Islamitische cursussen voor kinderen Islamitische lessen voor kinderen Islamitische lessen voor kinderen Islamitische lessen voor kinderen Islamitische lessen voor kinderen

99 Namen van Allah

 

De naam Allah is Gods eigen naam en omvat al Zijn Eigenschappen.
De 99 schone namen van Allah zijn attributen en leren ons Zijn Eigenschappen beter kennen.
Ook helpen Ze ons bij het verrichten van Smeekbeden.

En aan Allah behoren de Schone namen, roept Hem daarmee aan en verlaat degene die misbruik van Zijn namen maken; zij zullen worden vergolden voor wat zij doen.
[Surat al-A’raf: 180]

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) leverde over dat de Boodschapper van Allah (Vrede zij met Hem) heeft gezegd: “Allah heeft 99 Namen, honderd min één. Iedereen die ze leert zal het Paradijs binnengaan.” [Het leren betekent de Namen kennen met het hart (er in geloven) en er naar handelen.]

Een Smeekbede dat met een naam van Allah wordt verricht, moet bewust en intens worden gedaan. Men moet weten met welke naam hij Allah aanroept en wat de betekenis is. De dienaar moet ontzag, eerbied en respect tonen, want Allah ziet, en hoort alles.

Het leren van de 99 Schone namen van Allah is een vorm van aanbidding. Enkele overleveringen van onze profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) leren ons het volgende:

Allah schenkt kennis van het Geloof voor wie Hij het goede wenst. [Sahieh Al Boekharie & Sahieh Muslim] Allah geeft rijkdom aan degene die Hij liefheeft en niet liefheeft, maar het juiste geloof geeft Hij alleen aan degene die Hij lief heeft. [Ibn Maajah]

Het herhalen van een naam van Allah voor een bepaalde doel kennen wij echter niet in de Islam.

al-Asmaa-e oel-H’oesnaa

de 99 Schone Namen van Allah


1. Allaah
(God in al Zijn Majesteit)


2. ar-Rah’maan
(de Meest Barmhartige)
[over al Zijn schepsels]

3. ar-Rah’iem
(de Meest Genadevolle)
[over Zijn dienaren]

4. al-Maalik
(de Absolute Heerser)

5. al-Qoeddoes
(de Heilige)

6. as-Salaam
(de Bron van Vrede)

7. al-Moe-emin
(de Beschermer van Geloof)

8. al-Moehaymin
(de Beschermer & Beheerder)

9. al-‘Aziez
(de Machtige)

10. al-Djabbaar
(de Onweerstaanbare)

11. al-Moetakabbir
(de Majestueuze)

12. al-Khaaliq
(de Schepper)

13. al-Baarie-e
(de Schepper met het

vermogen om al het
bestaande van de ene
toestand naar de andere
te veranderen)

14. al-Moesawwir
(de Vormgever)

15. al-Ghaffaar
(de Vergever van de zonden van Zijn dienaren keer op keer)

16. al-Qahhaar
(de Onderwerper)

17. al-Wahhaab
(de Gever)

18. ar-Razzaaq
(de Schenker van onderhoud)

19. al-Fataah’
(de Opener)

20. al-‘Aalim
(de Alwetende)


21. al-Qaabidh
(de Samentrekker)

22. al-Baasit
(de Verruimer)

23. al-Khaafidh
(de Vernederaar)

24. ar-Raafi’a
(de Verheffer)

25. al-Moe’izz
(de Schenker van Eer)

26. al-Moezill
(de Onteerder)

27. as-Samie’a
(de Alhorende)

28. al-Basier
(de Alziende)

29. al-H’akem
(de Rechter)

30. al-‘Adl
(de Rechtvaardige)

31. al-Latief
(de Subtiele)

32. al-Khabier
(de Bewuste)

33. al-H’aliem
(de Verdraagzame)

34. al-‘Adhziem
(de Grote)

35. al-Ghafoer
(de Meest Vergevingsgezinde)

36. ash-Shakoer
(de Dank Aanvarende)

37. al-‘Aliy
(de Allerhoogste)

38. al-Kabier
(de Bezitter van Grootheid)

