99 Schone Namen van Allah
99 Schone Namen van Allah

Kleine klassen

online lessen vanuit huis

99 namen van Allah swt

Wij vragen Allah de Alhorende, Alziende en Alwetende om eventuele obstakels weg te nemen en het ons te vergemakkelijken deze doelen te realiseren, Hij is namelijk de Almachtige en de enige die daarin toe in staat is. Ameen Ameen Ameen!

99 eigenschappen van Allah swt

99 Namen van Allah

De naam Allah is Gods eigen naam en omvat al Zijn Eigenschappen.
De 99 schone namen van Allah zijn attributen en leren ons Zijn Eigenschappen beter kennen.
Ook helpen Ze ons bij het verrichten van Smeekbeden.

En aan Allah behoren de Schone namen, roept Hem daarmee aan en verlaat degene die misbruik van Zijn namen maken; zij zullen worden vergolden voor wat zij doen.
[Surat al-A’raf: 180]

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) leverde over dat de Boodschapper van Allah (Vrede zij met Hem) heeft gezegd: “Allah heeft 99 Namen, honderd min één. Iedereen die ze leert zal het Paradijs binnengaan.” [Het leren betekent de Namen kennen met het hart (er in geloven) en er naar handelen.]

Een Smeekbede dat met een naam van Allah wordt verricht, moet bewust en intens worden gedaan. Men moet weten met welke naam hij Allah aanroept en wat de betekenis is. De dienaar moet ontzag, eerbied en respect tonen, want Allah ziet, en hoort alles.

Het leren van de 99 Schone namen van Allah is een vorm van aanbidding. Enkele overleveringen van onze profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) leren ons het volgende:

Allah schenkt kennis van het Geloof voor wie Hij het goede wenst. [Sahieh Al Boekharie & Sahieh Muslim] Allah geeft rijkdom aan degene die Hij liefheeft en niet liefheeft, maar het juiste geloof geeft Hij alleen aan degene die Hij lief heeft. [Ibn Maajah]

Het herhalen van een naam van Allah voor een bepaalde doel kennen wij echter niet in de Islam.

99 eigenschappen van Allah swt

1. الله Allaah (Allah – Degene Die het verdient om aanbeden te worden)

2. الأحَد al-Ah’ad (de Enige, de Unieke)

3. الأعْلَى al-A’laa (de Allerhoogste)

4. الأكْرَم al-Akram (de Meest Vrijgevige)

5. الإله al-Ilaah (de God, Degene Die alleen het verdient om aanbeden te worden)

6. الأوَّل al-Awwal (de Eerste)

7. الآخِر al-Aakhir (de Laatste)

8. الظاهِر adhz-Dhzaahir (de Hoogste)

9. البَاطِن al-Baatin (de Meest Nabije)

10. البارِئ al-Baarie-e (de Voortbrenger)

11. البَرّ al-Barr (de Zorgzame, de Bron van alle Goedheid)

12. البَصِير al-Basier (de Alziende)

13. التَّوَّاب at-Tawwaab (de Berouwaanvaardende, Degene Die Zijn dienaren leidt naar het berouw tonen en Die hun berouw aanvaardt)

14. الجَبَّار al-Djabbaar (de Onderwerper)

15. الحافِظ al-H’aafidhz (de Waker, de Beschermer)

16. الحَسِيب al-H’asieb (de Toereikende en Beoordelaar)

17. الحَفِيظ al-H’afiedhz (de Waker)

18. الحَفِيُّ al-H’afiyy (de Goedgezinde, de Zachtmoedige)

19. الحقّ al-H’aqq (de Ware)

20. المُبِين al-Moebien (de Verduidelijker)

21. الحَكِيم al-H’akiem (de Alwijze) of al-H’aakim (de Alwijze)

22. الحَلِيم al-H’aliem (de Meest Verdraagzame)

23. الحَمِيد al-H’amied (de Prijzenswaardige)

24. الحَيّ al-H’ayy (de Eeuwig Levende)

25. القَيُّوم al-Qayyoem (de Zelfbestaande, de Onderhouder)

26. الخَبِير al-Khabier (de Alwetende omtrent subtiele zaken)

27. الخَالِق al-Khaaliq (de Schepper)

