Privacyverklaring Stichting Tawfiq
Privacyverklaring Stichting Tawfiq

clases pequeñas

lecciones en línea desde casa

Declaración de privacidad

Le pedimos a Allah, que todo lo oye, todo lo ve y todo lo sabe, que elimine cualquier obstáculo y nos facilite el logro de estos objetivos, porque Él es el Todopoderoso y el único capaz de hacerlo. Amén Amén Amén!

Privacyverlaring van Stichting Tawfiq

Stichting Tawfiq, gevestigd aan Zilverenberg 36, 5234 GM te ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Fundación Tawfiq

Zilverenberg 36, 5234 GM te ‘s-Hertogenbosch

+31 (0)85-004.19.62

De directeur is de functionaris gegevensbescherming van Stichting Tawfiq en is te bereiken via [email protected].

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Tawfiq verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens (in geval van (uit)betalingen en donaties)
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Contactgegevens van leerlingen en ouders/voogd

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Tawfiq verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • culturele achtergrond
 • godsdienst of levensovertuiging
 • leeftijd

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Tawfiq verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of overige informatie
 • Om contact met u te kunnen leggen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Voor onderzoek naar opbrengsten van onze diensten en producten
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Stichting Tawfiq analyseert niet uw gedrag op de website. Als Stichting Tawfiq dit gaat doen, doen we dit om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Tawfiq neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Tawfiq) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Tawfiq bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In het algemeen zal dit zijn vanwege uw deelname aan een van onze projecten, diensten of producten. Daarvoor geldt dat de gegevens in ieder geval worden bewaard tijdens de duur van de deelname en tot en met de benodigde verantwoording en vaststelling van eventuele financiers. Aan financiers worden in beginsel geen persoonsgegevens van deelnemers verstrekt, tenzij na uw expliciete toestemming. In beginsel worden projectgegevens tot 10 jaar na afsluiting van de activiteit bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Tawfiq verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Tawfiq blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Tawfiq maakt gebruik van cookies, dit zijn alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Cookies gebruiken wij omdat deze noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Tawfiq en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een bestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Tawfiq wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Tawfiq neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via [email protected].

Lecciones de Islam, Corán y Árabe.

Los estudiantes y padres de nuestra educación islámica en línea están unánimemente entusiasmados con sus experiencias y lecciones de demostración con Tawfiq.nl y Zoom. Algunas reacciones de padres que han hecho que sus hijos tomen lecciones de demostración:

 "Una forma muy agradable de transmitir el conocimiento islámico a niños y padres".  

“¡Mi situación familiar y mi planificación encajan perfectamente con su organización! ¡Por fin lecciones islámicas para nuestros hijos!”  

“Una sensación reconfortante de que no perteneces a una institución o mezquita. De esta manera, la atención se centra exclusivamente en las lecciones islámicas”.  

“Ya es hora de que las lecciones islámicas para niños y padres puedan seguirse en casa. Me siento mucho más seguro en casa”.  

“¡Ahorra mucho tiempo de viaje, dinero para gasolina y organización a una institución educativa islámica o mezquita! ¡Gran solución para nuestros hijos!”  

“Llevo años diciendo que los niños deberían poder recibir lecciones desde casa. Estoy feliz de que, como organización, se estén adaptando a los tiempos”.

No somos una institución comercial sino una autoorganización que no utiliza ni solicita subsidios gubernamentales. Somos una fundación que cuando es necesario recauda colectas y solicita apoyo económico y donaciones a su comunidad. Nuestra fundación también organizará beneficios cuando la necesidad sea extrema o progresiva para salvaguardar la identidad islámica de los musulmanes holandeses. Nuestra fundación también trabaja en la medida de lo posible con su propia capacidad de trabajo, es libre, independiente y sin ataduras y depende únicamente de Allah como el Único Proveedor.

Doctrina de la fe (Aqidah)
Práctica de fe (Ibada)
Construcción del carácter (Achlaq)
Buenos modales (Adaab)
Árabe (lectura y expresión oral)

Tus tiempos de oración hoy
OraciónTiempo
Fayr04:16
Shorok05:18
Dohr13:41
asr18:05
Magrib22:04
Ishaa23:06

Compañeros de biografía
Justicia Social (ADL)
Biografía del profeta Mahoma
Interacción con la gente (Mu'amalat)
Aprende a recitar el Corán para principiantes.

a
Educación emérita

Lorem ipsum dolor sit amet con sectetur adipisicing elit sed don eiusmod tempor inci