Over Stichting Tawfiq
Over Stichting Tawfiq

Kleine klassen

online lessen vanuit huis

Stichting Tawfiq, de missie en de uitvoering

Wij vragen Allah de Alhorende, Alziende en Alwetende om eventuele obstakels weg te nemen en het ons te vergemakkelijken deze doelen te realiseren, Hij is namelijk de Almachtige en de enige die daarin toe in staat is. Ameen Ameen Ameen!

Organisatie
Stichting Tawfiq is een jonge dynamische en ondernemende organisatie opgericht door enthousiaste moslims die met de wil van Allah de Meest Verhevene iets willen bereiken en betekenen voor de nieuwe generatie moslimgemeenschap in Nederland.

Identiteit
Stichting Tawfiq streeft ernaar om de identiteit van moslims in Nederland sterker te maken en door te geven aan de volgende generatie Nederlandse moslims ongeacht hun nationaliteit of afkomst. Stichting Tawfiq is er van overtuigd dat je met behoudt van je islamitische identiteit op een gelijkwaardige wijze actief kan deelnemen aan de Nederlandse samenleving.

Moslimouders en Opvoeders
Nederlandse moslimouders en opvoeders hebben een enorme behoefte aan een duidelijke islamitische identiteit die ze graag aan hun kinderen willen doorgeven. Immers ieder kind heeft het recht op islamitisch onderwijs in zijn of haar kindertijd. Het is Allah de Meest Verhevene die aan hen dat recht heeft gegeven.

Een islamitisch maatschappelijke verantwoordelijkheid is onderdeel van onze missie aangezien wij onderdeel uit maken van de maatschappij.

Islamitische Kennis
De kennis over de Islam die we aan onze nieuwe generatie Nederlandse moslim kinderen willen doorgeven is het monotheïsme, 5 zuilen van de islam, 6 zuilen van de Imaan, koran leren lezen, en alles wat komt kijken bij de islamitische normen en waarden.

Onze doelstellingen voor de Nederlandse moslims vinden plaats vanuit de islamitische grondbeginselen.

Doelstelling
Allereerst stellen wij ten doel om middels onze handelingen alleen de tevredenheid en de beloningen van Allah de Meest Verhevene te behalen. Daarna hebben de opvoedkundige en educatieve activiteiten van Stichting Tawfiq ten doel om de Nederlandse moslimkinderen de noodzakelijke als de verplichte kennis op te laten doen. Het is kennis die hen leert wie alles geschapen heeft, waarom alles geschapen is en uiteraard wat de uiteindelijke bestemming is van deze gehele schepping. Bij Stichting Tawfiq is de uitvoering een mix van islamitische grondslag en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Overige doelen
Stichting Tawfiq wil zich, naast de bovengenoemde doelen, voorts de volgende doelen realiseren:

  • Aanbieden van opvoedkundige en educatieve cursussen aan moslimouders en opvoeders
  • Voorlichtingslessen, pedagogische begeleiding en activiteiten.
  • Islamitische studiereizen voor jong en oud.

Tevredenheid en beloning
Wij willen alleen Allah de Meest Verhevene zijn tevredenheid en beloningen verkrijgen door Hem te leren kennen en te aanbidden. Allah leren we kennen en aanbidden we alleen door de koran en de sunnah te bestuderen. Uit de koran en de sunnah leren wij waarom wij geschapen zijn. Liefde, hoop en angst voor Allah staat centraal samen met de sunnah van de profeet Mohammed (vrede zij met hem) want hij is gestuurd om ons en de jinns de weg te wijzen hoe wij kunnen slagen in dit leven en het hiernamaals. Wij willen leven op basis van de koran en de sunnah vrij van alle innerlijke en uiterlijke vormen van polytheïsme.

Delen van islamitische kennis
Wij willen de kennis over Allah de Meest Verhevene, zijn profeet Mohammed (vrede zij met hem) en het doel van ons bestaan delen met elkaar. Met veel trots en vertrouwen spreken wij over Allah de Meest Verhevene en zijn geliefde profeet Mohammed (vrede zij met hem) en wat dit voor ons betekent. Onze gerichtheid op alleen de tevredenheid en beloningen van Allah zal ons leven gegarandeerd veranderen. Dit zal zichtbaar moeten zijn middels kennis een praktische moslim zijn, het hele jaar door.

Doorgeven aan Nederlandse moslims
Met veel trots en vertrouwen vertellen wij over Allah, zijn profeet Mohammed (vrede zij met hem) en het doel van ons bestaan aan Nederlandse moslimkinderen, ouders en opvoeders. Wij zijn een warme, gastvrije, open, laagdrempelig en gestructureerde islamitische onderwijsinstelling voor het hele gezin: iedereen is van harte welkom om de opvoedkundige islamitische lessen te volgen.

Onze visie op islamitische lessen voor kinderen

Islamitische lessen voor kinderen volgen doet uw kind niet alleen en uw kind doet het ook niet alleen voor zichzelf. Wij zoeken allen allereerst de tevredenheid van Allah de Meest Verhevene en willen alleen Zijn beloning hebben. Dat is de kern van onze visie op islamitisch onderwijs. Stichting Tawfiq is een plek met 21e eeuw leer methoden en middelen waar uw kind samen met andere moslimkinderen groeit en zichzelf op een positieve manier ontwikkelt. Wij geloven en doen dit mede om de moslimgemeenschap en de Nederlandse samenleving te dienen.

