Seksuele voorlichting voor moslimpubers
Seksuele voorlichting voor moslimpubers

Kleine klassen

online lessen vanuit huis

Seksuele voorlichting voor pubers

Het programma en de lessen seksuele voorlichting voor moslimpubers wordt 1 keer per jaar gegeven in de maand april of mei. Wij vragen u daarom om op tijd een plek te reserveren voor uw kind!

Seksuele voorlichting over puberteit

De doelstelling van het programma is om moslimouders te ondersteunen bij seksuele voorlichting over puberteit bij hun kind zodat zij zich straks positief ontwikkelen op relationeel en seksueel vlak volgens de islamitische normen en waarden.

Moslimouder bij seksuele vorming
Uw kind krijgt hoogstwaarschijnlijk westerse seksuele vorming op school, via jongerenwerk, internet en televisie. Maar helaas niet van u als ouder zelf! Een gesprek hierover aangaan met uw kind blijkt soms nog steeds te moeilijk. Terwijl juist u als moslimouder een belangrijke rol speelt bij de seksuele opvoeding en de weerbaarheid van uw kind. Dat het moeilijk is begrijpen wij vanuit verschillende oogpunten en daarom bieden wij dit 4 dagdelen programma aan voor uw kind. Wij helpen u hierin en zijn voor u als moslimouder een partner in dit programma. Islamistische kennis omtrent seksuele vorming aan uw kind uitleggen, tips en tools meegeven aan uw kind om de gesprekken hierover met u aan te kunnen gaan als ouder staat centraal in het programma.

Methode seksuele voorlichting

Leeftijdsgroep seksuele voorlichting
De methode seksuele voorlichting die wij gebruiken is voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs, die volledig onderwezen wordt van het oogpunt van de islam. Deze methode is erop gericht om uw kind voor te bereiden op de puberteit, de volwassenheid en alles wat te maken heeft met seksualiteit. Daarbij wordt vanuit de islamitische bronnen een duidelijke link gelegd tussen de eigen, islamitische identiteit en de Nederlandse samenleving.

Aparte jongens en meiden werkgroepen
In deze methode is gekozen voor aparte werkgroepen voor jongens en meisjes. Hoewel alle onderwerpen in beide programma’s aan de orde komen, ligt de nadruk bij de meiden werkgroep op zaken als de menstruatie en de godsdienstige verplichtingen die daarmee samenhangen, terwijl bij de jongenswerkgroep meer de nadruk ligt op zaken die specifiek voor hen relevant zijn. Omdat wij met gescheiden werkgroepen werken durft uw kind eerder vragen te stellen over relaties en seksualiteit, wordt uw kind weerbaarder en meer mediawijs en leert uw kind respectvol met het andere geslacht om te gaan.

Onderwerpen seksuele voorlichting
Hieronder een beknopte overzicht van de islamitische seksuele voorlichting lessen die met uw kind besproken en behandeld zullen worden.

Wat zijn de lesdoelen?

Wat kosten de lessen seksuele voorlichting

Kleine klassen
1x per jaar 4 dagdelen online les.Free Trial

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Storage

Domains

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domains

2 KINDEREN AANMELDEN

200,-

EENMALIGE INVESTERING IN
UW KINDEREN

seksuele voorlichting voor uw kinderen

✔️KLEINE WERKGROEPEN

✔️MAX 10 PER WERKGROEP

✔️VANUIT HUIS TE VOLGEN

✔️VAKBEKWAME DOCENTEN

✔️1 LESDAG PER WEEK 3 UUR

✔️JONGENS EN MEISJES APART!

✔️NEDERLANDS IS DE VOERTAAL

✔️ZORG ISLAMTISCHE IDENTITEIT

✔️ERVARING MET DE DOELGROEP

✔️4 DAGDELEN VORMING SCHEMA

✔️VANUIT ISLAMITISCH OOGPUNT

1 KIND AANMELDEN

125,-

EENMALIGE INVESTERING IN
UW KIND

seksuele voorlichting voor uw kind

✔️KLEINE WERKGROEPEN

✔️MAX 10 PER WERKGROEP

✔️VANUIT HUIS TE VOLGEN

✔️VAKBEKWAME DOCENTEN

✔️1 LESDAG PER WEEK 3 UUR

✔️JONGENS EN MEISJES APART!

