Islamitische cursussen voor kinderen Islamitische lessen voor kinderen Islamitische lessen voor kinderen Islamitische lessen voor kinderen Islamitische lessen voor kinderen
Islamitische lessen voor kinderen

Toepassen en delen van islamitische kennis, opvoeding en vorming

Wij zijn gericht op kinderonderwijs tot en met puberonderwijs (7-15 jaar). Inschrijven is bij ons mogelijk vanaf 7 jaar.
Daarnaast verzorgen wij ook lessen in het leren lezen van de koran (Hafs incl. tajweed) en dat is vanaf 18 jaar.

Dat is lastig te beantwoorden. In principe kunt u uw kinderen inschrijven zolang er plaatsen beschikbaar zijn. Het lastige hierin is dat wij niet van tevoren kunnen aangeven wanneer een klas vol is. De algemene regel en ervaring is dat mensen die te lang wachten met inschrijven, meestal plotseling ontdekken dat zij niet meer geplaatst kunnen worden omdat een klas eerder dan verwacht vol zit. Wacht dus liever niet te lang als je weet dat je je kind(eren) islamitische lessen wilt laten volgen.

Nee, dit is helaas niet mogelijk in de algemene regel. Ieder kind wordt voor de officiële aanmelding getoetst en dan het mogelijk zijn dat een kind tussentijds instroomt. Onze startdatums zijn altijd in september oftewel aan het begin van een nieuw schoolseizoen en als er een instroom moet plaats vinden dan is dat altijd in de eerste januari daarop.

Ja dit krijgt u bij 2, 3 of meer kinderen. Op het moment zijn de kortingen berekent tot 3 kinderen. Deze kortingen gelden alleen voor 1 gezin. Zijn er dus meerdere kinderen van meerdere gezinnen dan geldt deze korting niet. De hoogte van de korting staat vast, is aangegeven bij de studie en valt niet over te onderhandelen.

Een inschrijving is bij ons niet vrijblijvend. Als u een kind aanmeld, gaan wij ervan uit dat het kind ook daadwerkelijk de lessen gaat volgen. Wij houden geen plaatsen vrij voor kinderen, niet wetende of ze de lessen gaan bijwonen. Uw inschrijving moeten wij bij binnenkomst administratief verwerken en met deze inschrijving gaat u een overeenkomst met ons aan en gaat u akkoord met onze Algemene voorwaarden.

Mocht u nog niet zeker zijn of u uw kind lessen wilt laten volgen. Wacht dan liever tot u het zeker weet. U kunt dan later contact opnemen en kijken of er nog plaats is.

Dat is voor onze programma’s niet mogelijk. Aanmeldingen zijn bij ons alleen voor het volledige programma mogelijk.

Heeft het zin om aan te melden als niet alle lessen bijgewoond kunnen worden?

Kan ik of mijn kind later instromen in een programma?

Zijn er mogelijkheden om een proefles te nemen?

Waar moet ik bij mijn betaling rekening mee houden?

Waarom moet ik direct overgaan tot betaling?

Kan ik in termijnen betalen?

In welke taal worden de lessen verzorgd?

Hoeveel keer per week zijn de lessen?

Krijgen de cursisten huiswerk?

Zijn de lessen te combineren met gezin, school of werk?

Zijn er examens of is er een certificaat van deelname?

Volgen jullie een richting binnen de islam?

Hoe zijn jullie docenten?

Zijn jullie docenten in te huren voor externe lessen en trainingen?

Is het mogelijk om een programma te annuleren nadat er is aangemeld?

Is er een groeps of gezinskorting?

Moet ik rekening houden met bijkomende kosten wanneer ik of mijn kind een programma volgt?

Is het mogelijk om bij tussentijds afbreken restitutie van mijn betaalde geld ontvangen?

Is er mogelijkheid om mijn gebed te doen tijdens de college?

Waarom wordt er geld gevraagd voor onderwijs dat met de islam te maken heeft?

Is het mogelijk om jullie onderwijsmateriaal voor en/of door anderen te gebruiken?

Kan ik mij als vrijwilliger inzetten voor Tawfiq.nl?

 

Kennis op doen is een verplichting voor elke moslim en iedere moslim dient zijn best daarvoor te doen. Het kan een keer gebeuren dat men niet aanwezig kan zijn en dat is helemaal niet erg. Maar wij moedigen uiteraard iedere ouder en cursist aan om zoveel mogelijk kennis op te doen en hiermee de tevredenheid van Allah de Verhevene op te zoeken.

Helaas is dat niet mogelijk maar er zijn uitzonderingen. Neem hiervoor contact met ons op. Hiervoor kun je het beste contact opnemen met ons secretariaat.

