Islamitische seksuele voorlichting voor moslimpubers uit Zwartsluis-online-seksuele-voorlichting-moslimjongeren
Islamitische seksuele voorlichting voor moslimpubers uit Zwartsluis-online-seksuele-voorlichting-moslimjongeren

Kleine klassen

online lessen vanuit huis

Online Islamitische lessen seksuele voorlichting voor moslimtieners uit regio Zwartsluis

Wij vragen Allah de Alhorende, Alziende en Alwetende om eventuele obstakels weg te nemen en het ons te vergemakkelijken deze doelen te realiseren, Hij is namelijk de Almachtige en de enige die daarin toe in staat is. Ameen Ameen Ameen!

Het Belang van Islamitische Voorlichting over Seksualiteit voor Moslimpubers uit regio Zwartsluis

Als leerkracht die elke dag betrokken is bij de educatie van islamitische tieners, ook uit regio Zwartsluis, wil ik graag het belang van islamitische seksuele voorlichting onderstrepen. Ik heb gezien hoe onmisbaar het is dat de jeugd toegang hebben tot seksuele voorlichting die hun godsdienstige waarden waardeert en hen in staat stelt om verstandige beslissingen te nemen in overeenstemming met hun geloof. In dit artikel zal ik mijn persoonlijke ervaringen uitwisselen en uitleggen waarom het een verplichting is voor elke moslimouder om hun kinderen hierin te (laten) onderwijzen.

Een verhaal vanuit het klaslokaal:
In mijn klassen heb ik de gelegenheid gehad om met moslimpubers uit de streek van Zwartsluis te werken en hun worstelingen op het gebied van seksualiteit te zien. Velen van hen worden blootgesteld aan tegenstrijdige boodschappen en verlokkingen die niet in overeenstemming zijn met hun islamitische waarden. Ze hebben behoefte aan ondersteuning die hen helpt om hun seksualiteit te begrijpen binnen de grenzen van hun geloof, zodat ze sterke en zelfverzekerde individuen kunnen worden.

Een van de belangrijkste uitdagingen waarmee jonge moslims worden geconfronteerd, is de maatschappij en gewoonten van het land waarin ze opgroeien. Hoewel Nederland een land van tolerantie en diversiteit is, kan de overheidsvoorlichting op het gebied van seksualiteit soms botsen met godsdienstige waarden. Overigens geldt niet alleen voor godsdienstige waarden maar ook voor de christelijke, joodse en hindoestaanse normen en waarden. Maar ik beperk mij hier tot de islamitische waarden voor de moslimpubers uit de omgeving Zwartsluis. De botsing tussen de overheidsvoorlichting en de godsdienstige waarden creëert een afscheiding waarin jongeren zich geconfuseerd en geïsoleerd kunnen voelen. Islamitische seksuele voorlichting is van groot belang om deze afscheiding te overbruggen en hen te voorzien van de kennis en hulpmiddelen die ze nodig hebben.

 

Het belang van islamitische seksuele voorlichting wordt ook weerspiegeld in de bronnen van ons geloof, de Koran en de Hadith. Deze religieuze teksten bevatten waardevolle leidraden en voorschriften met betrekking tot seksualiteit en ethiek.

 

Bewijzen uit de Koran:

Surah Al-Isra (17:32) interpretatie van de vertaling: “En nadert de ontucht niet. Voorwaar, het is een gruweldaad en een slechte weg.”

Surah An-Nur (24:30) interpretatie van de vertaling: “Zeg tot de gelovige mannen dat zij hun ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen. Dat is reiner voor hen. Voorzeker, Allah is goed op de hoogte van hetgeen zij doen.”

Surah An-Nisa (4:29) interpretatie van de vertaling: “En verlangt niet naar datgene waarmee Allah sommigen uwer boven anderen heeft begiftigd. Voor de mannen is er een aandeel in wat zij hebben verworven en voor de vrouwen is er een aandeel in wat zij hebben verworven.”

Surah Al-Baqarah (2:187) interpretatie van de vertaling: “Het is u geoorloofd, in de nacht van het vasten, tot uw vrouwen in te gaan.”

