Dank u voor uw bijdrage
Dank u voor uw bijdrage

Kleine klassen

online vanuit huis

Dank u voor uw bijdrage

Wij vragen Allah (swt) om deze investering voor het zoeken naar kennis voor u zwaar te laten wegen op de weegschaal van goede daden in het hiernamaals.

Geachte ouder/verzorger of cursist,

U heeft bij ons een termijn betaling gedaan voor Islamlessen voor uw kind of Koran leren lezen en Arabische lessen voor beginners voor uzelf of uw kind. Wij zijn Allah (swt) en u daarvoor heel erg dankbaar en op deze manier kunnen wij de lessen voortzetten zoekend naar de tevredenheid van Allah (swt).

Kennisvergaren is een grote gunst van Allah (swt)

Deel deze intentie met ons

Onze intentie is om te leren en te onderwijzen, onszelf eraan te herinneren en anderen eraan te herinneren, om onszelf en anderen te helpen, om stevig vast te houden aan het Boek van Allah (swt) en de Sunnah van onze geliefde Profeet Mohammed s.a.w, en om leiding en deugdzaamheid aan te roepen, terwijl wij de tevredenheid, nabijheid en de beloning van Allah (swt) zoeken.

Wij danken Allah (swt) en daarna u nogmaals voor uw bijdrage.

Islam, Koran en Arabische lessen

Leerlingen en ouders aan onze online islamitisch onderwijs zijn unaniem enthousiast over hun ervaringen en demolessen met Tawfiq.nl en Zoom. Enkele reacties van ouders die hun kinderen demolessen hebben laten volgen:

 “Erg leuke manier van islamitische kennis overbrengen aan kinderen en ouders.”  

“Mijn gezinssituatie en planning past perfect bij jullie organisatie! Eindelijk islamitische lessen voor onze kinderen!”  

“Een rustgevend gevoel dat je niet bij een instelling of moskee hoort. Op deze manier ligt de focus puur op de islamitische lessen.”  

“Het werd tijd dat islamitische lessen voor kinderen en ouders thuis gevolgd kunnen worden. Het voelt thuis toch een stuk veiliger.”  

“Scheelt een hoop reistijd, tankgeld en organisatie naar een islamitische onderwijsinstelling of moskee! Fijne oplossing voor onze kinderen!”  

“Ik roep dit al jaren dat het mogelijk moet zijn om kinderen vanuit huis lessen te laten volgen. Ik ben blij dat jullie als organisatie met de tijd meegaan.”

Wij zijn geen commerciële instelling maar zijn een zelforganisatie die geen gebruik maakt van overheidssubsidies noch daarom vraagt. Wij zijn een stichting die wanneer daar de nood voor is collectes houdt, financiële steun en donaties vraagt aan haar gemeenschap. Onze stichting zal ook wanneer de nood hoog is of vooruitstrevend benefieten organiseren om de islamitische identiteit van Nederlandse moslims te bewaken. Tevens werkt onze stichting zoveel mogelijk met eigen werkvermogen, zijn vrij, zelfstandig en ongebonden en vertrouwen alleen op Allah als de Enige Voorziener.

Geloofsleer (Aqieda)
Geloofspraktijk (Ibada)
Karaktervorming (Achlaq)
Goede manieren (Adaab)
Arabisch (Lezen en Spreken)

Biografie Metgezellen
Sociale gerechtigheid (Adl)
Biografie Profeet Mohammed
Omgang met mensen (Mu’amalat)
Koran leren reciteren voor beginners

a
Emeritus Education

Lorem ipsum dolor sit amet con sectetur adipisicing elit sed don eiusmod tempor inci