Zijn er mogelijkheden om een proefles te nemen?

Waar moet ik bij mijn betaling rekening mee houden?

Waarom moet ik direct overgaan tot betaling?

Kan ik in termijnen betalen?

In welke taal worden de lessen verzorgd?

Hoeveel keer per week zijn de lessen?

Krijgen de cursisten huiswerk?

Zijn de lessen te combineren met gezin, school of werk?

Zijn er examens of is er een certificaat van deelname?

Volgen jullie een richting binnen de islam?

Hoe zijn jullie docenten?

Zijn jullie docenten in te huren voor externe lessen en trainingen?

Is het mogelijk om een programma te annuleren nadat er is aangemeld?

Is er een groeps of gezinskorting?

Moet ik rekening houden met bijkomende kosten wanneer ik of mijn kind een programma volgt?

Is het mogelijk om bij tussentijds afbreken restitutie van mijn betaalde geld ontvangen?

Is er mogelijkheid om mijn gebed te doen tijdens de college?

Waarom wordt er geld gevraagd voor onderwijs dat met de islam te maken heeft?

Is het mogelijk om jullie onderwijsmateriaal voor en/of door anderen te gebruiken?

Kan ik mij als vrijwilliger inzetten voor Tawfiq.nl?

 

Proeflessen kunnen niet genomen worden, wel kunt u bij ontevredenheid gebruik maken van onze 30 dagen geld terug garantie.

Waar moet ik bij mijn betaling rekening mee houden?

Waarom moet ik direct overgaan tot betaling?

Kan ik in termijnen betalen?

In welke taal worden de lessen verzorgd?

Hoeveel keer per week zijn de lessen?

Krijgen de cursisten huiswerk?

Zijn de lessen te combineren met gezin, school of werk?

Zijn er examens of is er een certificaat van deelname?

Volgen jullie een richting binnen de islam?

Hoe zijn jullie docenten?

Zijn jullie docenten in te huren voor externe lessen en trainingen?

Is het mogelijk om een programma te annuleren nadat er is aangemeld?

Is er een groeps of gezinskorting?

Moet ik rekening houden met bijkomende kosten wanneer ik of mijn kind een programma volgt?

Is het mogelijk om bij tussentijds afbreken restitutie van mijn betaalde geld ontvangen?

Is er mogelijkheid om mijn gebed te doen tijdens de college?

Waarom wordt er geld gevraagd voor onderwijs dat met de islam te maken heeft?

Is het mogelijk om jullie onderwijsmateriaal voor en/of door anderen te gebruiken?

Kan ik mij als vrijwilliger inzetten voor Tawfiq.nl?

 

Al de genoemde bedragen zijn bij ons all-in dus er komen geen extra kosten bij. De verdere afhandeling van de betaling wordt afgehandeld door onze Payment Service Provider.

Wanneer u zich aanmeld voor uzelf of uw kinderen gaan wij ervan uit dat u ook daadwerkelijk van plan bent het lessenprogramma te gaan volgen. Zekerheid is voor onze klassen invullen belangrijk en met uw betaling garandeert u ons en geeft u aan dat u een serieuze deelnemer bent.

Bij ons zijn de lesprogramma’s voor de kinderen volgens een maandelijkse betaling. Voor het leren lezen van de koran en de recitatie programma’s is het niet mogelijk om in termijnen te betalen.

Al onze lessen worden in het Nederlands verzorgd. Wanneer Arabische termen worden gebruikt dan worden ze door de docent uitgelegd naar een interpretatie in het Nederlands.

Cursisten (7-15 jaar) voor de islamlessen volgen 2 keer per week les. 1 keer in het weekend en een keer doordeweeks.
Cursisten (18+ jaar) voor de koranlessen volgen 1 keer per week les.

Naast de gevolgde lessen is er zeker huiswerk voor zowel de kinderen als volwassen. Wel hebben we rekening gehouden met de drukte van een gezin. Het huiswerk dat een cursist krijgt is goed in te plannen rondom gezin, vrijetijdsbesteding, hobby en familiebezoeken.

Alhamdoulillah, onze lessen zijn na school en werktijden en/of in het weekend. Het is dus ideaal om bij ons de lessen te volgen. Of het in uw planning past, kunt u het beste zelf even overwegen. Daarnaast worden de lessen online verzorgt en hoeft geen rekening te houden met reistijd, files en andere tijdrovende obstakels.

Echte examens kennen wij niet maar de kinderen krijgen wel certificaten na het afronden van modules. Voor het leren lezen van de koran worden certificaten van deelname afgegeven.

