Online cursus islam voor beginners
Online cursus islam voor beginners

Kleine klassen

online lessen vanuit huis

Online Cursus Basiskennis Islam voor beginners

Dankbaar voor Basiskennis Islam

Wij vragen Allah de Alhorende, Alziende en Alwetende om eventuele obstakels weg te nemen en het ons te vergemakkelijken deze doelen te realiseren, Hij is namelijk de Almachtige en de enige die daarin toe in staat is. Ameen Ameen Ameen!

Basiskennis Islam voor beginners

Online Cursus Basiskennis Islam voor beginners, geboren moslims en bekeerlingen

Waarom Basiskennis Islam voor beginners

Welkom op de pagina Basiskennis Islam voor beginners van onze stichting, gewijd aan het behoud van de islamitische identiteit en het verspreiden van islamitische kennis volgens de Koran en de Sunnah van profeet Mohammed (saw). We geloven dat het vergaren van basiskennis over de islam cruciaal is, vooral voor beginners. Hieronder bespreken we waarom het zo belangrijk is om deze kennis te verwerven.

Ten eerste biedt het vergaren van basiskennis over de islam beginners de mogelijkheid om de fundamenten van het geloof te begrijpen. Door de kernprincipes van de islam te leren, zoals de vijf zuilen van de Islam, zes zuilen van de Imaan en de islamitische geschiednis, kunnen beginners een dieper begrip krijgen van de essentie en de praktijken van het geloof. Dit stelt hen in staat om een stevig fundament te leggen voor verdere groei en ontwikkeling in hun spirituele reis.

Daarnaast helpt basiskennis van de islam beginners om de rijke diversiteit binnen de islamitische gemeenschap te waarderen. De islam kent verschillende stromingen, zoals soennisme, soefisme, sjiisme, etc, die elk hun eigen geloofspraktijken en tradities hebben. Door te leren over deze diversiteit kunnen beginners een dieper begrip krijgen van de unieke kenmerken en de waarde van elke stroming, en kunnen ze een gevoel van verbondenheid ervaren met de bredere islamitische gemeenschap.

Bovendien draagt basiskennis van de islam bij aan het bevorderen van interculturele dialoog en begrip. In onze hedendaagse geglobaliseerde wereld is het essentieel om bruggen te bouwen tussen verschillende culturen en religies. Door basiskennis over de islam te verwerven, kunnen beginners open gesprekken aangaan met andere moslims, vragen stellen en misverstanden uit de weg ruimen. Dit leidt tot wederzijds respect, harmonie en een beter begrip van de islamitische identiteit.

Kortom, het vergaren van basiskennis over de islam is van onschatbare waarde voor beginners. Het stelt hen in staat om een stevig fundament te leggen in hun spirituele reis, om de diversiteit binnen de islamitische gemeenschap te waarderen en om bruggen van begrip en tolerantie te bouwen tussen verschillende culturen en religies. We nodigen u uit om verder te verkennen op onze website en te ontdekken hoe onze stichting zich inzet voor het behoud en de verspreiding van islamitische kennis volgens de Koran en de Sunnah van profeet Mohammed (saw).

 

Wat is het doel van de cursus Basiskennis Islam

Het doel van de cursus Basiskennis Islam is om moslims een stevige basis te bieden in de essentiële concepten, principes en praktijken van hun geloof. Deze cursus is bedoeld voor moslims die hun kennis van de islam willen verdiepen en een beter begrip willen krijgen van hun religie.

Door de cursus te volgen, zullen deelnemers in staat zijn om:

1. Een dieper begrip van hun geloof te krijgen: De cursus behandelt de fundamenten van de islam, zoals de geloofsbelijdenis, de vijf zuilen, ethiek, moraliteit en het leven van de profeet Mohammed. Moslims zullen een grondiger begrip ontwikkelen van de belangrijkste concepten en terminologie binnen de islam.

2. Kennis van de islamitische geschiedenis en tradities vergroten: De cursus belicht de historische ontwikkeling van de islam en werpt licht op belangrijke gebeurtenissen en personen in de islamitische geschiedenis. Moslims zullen ook kennismaken met de diverse culturele en religieuze tradities die binnen de islam bestaan.