39. al-H’aafidhz
(de Beschermer)

40. al-Moeqiet
(de Onderhouder)

41. al-H’aasieb
(de Opsteller van de Rekening)

42. al-Djaliel
(de Sublieme)

43. al-Kariem
(de Edelmoedige)

44. ar-Raqieb
(de Waakzame)

45. al-Moedjieb
(de Verhoorder)

46. al-Waasi’a
(de Alomvattende)

47. al-H’akiem
(de Wijze)

48. al-Wadoed
(de Liefhebbende)

49. al-Madjied
(de Luisterrijke)

50. al-Baa’ith
(de Opwekker van de doden)

51. ash-Shahied
(de Getuige)

52. al-H’aqq
(de Waarheid)

53. al-Wakiel
(de Gevolmachtigde)

54. al-Qawwiy
(de Sterke)

55. al-Matien
(de Standvastige)

56. al-Waliy
(de Beschermende Vriend)

57. al-H’amied
(de Prijzenswaardige)

58. al-Moeh’sie
(de Optekenaar)

59. al-Moebdi’a
(de Voortbrenger)

60. al-Moe’ied
(de Hersteller)


61. al-Moeh’yie
(de Levengevende)

62. al-Moemmiet
(de Levenontnemer)

63. al-H’ayy
(de Eeuwiglevende)


64. al-Qayyoem
(de Zelfbestaande)

65. al-Waadjid
(de Vinder)

66. al-Maadjid
(de Nobele)

67. al-Waah’id
(de Unieke)

68. as-Samad
(de Onafhankelijke)

69. al-Qaadir
(de Machtige)

70. al-Moeqtadir
(de Meest Machtige)

71. al-Moeqaddim
(Degene Die Bevordert)

72. al-Moe’akhkhir
(de Vertrager)

73. al-Awwal
(de Eerste)

74. al-Aakhir
(de Laatste)

75. adhz-Dhzaahir
(de Openlijke)


76. al-Baatin
(de Verborgene)

77. al-Waaliy
(de Legeerder)

78. al-Moeta’aalie
(de Meest Verhevene)

79. al-Barr
(de Bron van Alle Goedheid)

80. at-Tawwaab
(de Berouwaanvaardende)

81. al-Moentaqim
(de Vergelder)

82. al-‘Afoew
(de Schenker van Vergiffenis)

83. ar-Ra-oef
(de Milde)

84. Maalikoe-l-Moelk
(de Bezitter van Soevereiniteit)

85. Dzoe al-Djalaalie wa ‘l-Ikraam
(de Heer van Glorie en Eer)


86. al-Moeqsit
(de Billijke)

87. al-Djaami’a
(de Verzamelaar)

88. al-Ghaniy
(de Zelftoerijkende)

89. al-Moeghnie
(de Verrijker)

90. al-Maani’ah
(de Verhinderaar)

91. adh-Dhaar
(de Brenger van Nood)


92. an-Naafi’a
(de Begunstiger)

93. an-Noer
(het Licht)

94. al-Haadie
(de Gids)

95. al-Badie’a
(de Blijvende)


96. al-Baaqie
(Eeuwige)

97. al-Waarith
(de Erfgenaam)

98. ar-Rashied
(de Gids naar het Juiste Pad)

99. as-Saboer
(de Geduldige)
 

 

Islamitische lessen voor kinderen

Toepassen en delen van islamitische kennis, opvoeding en vormingFree Trial

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domains

2 KINDEREN AANMELDEN

€150

PER MAAND
INVESTERING IN UW KINDEREN

alle lessen zijn in 5 niveaus ingedeeld

Dua’s leren

Koran leren lezen

Koran memoriseren

5 zuilen van de Islam

6 zuilen van de Imaan

Akhlaaq (goed gedrag)

Biografie Profeet Mohammed

Biografieën van de 4 Khaliefen

2 lesdagen p/w - 150 + 90 minuten

+- 90 minuten p/w - PC en huiswerk

30 DAGEN GELD TERUG GARANTIE

1 KIND AANMELDEN

€85

PER MAAND
INVESTERING IN UW KIND

alle lessen zijn in 5 niveaus ingedeeld

Dua’s leren

Koran leren lezen

Koran memoriseren

5 zuilen van de Islam

6 zuilen van de Imaan

Akhlaaq (goed gedrag)