28. الخَلاّق al-Khallaaq (de Schepper Die voortdurend schept)

29. الرَّؤُوف ar-Ra-oef (de Meest Vriendelijke en Genadevolle)

30. الرَّحْمَان ar-Rah’maan (de Meest Barmhartige)

31. الرَّحِيم ar-Rah’iem (de Meest Genadevolle)

32. الرَّزَّاق ar-Razzaaq (de voortdurende Schenker van veelvuldige voorzieningen)

33. الرَّقِيب ar-Raqieb (de Toezichthouder)

34. السّلام as-Salaam (Degene Die vrij is van enige tekortkoming, de Bron van Vrede en Perfectie)

35. السَّمِيع as-Samie’ (de Alhorende)

36. الشَاكِر ash-Shaakir (Degene Die het meest blijk geeft van waardering)

37. لشَّكُور ash-Shakoer (Degene Die het meest bereid is om te waarderen)

38. الشَّهِيد ash-Shahied (de Getuige)

39. الصَّمَد asSamad (de Volmaakte, de Onafhankelijke Heer, Degene van Wie al het geschapene afhankelijk is)

40. العَالِم al-‘Aalim (de Kenner van het onwaarneembare en het waarneembare)

41. العَزِيز al-‘Aziez (de Almachtige, Degene Wiens Macht verheven is)

42. العَظِيم al-‘Adhziem (de Bezitter van Grootheid)

43. العَفُوّ al-‘Afoeww (de Schenker van Vergiffenis, Degene die keer op keer vergeeft)

44. العَلِيم al-‘Aliem (de Alwetende)

45. العَلِيّ al-‘Aliyy (de Allerhoogste)

46. الغَفَّار al-Ghaffaar (de Meest Vergevensgezinde)

47. الغَفُور al-Ghafoer (de Meest Vergevensgezinde)

48. الغَنِيّ al-Ghaniyy (de Zelfvoorzienende, de Onafhankelijke, de Behoefteloze)

49. الفَتَّاح al-Fattaah’ (de Rechter en de Opperste Opener Die de waarheid onderscheidt van de valsheid)

50. القَادِر al-Qaadir (de Machtige)

51. القَاهِر al-Qaahir (de Onderwerper)

52. القُدُّوس al-Qoeddoes (de Allerheiligste, de Pure en Perfecte)

53. القَدِير al-Qadier (de Almachtige)

54. القَرِيب al-Qarieb (de Nabije, Degene Die dicht bij Zijn dienaren is)

55. القَوِيّ al-Qawiyy (de Sterke, met Perfecte Kracht)

56. القَهَّار al-Qahhaar (de Onderwerper en de Meest Machtige)

57. الكَبِير al-Kabier (de Bezitter van Grootheid, de Onvergelijkbare Grote)

58. الكَرِيم al-Kariem (de Vrijgevige)

59. اللَّطِيف al-Latief (de Meest subtiele in Kennis en de Zorgzame)

60. المُؤمِن al-Moe-emin (de Schenker van veiligheid, de Ware en Betrouwbare)

61. المُتَعَالِي al-Moeta’aalie (de Meest Verhevene)

62. المُتَكَبِّر al-Moetakabbir (de Majestueuze)

63. المَتِين al-Matien (de Sterke)

64. المُجِيب al-Moedjieb (de Verhorende, de Gehoorgevende)

65. المَجِيد al-Madjied (de Glorierijke)

66. المُحِيط al-Moeh’iet (de Alles Omringende)

67. المُصَوِّر al-Moesawwir (de Vormgever)

68. المُقْتَدِر al-Moeqtadir (de Almachtige)

69. المُقِيت al-Moeqiet (de Almachtige Getuige en Voorziener)

70. المَلِك al-Malik (de Koning)

71. المَلِيك al-Maliek (de Almachtige Koning)

72. المَولَى al-Mawlaa (de Heer, Helper en Beschermer)

73. المُهَيْمِن al-Moehaymin (de Getuige over Zijn schepping)

74. النَّصِير an-Nasier (de Helper)

75. الوَاحِد al-Waah’id (de Unieke, de Ene)

76. الوَارِث al-Waarith (de Erfgenaam)

77. الوَاسِع al-Waasi’ (de Alomvattende)