3. Een sterkere band met de islamitische gemeenschap opbouwen: Door de cursus zullen moslims in staat zijn om op een dieper niveau in contact te treden met andere moslims. Ze zullen een beter begrip hebben van de gebruiken, gewoonten en gevoeligheden van de islamitische gemeenschap, waardoor ze zich meer betrokken en verbonden kunnen voelen.

4. Tolerantie en begrip bevorderen: Een belangrijk doel van de cursus is om bij te dragen aan een beter begrip en wederzijds respect tussen moslims en mensen met andere religieuze achtergronden. Door kennis te vergroten en vooroordelen en misvattingen aan te pakken, willen we een inclusieve en harmonieuze samenleving bevorderen.

De cursus Basiskennis Islam is ontworpen om moslims een dieper begrip en kennis van hun geloof te bieden. Het doel is om de banden binnen de moslimgemeenschap te versterken en tegelijkertijd tolerantie en begrip te bevorderen tussen moslims en mensen van andere religies. We nodigen moslims van harte uit om deel te nemen aan deze cursus en hun spirituele reis verder te verrijken.

Studiemethode en duur

De cursus Basiskennis Islam wordt online aangeboden aan een selecte groep van maximaal 10 cursisten. De lessen vinden één keer per week plaats en duren 90 minuten per sessie. Deze beperkte groepsgrootte zorgt voor een interactieve en persoonlijke leerervaring, waarbij de deelnemers de mogelijkheid hebben om vragen te stellen en dieper in te gaan op de behandelde onderwerpen.

De online lessen worden georganiseerd via een geschikt platform voor virtueel leren, waarbij de cursisten kunnen deelnemen vanuit het comfort van hun eigen huis. De cursusmaterialen worden digitaal verstrekt, zodat deelnemers ze kunnen bekijken en bestuderen op hun eigen tempo buiten de lessen om.

Naast de wekelijkse online sessies, kunnen er ook aanvullende studiematerialen worden verstrekt, zoals leesmateriaal, video’s of opdrachten, om de leerervaring te versterken en de cursisten in staat te stellen de behandelde onderwerpen verder te verkennen.

Deze structuur van de cursus biedt deelnemers de mogelijkheid om hun kennis van de islam op te bouwen in een gestructureerde en interactieve omgeving, met voldoende ruimte voor individuele aandacht en discussie. Het bevordert ook een effectieve leerervaring door de wekelijkse sessies en de duur van 90 minuten per les.

Het is belangrijk om te vermelden dat de specifieke planning en duur van de cursus kunnen variëren, afhankelijk van de stichting of organisatie die de cursus aanbiedt. Voor meer gedetailleerde informatie en inschrijvingen kunt u contact opnemen met de betreffende stichting die zich inzet voor het behoud van de islamitische identiteit en de verspreiding van islamitische kennis.

 

Islamlessen in Nederland

Modules Basiskennis Islam

De cursus Basiskennis Islam kan worden opgedeeld in verschillende modules die gedurende 35 weken worden behandeld. Hieronder volgt een mogelijke verdeling van de modules over deze periode:

Module 1: Inleiding tot de islam

 • Kennismaking met de basisprincipes van de islam
 • Belangrijke concepten en terminologie

Module 2: De Koran

 • Begrip van de Koran als heilig boek van de islam
 • Studie van belangrijke thema’s en verzen

Module 3: De vijf zuilen van de islam

 • Geloofsbelijdenis (Shahada)
 • Gebed (Salat)
 • Aalmoezen geven (Zakat)
 • Vasten tijdens Ramadan (Sawm)
 • Bedevaart naar Mekka (Hadj)

Module 4: De zes zuilen van imaan

 • Geloof in Allah (Tawhid)
 • Geloof in engelen (Malaika)
 • Geloof in de goddelijke boeken (Kutub)
 • Geloof in de profeten (Anbiya)
 • Geloof in het Laatste Oordeel (Yawm al-Qiyamah)
 • Geloof in de goddelijke voorbestemming (Qadar)

Module 5: Het leven van de profeet Mohammed

 • Verkenning van de biografie van de profeet Mohammed
 • Belangrijke gebeurtenissen en lessen uit zijn leven

Module 6: Ethiek en moraliteit in de islam

 • Begrip van de islamitische ethiek en morele principes
 • Toepassing van deze principes in het dagelijks leven

Module 7: Islamitische geschiedenis

 • Overzicht van belangrijke gebeurtenissen en periodes in de islamitische geschiedenis
 • Betekenisvolle figuren en hun bijdragen

