Islamlessen en Koran lessen voor kinderen uit Amstelveen
Islamlessen en Koran lessen voor kinderen uit Amstelveen

Kleine klassen

online lessen vanuit huis

Islamlessen voor kinderen uit Amstelveen

Wij vragen Allah de Alhorende, Alziende en Alwetende om eventuele obstakels weg te nemen en het ons te vergemakkelijken deze doelen te realiseren, Hij is namelijk de Almachtige en de enige die daarin toe in staat is. Ameen Ameen Ameen!

Het Belang van Islamitische lessenvoor Kinderen uit Amstelveen: Het Versterken van Identiteit, Waarden en Verantwoordelijkheid

Welkom bij Stichting Tawfiq! We willen het graag met u hebben over het belang van Islamlessen voor kinderen uit Amstelveen en waarom het een waardevolle keuze is voor moslim opvoeders. Islamitische lessen spelen een essentiële rol in het stimuleren van de identiteit van kinderen, het bevorderen van positieve waarden en het aanmoedigen van verantwoordelijkheid. Laten we uitgebreider bespreken op de voordelen van Islamlessen voor kinderen en waarom ouders een cruciale rol spelen bij het bieden van deze nuttige educatieve ervaring aan hun kinderen.

 

Versterken van Identiteit: Een fundament voor zelfvertrouwen en integratie

Het deelnemen aan Islamlessen draagt bij aan de vorming van een sterke Islamitische identiteit bij kinderen. Deze lessen bieden kennis over de Islamitische leer, tradities en waarden, waardoor kinderen zich bewust worden van hun culturele erfgoed en spirituele wortels. Een sterke identiteit helpt kinderen zelfvertrouwen op te bouwen en zich beter te integreren in de Nederlandse samenleving. Door te leren over de gevarieerde geschiedenis en principes van de Islam, ontwikkelen kinderen een gevoel van trots en verbondenheid met hun religie en cultuur. Dit draagt bij aan een gevoel van eigenwaarde en zorgt ervoor dat ze krachtig in hun schoenen staan, ongeacht de uitdagingen die ze kunnen tegenkomen. Het bevorderen van de identiteit van kinderen is van cruciaal belang voor een gezonde ontwikkeling en een succesvolle integratie in de Nederlandse maatschappij.

 

Ontwikkelen van Positieve Waarden: Bouwen aan een gezonde Nederlandse samenleving

Islamlessen voor kinderen uit Amstelveen spelen een essentiële rol bij het overbrengen van positieve waarden aan kinderen. Door te leren over eerlijkheid, mededogen, respect, geduld en vrijgevigheid, worden kinderen aangemoedigd om deze waarden toe te passen in hun dagelijks leven. Deze waarden vormen de basis voor een gezonde en harmonieuze samenleving. Als kinderen deze waarden begrijpen en internaliseren, worden ze betrokken en verantwoordelijke burgers die zich inzetten voor het welzijn van anderen in de maatschappij. Door het bevorderen van positieve waarden in Islamitische lessen, helpen we kinderen een sterke morele basis te ontwikkelen die hen in staat stelt om goede beslissingen te nemen en bij te dragen aan een betere maatschappij. Het belang van deze waarden reikt verder dan religie en heeft een positieve invloed op alle aspecten van het leven.

 

Stimuleren van Verantwoordelijkheid: Een ouderlijke plicht

Als ouders hebben we de verantwoordelijkheid om het beste voor onze kinderen te zoeken. Het aanbieden van Islamlessen aan onze kinderen is een belangrijk onderdeel van deze verantwoordelijkheid. Deze Islamlessen bieden niet alleen spirituele en culturele verrijking, maar dragen ook bij aan de vorming van hun karakter en het ontwikkelen van een gezond moreel kompas. Het is de taak van moslim ouders om ervoor te zorgen dat onze kinderen de juiste kennis en waarden meekrijgen die hen zullen helpen gedijen in een steeds veranderende wereld. Door hen Islamlessen te laten volgen, geven we hen de tools en de basis om zelfverzekerd en ethisch te handelen. We helpen hen om verantwoordelijke individuen te worden die zich bewust zijn van hun plichten jegens zichzelf, hun familie, de samenleving en Allah. Het is een investering in hun toekomst en een manier om de waarden en normen die ons dierbaar zijn door te geven aan de volgende generatie moslims.