Tawfiq.nl is wat betreft haar grondslag een soennitische instelling. Voor al onze lessen ontwikkelingen gaan wij echter academisch te werk en dit is ook terug te zien in het onderwijzen. Wijzelf controleren eerst de gehanteerde bronwerken zorgvuldig op islamitische betrouwbaarheid en blijven bij de gangbare interpretaties. Al onze lessen staan ook onder toezicht van geleerden binnen hun vakgebied en wij associëren ons niet met enig specifieke beweging of ideologie binnen de islam. Een belangrijke vermelding is dat wij alle vormen van volksgeloof, cultuurgeloof of religieuze innovatie vermijden. In zaken van theologische discussies van latere tijden of fiqh (jurisprudentie) nemen wij een neutrale houding aan. Wij tonen gelijk respect voor al de rechtsscholen (madhaahib), zonder de één boven een ander te plaatsen of ter discussie te stellen. Ons doel is niet om een bepaalde mening door te drukken, dit mede omdat wij cursisten van verschillende culturen en achtergronden hebben. Wij streven ernaar om islamitische kennis op de juiste wijze over te brengen, deze kennis op een opvoedkundige manier te laten praktiseren en vorm te geven zoals de profeet Mohammed (vrede zij met hem) dat gedaan heeft. Voor alle duidelijkheid ons doel is de islam uitleggen en niet opleggen.

Tawfiq.nl werkt met gekwalificeerde docenten. Onze docenten en trainers hebben een academische achtergrond (binnen- en buitenland) en ervaring met onderwijzen en trainingen. De docenten beheersten allen de Nederlandse taal en woord en schrift en zijn vakbekwaam voor het gebied waarop zij worden ingezet. Wij kunnen u hierdoor dus kwaliteit en deskundigheid garanderen.

Ja dat zijn. De docenten van Tawfiq.nl worden vaker benaderd door instellingen, organisaties en individuen voor adviezen, trainingen of om deel te nemen aan projecten of bijeenkomsten op het gebied van de Islam, moslims en maatschappelijke kwesties.

Annulering is mogelijk in extreme gevallen en bij islamitische excuses. Bespreek dit met de administratie van Tawfiq.nl.

Dit is alleen als dat bij een bepaalde programma is aangegeven.

Onze programmabedragen staan vast, zijn all-in en worden duidelijk vooraf aangegeven.

Tawfiq.nl is niet aansprakelijk voor het tussentijds afbreken van een programma door de deelnemer. Restitutie, hetzij volledig of gedeeltelijk, is niet mogelijk daar iemand zich inschrijft voor een complete programma.

Dat is zeker mogelijk. Tijdens een de lessen geeft de docent aan dat het tijd is voor het gebed. Het bidden is mogelijk tijdens de pauze. Wanneer een gebedstijd zodanig valt dat de gebedsperiode dreigt voorbij te gaan, zal het moment van de pauze worden aangepast.

Wij zijn absoluut geen commerciële instelling maar werken wel kostendekkend en vooruitstrevend. Onze intentie is niet dat wij geld vragen om of uw kind te leren over de islam of de koran. Wij vragen om vergoedingen om al de kosten te kunnen dekken die het runnen van het instituut en het kunnen verzorgen van de programma’s met zich meebrengen. De inkomsten worden alleen maar gebruikt om de tevredenheid van Allah te zoeken en daarna om de doelstellingen en werkzaamheden van de organisatie te kunnen realiseren.

Belangrijk voor u om te weten is dat wij een zelforganisatie zijn die geen subsidies of gelden van derden instanties ontvangt noch daarom vraagt. Wij houden geen collectes, vragen geen financiële steun of donaties van mensen en we organiseren ook geen benefieten om geld voor onszelf in te zamelen. Wij werken het liefst op eigen kracht, zijn graag onafhankelijk en vertrouwen op Allah de Voorziener.

Tawfiq.nl behoudt het auteursrecht op het eigen lesmateriaal, in tekst en vormgeving. Het lesmateriaal mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, plaatsing op het internet of op enig andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tawfiq.nl. Bij het ontdekken van misbruik of oneigenlijk gebruik van ons lesmateriaal kunnen juridische stappen ondernomen worden. Wij vragen jullie hierin Allah de Verhevene te vrezen.