Module 8: Diversiteit binnen de islam

 • Verkenning van verschillende stromingen en tradities binnen de islam
 • Begrip van de diversiteit en de waarde ervan

Module 9: Hedendaagse vraagstukken en uitdagingen

 • Bespreking van actuele onderwerpen en kwesties binnen de islamitische gemeenschap
 • Reflectie op mogelijke oplossingen en benaderingen

Basiskennis Islam voor beginners

De beste manier om de Basiskennis Islam te leren voor beginners

Als cursist, naast de wekelijkse online sessies, is het ook belangrijk om ongeveer 120 minuten thuis te besteden aan het leren van basiskennis Islam. Naast het bestuderen van de verstrekte cursusmaterialen, zal de docent ook opdrachten geven om zelfstandig mee aan de slag te gaan. Hier zijn enkele suggesties om deze tijd effectief te benutten:

 

1. Opdrachten voltooien: Werk aan de opdrachten die de docent heeft gegeven. Dit kunnen schriftelijke opdrachten zijn, reflectieve oefeningen, discussievragen of onderzoeksopdrachten. Besteed tijd aan het voltooien van deze opdrachten en lever ze in volgens de instructies van de docent.

2. Zelfreflectie: Neem de tijd om te reflecteren op de behandelde lesstof en je persoonlijke inzichten. Schrijf je gedachten op over hoe de onderwerpen van de cursus resoneren met je eigen ervaringen en begrip van de islam. Dit kan je helpen om een dieper begrip en betekenis te ontwikkelen.

3. Extra bronnen raadplegen: Ga op zoek naar aanvullende bronnen om je kennis verder te verdiepen. Dit kunnen boeken, artikelen, podcasts of video’s zijn die gerelateerd zijn aan de behandelde onderwerpen. Raadpleeg betrouwbare bronnen en neem de tijd om ze te bestuderen en te analyseren.

4. Discussies en interactie: Stimuleer discussies en interactie met medecursisten, vrienden of familieleden. Deel je ideeën en inzichten over de cursus en vraag om hun perspectief. Dit bevordert een dieper begrip en kan leiden tot interessante gesprekken en nieuwe inzichten.

5. Planning en organisatie: Maak een planning voor je thuisstudie, zodat je je tijd efficiënt kunt indelen. Bepaal welke opdrachten je wanneer gaat voltooien en plan voldoende tijd in om de materialen grondig te bestuderen. Dit helpt je om georganiseerd te blijven en de voortgang te bewaken.

6. Vragen stellen aan de docent: Als je tijdens je zelfstudie vragen hebt over de opdrachten of over de lesstof, aarzel dan niet om contact op te nemen met de docent. Stel je vragen en vraag om verduidelijking. De docent staat klaar om je te begeleiden en te ondersteunen bij je leerproces.

Het voltooien van opdrachten en het zelfstandig werken aan de cursusmaterialen thuis biedt de mogelijkheid om de geleerde kennis toe te passen, dieper inzicht te ontwikkelen en een actieve rol te spelen in je eigen leerproces. Door de instructies van de docent te volgen en jezelf uit te dagen met de opdrachten, vergroot je je begrip van de basiskennis Islam en versterk je je betrokkenheid bij de cursus.

 

Wat kosten de online lessen basiskennis islam voor beginners?

Kleine klassen
1x per week 90 minuten Basiskennis Islam voor beginnersAccounts

Free Trial

Free Trial

Free Trial

Free Trial

Free Trial

Free Trial

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Basiskennis Islam
voor beginners
Gezamenlijk online klassikaal

49,-

MAANDELIJKSE INVESTERING

~69 UUR PROGRAMMA

Gezamenlijk online klassikaal

✔️E-LEARNING

✔️FOCUS FUNDAMENTELE CONCEPTEN EN GELOOFSPRINCIPES

✔️FOCUS PRAKTISCHE ASPECTEN EN RITUELEN

✔️FOCUS SOCIALE EN ETHISCHE WAARDEN

✔️UNIEKE LANGETERMIJNGEHEUGEN-LEERMETHODE

✔️POMODORO TECHNIEK
    (PLANNING, FOCUS EN PRODUCTIVITEIT)

✔️KLEINE KLASSEN
    (7-10 CURSISTEN, VOORDELIGER, SPREEKPAUZES, LUISTERT NAAR ANDEREN)

