99 hermosos nombres de Allah
99 hermosos nombres de Allah

clases pequeñas

lecciones en línea desde casa

99 namen van Allah swt

Le pedimos a Allah, que todo lo oye, todo lo ve y todo lo sabe, que elimine cualquier obstáculo y nos facilite el logro de estos objetivos, porque Él es el Todopoderoso y el único capaz de hacerlo. Amén Amén Amén!

99 eigenschappen van Allah swt

99 Namen van Allah

De naam Allah is Gods eigen naam en omvat al Zijn Eigenschappen.
De 99 schone namen van Allah zijn attributen en leren ons Zijn Eigenschappen beter kennen.
Ook helpen Ze ons bij het verrichten van Smeekbeden.

En aan Allah behoren de Schone namen, roept Hem daarmee aan en verlaat degene die misbruik van Zijn namen maken; zij zullen worden vergolden voor wat zij doen.
[Surat al-A’raf: 180]

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) leverde over dat de Boodschapper van Allah (Vrede zij met Hem) heeft gezegd: “Allah heeft 99 Namen, honderd min één. Iedereen die ze leert zal het Paradijs binnengaan.” [Het leren betekent de Namen kennen met het hart (er in geloven) en er naar handelen.]

Een Smeekbede dat met een naam van Allah wordt verricht, moet bewust en intens worden gedaan. Men moet weten met welke naam hij Allah aanroept en wat de betekenis is. De dienaar moet ontzag, eerbied en respect tonen, want Allah ziet, en hoort alles.

Het leren van de 99 Schone namen van Allah is een vorm van aanbidding. Enkele overleveringen van onze profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) leren ons het volgende:

Allah schenkt kennis van het Geloof voor wie Hij het goede wenst. [Sahieh Al Boekharie & Sahieh Muslim] Allah geeft rijkdom aan degene die Hij liefheeft en niet liefheeft, maar het juiste geloof geeft Hij alleen aan degene die Hij lief heeft. [Ibn Maajah]

Het herhalen van een naam van Allah voor een bepaalde doel kennen wij echter niet in de Islam.

99 eigenschappen van Allah swt

1. الله Allaah (Allah – Degene Die het verdient om aanbeden te worden)

2. الأحَد al-Ah’ad (de Enige, de Unieke)

3. الأعْلَى al-A’laa (de Allerhoogste)

4. الأكْرَم al-Akram (de Meest Vrijgevige)

5. الإله al-Ilaah (de God, Degene Die alleen het verdient om aanbeden te worden)

6. الأوَّل al-Awwal (de Eerste)

7. الآخِر al-Aakhir (de Laatste)

8. الظاهِر adhz-Dhzaahir (de Hoogste)

9. البَاطِن al-Baatin (de Meest Nabije)

10. البارِئ al-Baarie-e (de Voortbrenger)

11. البَرّ al-Barr (de Zorgzame, de Bron van alle Goedheid)

12. البَصِير al-Basier (de Alziende)

13. التَّوَّاب at-Tawwaab (de Berouwaanvaardende, Degene Die Zijn dienaren leidt naar het berouw tonen en Die hun berouw aanvaardt)

14. الجَبَّار al-Djabbaar (de Onderwerper)

15. الحافِظ al-H’aafidhz (de Waker, de Beschermer)

16. الحَسِيب al-H’asieb (de Toereikende en Beoordelaar)

17. الحَفِيظ al-H’afiedhz (de Waker)

18. الحَفِيُّ al-H’afiyy (de Goedgezinde, de Zachtmoedige)

19. الحقّ al-H’aqq (de Ware)

20. المُبِين al-Moebien (de Verduidelijker)

21. الحَكِيم al-H’akiem (de Alwijze) of al-H’aakim (de Alwijze)

22. الحَلِيم al-H’aliem (de Meest Verdraagzame)

23. الحَمِيد al-H’amied (de Prijzenswaardige)

24. الحَيّ al-H’ayy (de Eeuwig Levende)

25. القَيُّوم al-Qayyoem (de Zelfbestaande, de Onderhouder)

26. الخَبِير al-Khabier (de Alwetende omtrent subtiele zaken)

27. الخَالِق al-Khaaliq (de Schepper)

