Islamitische lessen voor kinderen

Islamlessen voor kinderen

Toepassen en delen van
islamitische kennis, opvoeding en vorming

Voor kinderen is het heel belangrijk voor hun opvoeding en ontwikkelen dat liefde voor Allah, Zijn laatste boodschapper Mohammed
(vrede zij met hem) en de vrome Metgezellen die met hem geleefd hebben te ontwikkelen.

Deze liefde in de opvoeding en ontwikkeling ontstaat door oprecht over de islamitische godsdienst met kennis te vertellen en dan die momenten aan te halen waar het de kinderen om gaat in hun fases van kinderontwikkeling.

Krijgt uw kind al zijn of haar recht op islamitisch onderwijs?

Verzameling-moslimkinderen-scaled1.jpg

Het recht van het kind

U vraagt zich waarschijnlijk af waarom Allah de Almachtige u een kind heeft geschonken; hier is maar één direct antwoord op te geven.

Het is absoluut niet om alleen uw kind te voeden en te kleden en ook niet om er mee te pronken in dit tijdelijke wereldse leven,
maar u heeft de verantwoordelijkheid over uw kind gekregen om het met liefde op te voeden om Allah de Almachtige alleen te aanbidden met kennis.

Allah zegt in de Koran in
(Surah ad-Dhaariyaat: 56)


“En Ik (Allah) heb de djinns en mensen slechts geschapen om Mij (alleen) te aanbidden.”

Uw kind opvoeden om alleen Allah de Almachtige te aanbidden met een zuivere intentie oftewel ikhlas is uw verantwoordelijke taak als ouder. Dit is een grote gunst van Allah de Almachtige met een specifieke wijsheid uiteraard. Uw kind waar u het beste mee voor heeft in dit tijdelijke wereldse leven en het eeuwige leven in het hiernamaals dient op een opvoedkundig manier te leren om alleen de tevredenheid en beloningen van Allah de Almachtige te zoeken.

Kwaliteitsbewaking

Wij hanteren een maximum van 2 klassen van 5 leerlingen per leeftijdscategorie.
Het verzorgen van leuke maar vooral effectieve lessen en de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind staan bij ons hoog in het vaandel.

Voor wie is Stichting Tawfiq?

Islamitische kennis, opvoeding en vorming

Stichting Tawfiq is een concept en begrip dat islamitische lessen voor kinderen en koran leren lezen voor beginners online professioneel verzorgt. Bij Stichting Tawfiq gaan we er vanuit dat ouders hun verantwoordelijkheden over hun kinderen, zichzelf en tegenover over hun heer Allah de Almachtige kennen. Als ouder bent u zich ervan bewust dat wij geen goedkope oppas instelling zijn.

Kinderen die onderdeel uitmaken van Stichting Tawfiq zijn aan ons door u als ouder toevertrouwd om de juiste islamitische kennis en gedrag over te brengen. Islamitische normen en waarden, (opvoedkundige) kennis en vorming staan bij ons hoog in de vaandel en verwachten dit ook van betrokken ouders.

Waarom e-learning?

Islamitische kennis middels e-learning

Er komen steeds meer manieren om nieuwe islamitische kennis te vergaren. Met name het online leren, of beter gezegd e-learning, heeft een enorme opmars gemaakt de afgelopen tijd in het vergaren van islamitische kennis.

Wij van Stichting Tawfiq geloven in de toekomst van online leren voor kind en volwassenen. De toekomst ligt voornamelijk in de vorm van zelfstandige online cursussen in combinatie met online klassikale lessen in kleine groepen die je altijd en overal kunt volgen. Ouders, verzorgers en de kinderen kunnen op deze manier optimaal hun tijd besteden.
E-Learning en islamitische lessen volgen biedt u en uw kinderen heel veel voordelen om te slagen in dit wereldse leven als in het hiernamaals!