✔️NEDERLANDS IS DE VOERTAAL

✔️ZORG ISLAMTISCHE IDENTITEIT

✔️ERVARING MET DE DOELGROEP

✔️4 DAGDELEN VORMING SCHEMA

✔️VANUIT ISLAMITISCH OOGPUNT

3 KINDEREN AANMELDEN

275,-

EENMALIGE INVESTERING IN
UW KINDEREN

seksuele voorlichting voor uw kinderen

✔️KLEINE WERKGROEPEN

✔️MAX 10 PER WERKGROEP

✔️VANUIT HUIS TE VOLGEN

✔️VAKBEKWAME DOCENTEN

✔️1 LESDAG PER WEEK 3 UUR

✔️JONGENS EN MEISJES APART!

✔️NEDERLANDS IS DE VOERTAAL

✔️ZORG ISLAMTISCHE IDENTITEIT

✔️ERVARING MET DE DOELGROEP

✔️4 DAGDELEN VORMING SCHEMA

✔️VANUIT ISLAMITISCH OOGPUNT

Seksuele opvoeding
is een islamitische plicht en een grote verantwoordelijkheid

Islam, Koran en Arabische lessen

Leerlingen en ouders aan onze online islamitisch onderwijs zijn unaniem enthousiast over hun ervaringen en demolessen met Tawfiq.nl en Zoom. Enkele reacties van ouders die hun kinderen demolessen hebben laten volgen:

 “Erg leuke manier van islamitische kennis overbrengen aan kinderen en ouders.”  

“Mijn gezinssituatie en planning past perfect bij jullie organisatie! Eindelijk islamitische lessen voor onze kinderen!”  

“Een rustgevend gevoel dat je niet bij een instelling of moskee hoort. Op deze manier ligt de focus puur op de islamitische lessen.”  

“Het werd tijd dat islamitische lessen voor kinderen en ouders thuis gevolgd kunnen worden. Het voelt thuis toch een stuk veiliger.”  

“Scheelt een hoop reistijd, tankgeld en organisatie naar een islamitische onderwijsinstelling of moskee! Fijne oplossing voor onze kinderen!”  

“Ik roep dit al jaren dat het mogelijk moet zijn om kinderen vanuit huis lessen te laten volgen. Ik ben blij dat jullie als organisatie met de tijd meegaan.”

Wij zijn geen commerciële instelling maar zijn een zelforganisatie die geen gebruik maakt van overheidssubsidies noch daarom vraagt. Wij zijn een stichting die wanneer daar de nood voor is collectes houdt, financiële steun en donaties vraagt aan haar gemeenschap. Onze stichting zal ook wanneer de nood hoog is of vooruitstrevend benefieten organiseren om de islamitische identiteit van Nederlandse moslims te bewaken. Tevens werkt onze stichting zoveel mogelijk met eigen werkvermogen, zijn vrij, zelfstandig en ongebonden en vertrouwen alleen op Allah als de Enige Voorziener.

Geloofsleer (Aqieda)
Geloofspraktijk (Ibada)
Karaktervorming (Achlaq)
Goede manieren (Adaab)
Arabisch (Lezen en Spreken)

Uw gebedstijden vandaag
GebedTijd
Fajr04:28
Shorok05:34
Dohr13:44
Asr18:04
Magrib21:54
Ishaa23:00

Biografie Metgezellen
Sociale gerechtigheid (Adl)
Biografie Profeet Mohammed
Omgang met mensen (Mu’amalat)
Koran leren reciteren voor beginners

a
Emeritus Education

Lorem ipsum dolor sit amet con sectetur adipisicing elit sed don eiusmod tempor inci