Wij zijn een bescheiden instelling en voelen ons vereerd als iemand zijn tijd en kunde zou willen gebruiken om de tevredenheid van Allah de Verhevene te zoeken en daarna om de doelen van Tawfiq.nl te helpen verwezenlijken en te verbeteren. Schroom niet om contact met ons op te nemen. Wij nodigen u graag uit voor een nadere kennismaking.Free Trial

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domains

2 KINDEREN AANMELDEN

€150

PER MAAND
INVESTERING IN UW KINDEREN

alle lessen zijn in 5 niveaus ingedeeld

Dua’s leren

Koran leren lezen

Koran memoriseren

5 zuilen van de Islam

6 zuilen van de Imaan

Akhlaaq (goed gedrag)

Biografie Profeet Mohammed

Biografieën van de 4 Khaliefen

2 lesdagen p/w - 150 + 90 minuten

+- 90 minuten p/w - PC en huiswerk

30 DAGEN GELD TERUG GARANTIE

1 KIND AANMELDEN

€85

PER MAAND
INVESTERING IN UW KIND

alle lessen zijn in 5 niveaus ingedeeld

Dua’s leren

Koran leren lezen

Koran memoriseren

5 zuilen van de Islam

6 zuilen van de Imaan

Akhlaaq (goed gedrag)

Biografie Profeet Mohammed

Biografieën van de 4 Khaliefen

2 lesdagen p/w - 150 + 90 minuten

+- 90 minuten p/w - PC en huiswerk

30 DAGEN GELD TERUG GARANTIE

3 KINDEREN AANMELDEN

€200

PER MAAND
INVESTERING IN UW KINDEREN

alle lessen zijn in 5 niveaus ingedeeld

Dua’s leren

Koran leren lezen

Koran memoriseren

5 zuilen van de Islam

6 zuilen van de Imaan

Akhlaaq (goed gedrag)

Biografie Profeet Mohammed

Biografieën van de 4 Khaliefen

2 lesdagen p/w - 150 + 90 minuten

+- 90 minuten p/w - PC en huiswerk

30 DAGEN GELD TERUG GARANTIE

Islamitische lessen voor kinderen

Leerlingen en ouders aan onze online islamitisch onderwijs zijn unaniem enthousiast over hun ervaringen en demolessen met Tawfiq.nl en Zoom.
Enkele reacties van ouders die hun kinderen demolessen hebben laten volgen:

 “Erg leuke manier van islamitische kennis overbrengen aan kinderen en ouders.”  

“Mijn gezinssituatie en planning past perfect bij jullie organisatie! Eindelijk islamitische lessen voor onze kinderen!”  

“Een rustgevend gevoel dat je niet bij een instelling of moskee hoort. Op deze manier ligt de focus puur op de islamitische lessen.”  

“Het werd tijd dat islamitische lessen voor kinderen en ouders thuis gevolgd kunnen worden. Het voelt thuis toch een stuk veiliger.)”  

“Scheelt een hoop reistijd, tankgeld en organisatie naar een islamitische onderwijsinstelling of moskee! Fijne oplossing voor onze kinderen!”  

“Ik roep dit al jaren dat het mogelijk moet zijn om kinderen vanuit huis lessen te laten volgen. Ik ben blij dat jullie als organisatie met de tijd meegaan.”

Met veel enthousiasme verwelkomen wij leerlingen uit
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Almere, Nijmegen, Tilburg, Eindhoven, Arnhem, Maastricht, Deventer, Amersfoort, Woerden, Den Bosch, Middelburg, Bergen op Zoom, Waalwijk, Breda, Roermond, Leiden, Sittard, Alphen a/d Rijn, Lelystad, Nieuwegein, Gorinchem, Leerdam, Tiel, Geleen, Zoetermeer, Voorburg, Brunssum, Enschede, Alkmaar, IJsselstein, Moordrecht, Ede, Veenendaal, Zwolle, Weert, Helmond, Assen, Meppel, Dronten, Heerenveen, Leeuwarden, Apeldoorn, Barneveld, Doetinchem, Harderwijk, Nijkerk, Zaltbommel, Wijchen, Zutphen, Groningen, Delfzijl, Stadskanaal, Etten-Leur, Oss,  Uden, Beverwijk, Den Helder, Haarlem, Bronckhorst, Montfoort, Zeist, Middelburg, Vlissingen, Schiedam, Bodegraven, Waddinxveen, Ridderkerk, Zwijndrecht, Vlaardingen, en Gouda.

Wij zijn geen commerciële instelling maar zijn een zelforganisatie die geen gebruik maakt van overheidssubsidies noch daarom vraagt. Wij zijn een stichting die wanneer daar de nood voor is collectes houdt, financiële steun en donaties vraagt aan haar gemeenschap. Onze stichting zal ook wanneer de nood hoog is of vooruitstrevend benefieten organiseren om de islamitische identiteit van Nederlandse moslims te bewaken. Tevens werkt onze stichting zoveel mogelijk met eigen werkvermogen, zijn vrij, zelfstandig en ongebonden en vertrouwen alleen op Allah als de Enige Voorziener.

Tawfiq.nl voor online islamitische lessen
Islamitische lessen voor kinderen, ouders en beginners
Islamitische lessen voor kinderen en ouders