Waarom kiezen voor islamitische lessen voor uw kind bij Stichting TawfiqDomains

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

ST. TAWFIQ

Ervaren docenten

Pedagogische aanpak

Kennis Islam en Arabisch

Nederlands is de voertaal

Vorming bewuste moslim

Brug naar de  samenleving

Accent tevredenheid Allah

Ervaring met de doelgroep

Kennis, begeleiding, coaching

Zorg islamtische identiteit

Positieve aandacht & uitleg

Stimuleren zelfstandigheid

VOORDELEN

Kleine klassen

Korte lestijden

Digitaal leren op maat

Landelijk toegankelijk

Inzicht prestatie kind

Verbinding met ouders

Inzicht vooruitgang kind

Tijd voor uw gezinsleven

Digitale belevingswereld

Positieve resultaten kind

Tanksbesparing thuis  ⇄ moskee ~ €225 p/m

Reistijdbesparing thuis  ⇄ moskee ~19 uur p/m

OUDERS

Zijn verantwoordelijk

Bewuste Nederlands

Tonen dagelijkse liefde

Zijn betrokken moslims

Tonen zelf goed gedrag

Actief in de samenleving

Begeleiden hun kinderen

Stimuleren kun kinderen

Staan positief in het leven

Praten en luisteren graag

Ondersteunen de kinderen

Maken tijd vrij voor het kind

TAWFIQ.NL

 • ERVAREN DOCENTEN
 • PEDAGOGISCHE AANPAK
 • KENNIS ISLAM EN ARABISCH
 • NEDERLANDS IS DE VOERTAAL
 • VORMING BEWUSTE MOSLIMS
 • BRUG NAAR DE SAMENLEVING
 • ACCENT TEVREDENHEID ALLAH
 • ERVARING MET DE DOELGROEP
 • KENNIS,BEGELEIDEN,COACHEN
 • ZORG ISLAMTISCHE IDENTITEIT
 • POSITIEVE AANDACHT & UITLEG
 • STIMULEREN ZELFSTANDIGHEID

VOORDELEN

 • KLEINE KLASSEN
 • KORTE LESTIJDEN
 • DIGITAAL LEREN OP MAAT
 • LANDELIJK TOEGANKELIJK
 • INZICHT PRESTATIES KIND
 • VERBINDING MET OUDERS
 • INZICHT V00RUITGANG KIND
 • TIJD VOOR UW GEZINSLEVEN
 • DIGITALE BELEVINGSWERELD
 • POSITIEVE RESULTATEN KIND
 • TANKBESPAREND ~€107 tank p/m
 • REISTIJDBESPAREND ~19 uur p/m

DE OUDERS

 • ZIJN VERANTWOORDELIJK
 • BEWUSTE NEDERLANDERS
 • TONEN DAGELIJKSE LIEFDE
 • ZIJN BETROKKEN MOSLIMS
 • TONEN ZELF GOED GEDRAG
 • ACTIEF IN DE SAMENLEVING
 • BEGELEIDEN HUN KINDEREN
 • STIMULEREN HUN KINDEREN
 • STAAN POSITIEF IN HET LEVEN
 • PRATEN EN LUISTEREN GRAAG
 • ONDERSTEUNEN DE KINDEREN
 • MAKEN TIJD VRIJ VOOR 'T KIND

Uw metgezel

Bent u een moslimouder die graag zicht heeft op wat het kind leert, hoe het kind gevormd wordt, hoe de islamitische identiteit ontwikkeld wordt en opvoedkundig een geestelijke erfenis achter wil laten aan haar kind? Dan is Stichting Tawfiq voor u een metgezel op deze wereld om met de wil van Allah de Almachtige dit te realiseren.

Islamlessen voor kinderen

Seksuele vorming tieners

Arabisch voor beginners

Koran voor beginners

Islam, Koran en Arabische lessen

Leerlingen en ouders aan onze online islamitisch onderwijs zijn unaniem enthousiast over hun ervaringen en demolessen met Tawfiq.nl en Zoom. Enkele reacties van ouders die hun kinderen demolessen hebben laten volgen:

 “Erg leuke manier van islamitische kennis overbrengen aan kinderen en ouders.”  

“Mijn gezinssituatie en planning past perfect bij jullie organisatie! Eindelijk islamitische lessen voor onze kinderen!”  

“Een rustgevend gevoel dat je niet bij een instelling of moskee hoort. Op deze manier ligt de focus puur op de islamitische lessen.”  

“Het werd tijd dat islamitische lessen voor kinderen en ouders thuis gevolgd kunnen worden. Het voelt thuis toch een stuk veiliger.”  

“Scheelt een hoop reistijd, tankgeld en organisatie naar een islamitische onderwijsinstelling of moskee! Fijne oplossing voor onze kinderen!”  

“Ik roep dit al jaren dat het mogelijk moet zijn om kinderen vanuit huis lessen te laten volgen. Ik ben blij dat jullie als organisatie met de tijd meegaan.”

Wij zijn geen commerciële instelling maar zijn een zelforganisatie die geen gebruik maakt van overheidssubsidies noch daarom vraagt. Wij zijn een stichting die wanneer daar de nood voor is collectes houdt, financiële steun en donaties vraagt aan haar gemeenschap. Onze stichting zal ook wanneer de nood hoog is of vooruitstrevend benefieten organiseren om de islamitische identiteit van Nederlandse moslims te bewaken. Tevens werkt onze stichting zoveel mogelijk met eigen werkvermogen, zijn vrij, zelfstandig en ongebonden en vertrouwen alleen op Allah als de Enige Voorziener.

Geloofsleer (Aqieda)
Geloofspraktijk (Ibada)
Karaktervorming (Achlaq)
Goede manieren (Adaab)
Arabisch (Lezen en Spreken)

Biografie Metgezellen
Sociale gerechtigheid (Adl)
Biografie Profeet Mohammed
Omgang met mensen (Mu’amalat)
Koran leren reciteren voor beginners

a
Emeritus Education

Lorem ipsum dolor sit amet con sectetur adipisicing elit sed don eiusmod tempor inci

 • Ustaadh AI Abdellah: Assalaamou alaykoum / vrede zij met u mijn geliefde broeders en zusters in mensheid, waar kan ik u mee helpen?

Ustaadh AI Abdellah denkt na ...