 

Bewijzen uit de Hadith:

Sahih Bukhari, Boek 69, Hadith 506:
De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) zei: “O jongeren, wie van jullie in staat is om te trouwen, laat hem trouwen, want het is beter voor zijn ogen en kuisheid. En wie daar niet toe in staat is, laat hem vasten, want dat zal een bescherming voor hem zijn.”

Sahih Bukhari, Boek 62, Hadith 4:
De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) zei: “O jongeren, wie onder jullie in staat is om te trouwen, laat hem dat doen, want het helpt bij het beteugelen van zijn blik en zijn kuisheid. En wie dat niet kan, laat hem vasten, want vasten is een schild.”

Sahih Muslim, Boek 26, Hadith 5377:
De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) zei: “Als een man naar een vrouw kijkt en zij kijkt naar hem, en geen van beiden wendt zijn blik af totdat de ander wegkijkt, dan is dat een pijl van de Satan die hen beiden treft.”

Sahih Muslim, Boek 26, Hadith 5391:
De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) zei: “O jongeren, wie van jullie in staat is om te trouwen, laat hem dat doen, want het helpt hem bij het beheersen van zijn blik en zijn kuisheid. En wie dat niet kan, laat hem vasten, want vasten vermindert zijn verlangens.”

Sunan Ibn Majah, Boek 9, Hadith 1846:
De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) zei: “Het huwelijk is een deel van mijn Sunnah (traditie), en wie niet mijn Sunnah volgt, behoort niet tot mijn volgelingen.”

 

Academische bronnen:
Om de waarde van islamitische seksuele voorlichting voor de islamitische identiteit van moslimpubers te ondersteunen, zijn er verschillende academische bronnen beschikbaar. Hier zijn twee relevante bronnen:

Onderzoek van Noura Abdullah Al-Mutairi (2016): “The Role of Islamic Education in Preserving the Islamic Identity of Muslim Adolescents.” Dit onderzoek onderstreept het belang van islamitische educatie bij het behoud van de islamitische identiteit van moslimpubers.

Studie van Aisha Sherina Mohd. Nor en Azam Othman (2017): “Sex Education in Islamic Perspective.” Deze studie onderzoekt hoe islamitische seksuele voorlichting kan worden geïntegreerd in het onderwijssysteem van moslimlanden.

Voor en tegenargumenten:

 

Voor:

Islamitische seksuele voorlichting bevordert een goede seksuele ontwikkeling, gebaseerd op de waarden en normen van de islam.

Het helpt islamitische tieners hun seksualiteit te begrijpen binnen de grenzen van hun geloof en maakt hen weerbaar tegen schadelijke invloeden.

Islamitische seksuele voorlichting biedt een veilige omgeving voor oprechte en eerlijke gesprekken over seksualiteit, waarbij culturele en religieuze gevoeligheden worden gerespecteerd.

 

Tegen:

Sommigen kunnen betogen dat islamitische seksuele voorlichting de verscheidenheid en individualiteit in seksualiteit van jongeren kan beperken.
Er kunnen zorgen zijn over de ontbreken van specifieke onderwerpen in islamitische seksuele voorlichting, zoals geboortebeperking en homoseksualiteit.

De integratie van islamitische seksuele voorlichting in het gewone onderwijssysteem kan uitdagingen opleveren op het gebied van onderwijsprogramma en beleidsvorming.

Het belang van islamitische seksuele voorlichting voor jonge moslims uit de omgeving van Zwartsluis kan niet worden overschat. Het is een taak voor elke ouder binnen de moslimgemeenschap om hun kinderen hierin te onderwijzen, zodat ze kunnen groeien binnen hun islamitische identiteit. Door islamitische waarden te integreren in de seksuele voorlichting, kunnen we onze moslim adolescenten helpen om gezonde keuzes te maken en zich te beschermen tegen ongewenste invloeden. Laten we collectief aan de slag gaan omwille van Allah swt om jonge moslims uit de regio Zwartsluis de begeleiding te bieden die ze nodig hebben om op te groeien tot zelfverzekerde, verantwoordelijke en respectvolle personen in de Nederlandse maatschappij.