Islamitisch Onderwijs
Voordat we gaan uitleggen hoe en middels welke middelen wij de online islamitische lessen willen realiseren is het belangrijk dat we eerst stil staan waarom islamitisch onderwijs belangrijk is en wat het is. Het waarom uitleggen deed de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) ook voordat zaken verricht moesten worden of er afstand van nemen en dit is de manier van hoe Allah de Meest Verhevene de mensen aanspreekt in de koran.

Onderwijs en Opvoeding
De laatste profeet Mohammed (vrede zij met hem) is gestuurd naar de gehele mensheid om hen te onderwijzen en op te voeden net als alle voorgaande profeten. Het enige verschil is dat voorgaande profeten naar specifieke volken zijn gestuurd zoals Noach, Abraham, Mozes en Jezus (vrede zij met hen allen). Iedere profeet maakte allereerst gebruikt van de kracht van overtuiging en het logisch denken.

Kennis en Begrip
De religie van Allah de Meest Verhevene die geopenbaard is via de engel Jibriel (Gabriël) is er een van kennis en begrip. Daardoor is iedere vraag die de mens heeft beantwoord met een logisch en natuurlijke uitleg. De logische en natuurlijke antwoorden is wat de islam deed aanspreken in de 23 jaar tijd van de profeet Mohammed (vrede zij met hem).

Wijsheid en Aanpak
Wanneer profeet Mohammed (vrede zij met hem) zijn kennis overbracht ging hij altijd uit van het beginsel Rahmah, wat barmhartigheid betekent. Geen enkele mens, gelovig of niet gelovig, volwassen of kind, houdt ervan streng en hard aangesproken te worden. Was dat wel het geval geweest dan zou het logisch zijn dat ieder persoon daardoor het gevoel krijgt dat hij niet deugt. De profeet Mohammed (vrede zij met hem) prees altijd het goede en gaf de persoon extra aandacht en corrigeerde fouten en onwetendheid op een zachte wijze.

Een belangrijk principe voor het uitnodigen naar de Islam staat in de koran: “Er is geen dwang in de religie.”(2:256)

Islamitische lessen voor kinderen
De kinderen van 6-7 tot 15 jaar zullen onder professionele begeleiding online klassikaal en zelfstandig over de islam en hun identiteit als moslim worden onderwezen. Het hoofddoel van alle lessen is de tevredenheid van Allah de Verhevene te behalen, daarna het overdragen van basiskennis islam en akhlaq om hun Schepper op de correcte wijze te aanbidden, het opvoeden van onze kinderen en de volgende generatie. Tevens staan de islamitische normen en waarden centraal en betrokken maken en houden bij hun geloof als moslim in Nederland.

Lesroosters kinderen
Wij hebben altijd 2 kindergroepen die lessen volgen op 2 verschillende dagen. Een leerling volgt een woensdag en zaterdag lessen of donderdag en de zondag. Dit is voor 2x 90 minuten. Een les van 90 minuten is verdeeld in 3x 25 minuten met 5 minuten kleine pauze. Dit wordt ook wel de pomodoro techniek genoemd.

Islam, Koran en Arabische lessen

Leerlingen en ouders aan onze online islamitisch onderwijs zijn unaniem enthousiast over hun ervaringen en demolessen met Tawfiq.nl en Zoom. Enkele reacties van ouders die hun kinderen demolessen hebben laten volgen:

 “Erg leuke manier van islamitische kennis overbrengen aan kinderen en ouders.”  

“Mijn gezinssituatie en planning past perfect bij jullie organisatie! Eindelijk islamitische lessen voor onze kinderen!”  

“Een rustgevend gevoel dat je niet bij een instelling of moskee hoort. Op deze manier ligt de focus puur op de islamitische lessen.”  

“Het werd tijd dat islamitische lessen voor kinderen en ouders thuis gevolgd kunnen worden. Het voelt thuis toch een stuk veiliger.”  

“Scheelt een hoop reistijd, tankgeld en organisatie naar een islamitische onderwijsinstelling of moskee! Fijne oplossing voor onze kinderen!”  

“Ik roep dit al jaren dat het mogelijk moet zijn om kinderen vanuit huis lessen te laten volgen. Ik ben blij dat jullie als organisatie met de tijd meegaan.”

Wij zijn geen commerciële instelling maar zijn een zelforganisatie die geen gebruik maakt van overheidssubsidies noch daarom vraagt. Wij zijn een stichting die wanneer daar de nood voor is collectes houdt, financiële steun en donaties vraagt aan haar gemeenschap. Onze stichting zal ook wanneer de nood hoog is of vooruitstrevend benefieten organiseren om de islamitische identiteit van Nederlandse moslims te bewaken. Tevens werkt onze stichting zoveel mogelijk met eigen werkvermogen, zijn vrij, zelfstandig en ongebonden en vertrouwen alleen op Allah als de Enige Voorziener.

Geloofsleer (Aqieda)
Geloofspraktijk (Ibada)
Karaktervorming (Achlaq)
Goede manieren (Adaab)
Arabisch (Lezen en Spreken)

Uw gebedstijden vandaag
GebedTijd
Fajr04:26
Shorok05:35
Dohr13:35
Asr17:52
Magrib21:36
Ishaa22:44

Biografie Metgezellen
Sociale gerechtigheid (Adl)
Biografie Profeet Mohammed
Omgang met mensen (Mu’amalat)
Koran leren reciteren voor beginners

a
Emeritus Education

Lorem ipsum dolor sit amet con sectetur adipisicing elit sed don eiusmod tempor inci