✔️KORTE LESTIJDEN / PARETO PRINCIPE
     (EFFECTIEVER COMMUNICEREN: 80% RESULTAAT MET 20% INSPANNING)

✔️VASTE DAG EN TIJD IN DE WEEK

✔️1 LESDAGEN PER WEEK

✔️35 WEKENSCHEMA

✔️1x 90' MINUTEN PER WEEK LES

✔️120' MINUTEN OEFEN HUISWERK PER WEEK


NIET GOED GELD TERUG GARANTIE

Basiskennis Islam
voor beginners
Éen op één online les

79,-

MAANDELIJKSE INVESTERING

~69 UUR PROGRAMMA

Één op één online

✔️E-LEARNING

✔️FOCUS FUNDAMENTELE CONCEPTEN EN GELOOFSPRINCIPES


✔️FOCUS PRAKTISCHE ASPECTEN EN RITUELEN


✔️FOCUS SOCIALE EN ETHISCHE WAARDEN


✔️UNIEKE LANGETERMIJNGEHEUGEN-LEERMETHODE


✔️POMODORO TECHNIEK
    (PLANNING, FOCUS EN PRODUCTIVITEIT)✔️ÉÉN OP ÉÉN
    (INTENSIEVER, MEER SPREEKTIJD, MINDER SPREEKANGST, 100% AANDACHT)

✔️KORTE LESTIJDEN / PARETO PRINCIPE
     (EFFECTIEVER COMMUNICEREN: 80% RESULTAAT MET 20% INSPANNING)


✔️VASTE DAG EN TIJD IN DE WEEK

✔️1 LESDAGEN PER WEEK

✔️35 WEKENSCHEMA

✔️1x 90' MINUTEN PER WEEK LES

✔️120' MINUTEN OEFEN HUISWERK PER WEEK

NIET GOED GELD TERUG GARANTIE

Islam, Koran en Arabische lessen

Leerlingen en ouders aan onze online islamitisch onderwijs zijn unaniem enthousiast over hun ervaringen en demolessen met Tawfiq.nl en Zoom. Enkele reacties van ouders die hun kinderen demolessen hebben laten volgen:

 “Erg leuke manier van islamitische kennis overbrengen aan kinderen en ouders.”  

“Mijn gezinssituatie en planning past perfect bij jullie organisatie! Eindelijk islamitische lessen voor onze kinderen!”  

“Een rustgevend gevoel dat je niet bij een instelling of moskee hoort. Op deze manier ligt de focus puur op de islamitische lessen.”  

“Het werd tijd dat islamitische lessen voor kinderen en ouders thuis gevolgd kunnen worden. Het voelt thuis toch een stuk veiliger.”  

“Scheelt een hoop reistijd, tankgeld en organisatie naar een islamitische onderwijsinstelling of moskee! Fijne oplossing voor onze kinderen!”  

“Ik roep dit al jaren dat het mogelijk moet zijn om kinderen vanuit huis lessen te laten volgen. Ik ben blij dat jullie als organisatie met de tijd meegaan.”

Wij zijn geen commerciële instelling maar zijn een zelforganisatie die geen gebruik maakt van overheidssubsidies noch daarom vraagt. Wij zijn een stichting die wanneer daar de nood voor is collectes houdt, financiële steun en donaties vraagt aan haar gemeenschap. Onze stichting zal ook wanneer de nood hoog is of vooruitstrevend benefieten organiseren om de islamitische identiteit van Nederlandse moslims te bewaken. Tevens werkt onze stichting zoveel mogelijk met eigen werkvermogen, zijn vrij, zelfstandig en ongebonden en vertrouwen alleen op Allah als de Enige Voorziener.

Geloofsleer (Aqieda)
Geloofspraktijk (Ibada)
Karaktervorming (Achlaq)
Goede manieren (Adaab)
Arabisch (Lezen en Spreken)

Uw gebedstijden vandaag
GebedTijd
Fajr04:16
Shorok05:18
Dohr13:41
Asr18:05
Magrib22:04
Ishaa23:06

Biografie Metgezellen
Sociale gerechtigheid (Adl)
Biografie Profeet Mohammed
Omgang met mensen (Mu’amalat)
Koran leren reciteren voor beginners

a
Emeritus Education

Lorem ipsum dolor sit amet con sectetur adipisicing elit sed don eiusmod tempor inci