 

Als docent en onderdeel van Stichting Tawfiq begrijpen we de behoefte aan islamitische seksuele voorlichting voor ouders binnen de moslimgemeenschap uit de omgeving van Zwartsluis. We bieden een educatief programma dat vier sessies beslaat en specifiek is afgestemd op moslimpubers. Onze docenten combineren kennis van de islamitische leer met een tolerante en empathische aanpak, zodat onze moslim adolescenten zich begrepen en ondersteund voelen.

 

Voor meer informatie over het educatieve programma van Stichting Tawfiq en hoe we jonge moslims ondersteunen bij hun seksuele ontwikkeling, kunt u contact met ons opnemen via email of het registratieformulier invullen.

De waarde van Islamitische Voorlichting over Seksualiteit voor Moslimpubers uit regio Zwartsluis

Islam, Koran en Arabische lessen

Leerlingen en ouders aan onze online islamitisch onderwijs zijn unaniem enthousiast over hun ervaringen en demolessen met Tawfiq.nl en Zoom. Enkele reacties van ouders die hun kinderen demolessen hebben laten volgen:

 “Erg leuke manier van islamitische kennis overbrengen aan kinderen en ouders.”  

“Mijn gezinssituatie en planning past perfect bij jullie organisatie! Eindelijk islamitische lessen voor onze kinderen!”  

“Een rustgevend gevoel dat je niet bij een instelling of moskee hoort. Op deze manier ligt de focus puur op de islamitische lessen.”  

“Het werd tijd dat islamitische lessen voor kinderen en ouders thuis gevolgd kunnen worden. Het voelt thuis toch een stuk veiliger.”  

“Scheelt een hoop reistijd, tankgeld en organisatie naar een islamitische onderwijsinstelling of moskee! Fijne oplossing voor onze kinderen!”  

“Ik roep dit al jaren dat het mogelijk moet zijn om kinderen vanuit huis lessen te laten volgen. Ik ben blij dat jullie als organisatie met de tijd meegaan.”

Met veel enthousiasme verwelkomen wij leerlingen uit
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Almere, Nijmegen, Tilburg, Eindhoven, Arnhem, Maastricht, Deventer, Amersfoort, Woerden, Den Bosch, Middelburg, Bergen op Zoom, Waalwijk, Breda, Roermond, Leiden, Sittard, Alphen a/d Rijn, Lelystad, Nieuwegein, Gorinchem, Leerdam, Tiel, Geleen, Zoetermeer, Voorburg, Brunssum, Enschede, Alkmaar, IJsselstein, Moordrecht, Ede, Veenendaal, Zwolle, Weert, Helmond, Assen, Meppel, Dronten, Heerenveen, Leeuwarden, Apeldoorn, Barneveld, Doetinchem, Harderwijk, Nijkerk, Zaltbommel, Wijchen, Zutphen, Groningen, Delfzijl, Stadskanaal, Etten-Leur, Oss,  Uden, Beverwijk, Den Helder, Haarlem, Bronckhorst, Montfoort, Zeist, Middelburg, Vlissingen, Schiedam, Bodegraven, Waddinxveen, Ridderkerk, Zwijndrecht, Vlaardingen, en Gouda.

Wij zijn geen commerciële instelling maar zijn een zelforganisatie die geen gebruik maakt van overheidssubsidies noch daarom vraagt. Wij zijn een stichting die wanneer daar de nood voor is collectes houdt, financiële steun en donaties vraagt aan haar gemeenschap. Onze stichting zal ook wanneer de nood hoog is of vooruitstrevend benefieten organiseren om de islamitische identiteit van Nederlandse moslims te bewaken. Tevens werkt onze stichting zoveel mogelijk met eigen werkvermogen, zijn vrij, zelfstandig en ongebonden en vertrouwen alleen op Allah als de Enige Voorziener.

Geloofsleer (Aqieda)
Geloofspraktijk (Ibada)
Karaktervorming (Achlaq)
Goede manieren (Adaab)
Arabisch (Lezen en Spreken)

Biografie Metgezellen
Sociale gerechtigheid (Adl)
Biografie Profeet Mohammed
Omgang met mensen (Mu’amalat)
Koran leren reciteren voor beginners

a
Emeritus Education

Lorem ipsum dolor sit amet con sectetur adipisicing elit sed don eiusmod tempor inci