Biografie Profeet Mohammed

Biografieën van de 4 Khaliefen

2 lesdagen p/w - 150 + 90 minuten

+- 90 minuten p/w - PC en huiswerk

30 DAGEN GELD TERUG GARANTIE

3 KINDEREN AANMELDEN

€200

PER MAAND
INVESTERING IN UW KINDEREN

alle lessen zijn in 5 niveaus ingedeeld

Dua’s leren

Koran leren lezen

Koran memoriseren

5 zuilen van de Islam

6 zuilen van de Imaan

Akhlaaq (goed gedrag)

Biografie Profeet Mohammed

Biografieën van de 4 Khaliefen

2 lesdagen p/w - 150 + 90 minuten

+- 90 minuten p/w - PC en huiswerk

30 DAGEN GELD TERUG GARANTIE

Islamitische lessen voor kinderen

Leerlingen en ouders aan onze online islamitisch onderwijs zijn unaniem enthousiast over hun ervaringen en demolessen met Tawfiq.nl en Zoom.
Enkele reacties van ouders die hun kinderen demolessen hebben laten volgen:

 “Erg leuke manier van islamitische kennis overbrengen aan kinderen en ouders.”  

“Mijn gezinssituatie en planning past perfect bij jullie organisatie! Eindelijk islamitische lessen voor onze kinderen!”  

“Een rustgevend gevoel dat je niet bij een instelling of moskee hoort. Op deze manier ligt de focus puur op de islamitische lessen.”  

“Het werd tijd dat islamitische lessen voor kinderen en ouders thuis gevolgd kunnen worden. Het voelt thuis toch een stuk veiliger.)”  

“Scheelt een hoop reistijd, tankgeld en organisatie naar een islamitische onderwijsinstelling of moskee! Fijne oplossing voor onze kinderen!”  

“Ik roep dit al jaren dat het mogelijk moet zijn om kinderen vanuit huis lessen te laten volgen. Ik ben blij dat jullie als organisatie met de tijd meegaan.”

Met veel enthousiasme verwelkomen wij leerlingen uit
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Almere, Nijmegen, Tilburg, Eindhoven, Arnhem, Maastricht, Deventer, Amersfoort, Woerden, Den Bosch, Middelburg, Bergen op Zoom, Waalwijk, Breda, Roermond, Leiden, Sittard, Alphen a/d Rijn, Lelystad, Nieuwegein, Gorinchem, Leerdam, Tiel, Geleen, Zoetermeer, Voorburg, Brunssum, Enschede, Alkmaar, IJsselstein, Moordrecht, Ede, Veenendaal, Zwolle, Weert, Helmond, Assen, Meppel, Dronten, Heerenveen, Leeuwarden, Apeldoorn, Barneveld, Doetinchem, Harderwijk, Nijkerk, Zaltbommel, Wijchen, Zutphen, Groningen, Delfzijl, Stadskanaal, Etten-Leur, Oss,  Uden, Beverwijk, Den Helder, Haarlem, Bronckhorst, Montfoort, Zeist, Middelburg, Vlissingen, Schiedam, Bodegraven, Waddinxveen, Ridderkerk, Zwijndrecht, Vlaardingen, en Gouda.

Wij zijn geen commerciële instelling maar zijn een zelforganisatie die geen gebruik maakt van overheidssubsidies noch daarom vraagt. Wij zijn een stichting die wanneer daar de nood voor is collectes houdt, financiële steun en donaties vraagt aan haar gemeenschap. Onze stichting zal ook wanneer de nood hoog is of vooruitstrevend benefieten organiseren om de islamitische identiteit van Nederlandse moslims te bewaken. Tevens werkt onze stichting zoveel mogelijk met eigen werkvermogen, zijn vrij, zelfstandig en ongebonden en vertrouwen alleen op Allah als de Enige Voorziener.

Tawfiq.nl voor online islamitische lessen
Islamitische lessen voor kinderen, ouders en beginners
Islamitische lessen voor kinderen en ouders