28. الخَلاّق al-Khallaaq (de Schepper Die voortdurend schept)

29. الرَّؤُوف ar-Ra-oef (de Meest Vriendelijke en Genadevolle)

30. الرَّحْمَان ar-Rah’maan (de Meest Barmhartige)

31. الرَّحِيم ar-Rah’iem (de Meest Genadevolle)

32. الرَّزَّاق ar-Razzaaq (de voortdurende Schenker van veelvuldige voorzieningen)

33. الرَّقِيب ar-Raqieb (de Toezichthouder)

34. السّلام as-Salaam (Degene Die vrij is van enige tekortkoming, de Bron van Vrede en Perfectie)

35. السَّمِيع as-Samie’ (de Alhorende)

36. الشَاكِر ash-Shaakir (Degene Die het meest blijk geeft van waardering)

37. لشَّكُور ash-Shakoer (Degene Die het meest bereid is om te waarderen)

38. الشَّهِيد ash-Shahied (de Getuige)

39. الصَّمَد asSamad (de Volmaakte, de Onafhankelijke Heer, Degene van Wie al het geschapene afhankelijk is)

40. العَالِم al-‘Aalim (de Kenner van het onwaarneembare en het waarneembare)

41. العَزِيز al-‘Aziez (de Almachtige, Degene Wiens Macht verheven is)

42. العَظِيم al-‘Adhziem (de Bezitter van Grootheid)

43. العَفُوّ al-‘Afoeww (de Schenker van Vergiffenis, Degene die keer op keer vergeeft)

44. العَلِيم al-‘Aliem (de Alwetende)

45. العَلِيّ al-‘Aliyy (de Allerhoogste)

46. الغَفَّار al-Ghaffaar (de Meest Vergevensgezinde)

47. الغَفُور al-Ghafoer (de Meest Vergevensgezinde)

48. الغَنِيّ al-Ghaniyy (de Zelfvoorzienende, de Onafhankelijke, de Behoefteloze)

49. الفَتَّاح al-Fattaah’ (de Rechter en de Opperste Opener Die de waarheid onderscheidt van de valsheid)

50. القَادِر al-Qaadir (de Machtige)

51. القَاهِر al-Qaahir (de Onderwerper)

52. القُدُّوس al-Qoeddoes (de Allerheiligste, de Pure en Perfecte)

53. القَدِير al-Qadier (de Almachtige)

54. القَرِيب al-Qarieb (de Nabije, Degene Die dicht bij Zijn dienaren is)

55. القَوِيّ al-Qawiyy (de Sterke, met Perfecte Kracht)

56. القَهَّار al-Qahhaar (de Onderwerper en de Meest Machtige)

57. الكَبِير al-Kabier (de Bezitter van Grootheid, de Onvergelijkbare Grote)

58. الكَرِيم al-Kariem (de Vrijgevige)

59. اللَّطِيف al-Latief (de Meest subtiele in Kennis en de Zorgzame)

60. المُؤمِن al-Moe-emin (de Schenker van veiligheid, de Ware en Betrouwbare)

61. المُتَعَالِي al-Moeta’aalie (de Meest Verhevene)

62. المُتَكَبِّر al-Moetakabbir (de Majestueuze)

63. المَتِين al-Matien (de Sterke)

64. المُجِيب al-Moedjieb (de Verhorende, de Gehoorgevende)

65. المَجِيد al-Madjied (de Glorierijke)

66. المُحِيط al-Moeh’iet (de Alles Omringende)

67. المُصَوِّر al-Moesawwir (de Vormgever)

68. المُقْتَدِر al-Moeqtadir (de Almachtige)

69. المُقِيت al-Moeqiet (de Almachtige Getuige en Voorziener)

70. المَلِك al-Malik (de Koning)

71. المَلِيك al-Maliek (de Almachtige Koning)

72. المَولَى al-Mawlaa (de Heer, Helper en Beschermer)

73. المُهَيْمِن al-Moehaymin (de Getuige over Zijn schepping)

74. النَّصِير an-Nasier (de Helper)

75. الوَاحِد al-Waah’id (de Unieke, de Ene)

76. الوَارِث al-Waarith (de Erfgenaam)