78. الوَدُود al-Wadoed (de Liefdevolle)

79. الوَكِيل al-Wakiel (de Vertrouweling, de Beste Rangschikker)

80. الوَلِيّ al-Waliyy (de Beschermer, de Helper)

81. الوَهَّاب al-Wahhaab (de veelvuldige Schenker)

 

Vanuit de Soennah van de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem):

82. الرَّبّ ar-Rabb (de Heer en Opvoeder)

83. الجَمِيل al-Djamiel (de Mooie)

84. الجَوَاد al-Djawaad (de Gulle)

85. الحَكَم al-H’akam (de Rechter)

86. الحَيِّي al-H’ayyie (Degene Die Bescheiden is)

87. الرَّفِيق ar-Rafieq (de Vriendelijke)

88. السُّبُّوح as-Soebboeh’ (de Perfecte)

89. السَّيِّد as-Sayyid (de Heer en Meester)

90. الشَّافِي ash-Shaafie (Degene Die geneest)

91. الطَّيِّب atTayyib (de Goede, de Pure)

92. القابِض al-Qaabid (de Onthouder, de Beperker)

93. البَاسِط al-Baasit (de Vrijgevige, de Schenker van overvloedige voorziening)

94. المُقَدِّم al-Moeqaddim (Degene Die Bevordert)

95. المُؤَخِّر al-Moe-akhkhir (Degene Die Uitstelt)

96. المُحْسِن al-Moeh’sin (de Welwillende)

97. المُعْطِي al-Moe’tie (de Schenker)

98. المَنَّان al-Mannaan (de Weldoener, de Liefdadige Schenker van giften)

99. الوِتْر al-Witr (de Enige, Degene Die geen partner heeft noch iemand zoals Hem)

Islam, Koran en Arabische lessen

Leerlingen en ouders aan onze online islamitisch onderwijs zijn unaniem enthousiast over hun ervaringen en demolessen met Tawfiq.nl en Zoom. Enkele reacties van ouders die hun kinderen demolessen hebben laten volgen:

 “Erg leuke manier van islamitische kennis overbrengen aan kinderen en ouders.”  

“Mijn gezinssituatie en planning past perfect bij jullie organisatie! Eindelijk islamitische lessen voor onze kinderen!”  

“Een rustgevend gevoel dat je niet bij een instelling of moskee hoort. Op deze manier ligt de focus puur op de islamitische lessen.”  

“Het werd tijd dat islamitische lessen voor kinderen en ouders thuis gevolgd kunnen worden. Het voelt thuis toch een stuk veiliger.”  

“Scheelt een hoop reistijd, tankgeld en organisatie naar een islamitische onderwijsinstelling of moskee! Fijne oplossing voor onze kinderen!”  

“Ik roep dit al jaren dat het mogelijk moet zijn om kinderen vanuit huis lessen te laten volgen. Ik ben blij dat jullie als organisatie met de tijd meegaan.”

Wij zijn geen commerciële instelling maar zijn een zelforganisatie die geen gebruik maakt van overheidssubsidies noch daarom vraagt. Wij zijn een stichting die wanneer daar de nood voor is collectes houdt, financiële steun en donaties vraagt aan haar gemeenschap. Onze stichting zal ook wanneer de nood hoog is of vooruitstrevend benefieten organiseren om de islamitische identiteit van Nederlandse moslims te bewaken. Tevens werkt onze stichting zoveel mogelijk met eigen werkvermogen, zijn vrij, zelfstandig en ongebonden en vertrouwen alleen op Allah als de Enige Voorziener.

Geloofsleer (Aqieda)
Geloofspraktijk (Ibada)
Karaktervorming (Achlaq)
Goede manieren (Adaab)
Arabisch (Lezen en Spreken)

Uw gebedstijden vandaag
GebedTijd
Fajr04:26
Shorok05:35
Dohr13:35
Asr17:52
Magrib21:36
Ishaa22:44

Biografie Metgezellen
Sociale gerechtigheid (Adl)
Biografie Profeet Mohammed
Omgang met mensen (Mu’amalat)
Koran leren reciteren voor beginners

a
Emeritus Education

Lorem ipsum dolor sit amet con sectetur adipisicing elit sed don eiusmod tempor inci