Islamlessen voor kinderen ook voor uw kind
Islamlessen voor kinderen ook voor uw kind

Kleine klassen

online lessen vanuit huis

Islamlessen voor kinderen

Wij vragen Allah de Alhorende, Alziende en Alwetende om eventuele obstakels weg te nemen en het ons te vergemakkelijken deze doelen te realiseren, Hij is namelijk de Almachtige en de enige die daarin toe in staat is. Ameen Ameen Ameen!

Allereerst hopen we met onze islamlessen voor kinderen de tevredenheid van Allah de Almachtige te bereiken.

Het hoofddoel doel van onze islamlessen voor kinderen is het opvoeden met de islamitische normen en waarden en hen betrokken maken en houden bij hun islamitische identiteit en geloof.

In de praktijk is het doel om hun liefde voor Allah de Almachtige, de profeet Mohammed (vrede zij met hem) en hun imaan (geloof) te versterken. Het is de bedoeling dat de kinderen de juiste islamitische beginselen meekrijgen en de juiste ontwikkelingsbasis waarop zij hun verdere leer- en ontwikkelingstraject kunnen voortzetten.

Maar ook de kinderen betrokken houden bij hun islamitische identiteit en bewustwording creëren dat ze een onderdeel zijn van de Nederlandse maatschappij en deel daaraan belangrijk is.

Wat zijn de lesdoelen?

Wat kosten de Islamlessen voor kinderen

Kleine klassen
2x per week 90 minuten islamlessenFree Trial

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domains

2 KINDEREN AANMELDEN

120,-

PER MAAND
INVESTERING IN UW KINDEREN

alle lessen zijn in 5 niveaus ingedeeld

Dua’s leren

Koran leren lezen

Koran memoriseren

5 zuilen van de Islam

6 zuilen van de Imaan

Akhlaaq (goed gedrag)

Biografie Profeet Mohammed

Biografieën van de 4 Khaliefen

2 lesdagen p/w – 2 x 90 minuten

+- 90 minuten p/w – PC en huiswerk

30 DAGEN GELD TERUG GARANTIE

1 KIND AANMELDEN

70,-

PER MAAND
INVESTERING IN UW KIND

alle lessen zijn in 5 niveaus ingedeeld

Dua’s leren

Koran leren lezen

Koran memoriseren

5 zuilen van de Islam

6 zuilen van de Imaan

Akhlaaq (goed gedrag)

Biografie Profeet Mohammed

Biografieën van de 4 Khaliefen

2 lesdagen p/w – 2 x 90 minuten

+- 90 minuten p/w – PC en huiswerk

30 DAGEN GELD TERUG GARANTIE

3 KINDEREN AANMELDEN

170,-

PER MAAND
INVESTERING IN UW KINDEREN

alle lessen zijn in 5 niveaus ingedeeld

Dua’s leren

Koran leren lezen

Koran memoriseren

5 zuilen van de Islam

6 zuilen van de Imaan

Akhlaaq (goed gedrag)

Biografie Profeet Mohammed

Biografieën van de 4 Khaliefen

2 lesdagen p/w – 90 x 90 minuten

+- 90 minuten p/w – PC en huiswerk

30 DAGEN GELD TERUG GARANTIE

Het eerste recht van het kind is het leren over Allah

Islam, Koran en Arabische lessen

Leerlingen en ouders aan onze online islamitisch onderwijs zijn unaniem enthousiast over hun ervaringen en demolessen met Tawfiq.nl en Zoom. Enkele reacties van ouders die hun kinderen demolessen hebben laten volgen:

 “Erg leuke manier van islamitische kennis overbrengen aan kinderen en ouders.”  

“Mijn gezinssituatie en planning past perfect bij jullie organisatie! Eindelijk islamitische lessen voor onze kinderen!”  

“Een rustgevend gevoel dat je niet bij een instelling of moskee hoort. Op deze manier ligt de focus puur op de islamitische lessen.”  

“Het werd tijd dat islamitische lessen voor kinderen en ouders thuis gevolgd kunnen worden. Het voelt thuis toch een stuk veiliger.”  

“Scheelt een hoop reistijd, tankgeld en organisatie naar een islamitische onderwijsinstelling of moskee! Fijne oplossing voor onze kinderen!”  

“Ik roep dit al jaren dat het mogelijk moet zijn om kinderen vanuit huis lessen te laten volgen. Ik ben blij dat jullie als organisatie met de tijd meegaan.”

Wij zijn geen commerciële instelling maar zijn een zelforganisatie die geen gebruik maakt van overheidssubsidies noch daarom vraagt. Wij zijn een stichting die wanneer daar de nood voor is collectes houdt, financiële steun en donaties vraagt aan haar gemeenschap. Onze stichting zal ook wanneer de nood hoog is of vooruitstrevend benefieten organiseren om de islamitische identiteit van Nederlandse moslims te bewaken. Tevens werkt onze stichting zoveel mogelijk met eigen werkvermogen, zijn vrij, zelfstandig en ongebonden en vertrouwen alleen op Allah als de Enige Voorziener.

Geloofsleer (Aqieda)
Geloofspraktijk (Ibada)
Karaktervorming (Achlaq)
Goede manieren (Adaab)
Arabisch (Lezen en Spreken)

Uw gebedstijden vandaag
GebedTijd
Fajr04:29
Shorok05:39
Dohr13:35
Asr17:50
Magrib21:32
Ishaa22:41

Biografie Metgezellen
Sociale gerechtigheid (Adl)
Biografie Profeet Mohammed
Omgang met mensen (Mu’amalat)
Koran leren reciteren voor beginners

a
Emeritus Education

Lorem ipsum dolor sit amet con sectetur adipisicing elit sed don eiusmod tempor inci