77. الوَاسِع al-Waasi’ (de Alomvattende)

78. الوَدُود al-Wadoed (de Liefdevolle)

79. الوَكِيل al-Wakiel (de Vertrouweling, de Beste Rangschikker)

80. الوَلِيّ al-Waliyy (de Beschermer, de Helper)

81. الوَهَّاب al-Wahhaab (de veelvuldige Schenker)

 

Vanuit de Soennah van de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem):

82. الرَّبّ ar-Rabb (de Heer en Opvoeder)

83. الجَمِيل al-Djamiel (de Mooie)

84. الجَوَاد al-Djawaad (de Gulle)

85. الحَكَم al-H’akam (de Rechter)

86. الحَيِّي al-H’ayyie (Degene Die Bescheiden is)

87. الرَّفِيق ar-Rafieq (de Vriendelijke)

88. السُّبُّوح as-Soebboeh’ (de Perfecte)

89. السَّيِّد as-Sayyid (de Heer en Meester)

90. الشَّافِي ash-Shaafie (Degene Die geneest)

91. الطَّيِّب atTayyib (de Goede, de Pure)

92. القابِض al-Qaabid (de Onthouder, de Beperker)

93. البَاسِط al-Baasit (de Vrijgevige, de Schenker van overvloedige voorziening)

94. المُقَدِّم al-Moeqaddim (Degene Die Bevordert)

95. المُؤَخِّر al-Moe-akhkhir (Degene Die Uitstelt)

96. المُحْسِن al-Moeh’sin (de Welwillende)

97. المُعْطِي al-Moe’tie (de Schenker)

98. المَنَّان al-Mannaan (de Weldoener, de Liefdadige Schenker van giften)

99. الوِتْر al-Witr (de Enige, Degene Die geen partner heeft noch iemand zoals Hem)

Lecciones de Islam, Corán y Árabe.

Los estudiantes y padres de nuestra educación islámica en línea están unánimemente entusiasmados con sus experiencias y lecciones de demostración con Tawfiq.nl y Zoom. Algunas reacciones de padres que han hecho que sus hijos tomen lecciones de demostración:

 "Una forma muy agradable de transmitir el conocimiento islámico a niños y padres".  

“¡Mi situación familiar y mi planificación encajan perfectamente con su organización! ¡Por fin lecciones islámicas para nuestros hijos!”  

“Una sensación reconfortante de que no perteneces a una institución o mezquita. De esta manera, la atención se centra exclusivamente en las lecciones islámicas”.  

“Ya es hora de que las lecciones islámicas para niños y padres puedan seguirse en casa. Me siento mucho más seguro en casa”.  

“¡Ahorra mucho tiempo de viaje, dinero para gasolina y organización a una institución educativa islámica o mezquita! ¡Gran solución para nuestros hijos!”  

“Llevo años diciendo que los niños deberían poder recibir lecciones desde casa. Estoy feliz de que, como organización, se estén adaptando a los tiempos”.

No somos una institución comercial sino una autoorganización que no utiliza ni solicita subsidios gubernamentales. Somos una fundación que cuando es necesario recauda colectas y solicita apoyo económico y donaciones a su comunidad. Nuestra fundación también organizará beneficios cuando la necesidad sea extrema o progresiva para salvaguardar la identidad islámica de los musulmanes holandeses. Nuestra fundación también trabaja en la medida de lo posible con su propia capacidad de trabajo, es libre, independiente y sin ataduras y depende únicamente de Allah como el Único Proveedor.

Doctrina de la fe (Aqidah)
Práctica de fe (Ibada)
Construcción del carácter (Achlaq)
Buenos modales (Adaab)
Árabe (lectura y expresión oral)

Tus tiempos de oración hoy
OraciónTiempo
Fayr04:15
Shorok05:17
Dohr13:39
asr18:03
Magrib22:01
Ishaa23:03

Compañeros de biografía
Justicia Social (ADL)
Biografía del profeta Mahoma
Interacción con la gente (Mu'amalat)
Aprende a recitar el Corán para principiantes.

a
Educación emérita

Lorem ipsum dolor sit amet con sectetur adipisicing elit sed don eiusmod tempor inci