Islamitische lessen spelen een essentiële rol bij het versterken van de identiteit, het stimuleren van positieve waarden en het stimuleren van verantwoordelijkheid bij kinderen. Door kinderen kennis te laten maken met de Islamitische leer, tradities en waarden, dragen deze lessen bij aan hun zelfvertrouwen, integratie in de Nederlandse maatschappij en ontwikkeling van een gezond moreel kompas. Ouders hebben de cruciale taak om ervoor te zorgen dat hun kinderen toegang hebben tot deze belangrijke educatieve ervaring. Door Islamlessen aan te bieden, geven we onze kinderen de mogelijkheid om te groeien, bloeien en een positieve bijdrage te leveren aan een gezonde Nederlandse maatschappij.

 

Geraadpleegde Bronnen:

Modood, T. (2019). Multiculturalisme: een burgeridee. Cambridge: Polity Pers.
Van Oort, R. (2018). Islamitische pedagogiek en opvoedingsondersteuning. In: I. de Haan, J. Ros, & P. Sauer (red.), Handboek voor opvoedingsondersteuning (pp. 187-200). Utrecht: SWP.
Hamzeh, M. (2020). Islamitisch onderwijs, identiteitsvorming en de immigrantenervaring van tweede generatie moslims in Nederland. Journal of Muslims in Europe, 9(2), 220-236.
Keshavarzian, S. (2017). Identiteit, moraliteit en religiositeit in islamitisch onderwijs: de constructie van waarden in de moskee. Dagboek van overtuigingen en waarden, 38(4), 420-431.
Ghobari, A. (2019). Onderwijs, spiritualiteit en identiteitsontwikkeling: de islamitische onderwijservaring van jonge moslima’s in Nederland. Journal of Muslims in Europe, 8(1), 49-66.
Verkuyten, M. (2016). Sociale integratie van allochtone kinderen in Nederland. In: J. Berry, P. Phinney, D. Sam, & J. Vedder (red.), The Cambridge Handbook of Acculturation Psychology (2e ed., pp. 308-322). Cambridge: Universiteit van Cambridge Press.
Crul, M., Heering, L., & Martiniello, M. (2019). De positie van de Turkse en Marokkaanse tweede generatie in Amsterdam en Rotterdam: de TIES-studie in Nederland. Cham: Springer.
Scholte, R. (2018). Transnationalisme en integratie: perspectieven uit de theorie van sociale integratie. Vergelijkende migratiestudies, 6(1), 1-17.
Fleischmann, F. (2020). Moslims in het Westen en de uitdagingen van erbij horen: islamitisch onderwijs, integratie en religieuze identiteitsvorming. In: E. Bakker, & S. Helbling (red.), Radical Right in Western Europe: Ideology and Agenda-Setting (pp. 231-249). Londen: Routledge.
Fennema, M. (2017). Tolerantie van moslims in West-Europa en Nederland. In: M. Gijsberts, & J. Dagevos (red.), Jaarrapport Integratie 2017 (pp. 127-144). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
Verkuyten, M. (2020). Religieuze tolerantie onder adolescenten van meerderheids- en minderheidsgroepen in Nederland. Tijdschrift voor toegepaste sociale psychologie, 50(3), 159-167.

 

Islamlessen voor kinderen uit Amstelveen

Islam, Koran en Arabische lessen

Leerlingen en ouders aan onze online islamitisch onderwijs zijn unaniem enthousiast over hun ervaringen en demolessen met Tawfiq.nl en Zoom. Enkele reacties van ouders die hun kinderen demolessen hebben laten volgen:

 “Erg leuke manier van islamitische kennis overbrengen aan kinderen en ouders.”  

“Mijn gezinssituatie en planning past perfect bij jullie organisatie! Eindelijk islamitische lessen voor onze kinderen!”  

“Een rustgevend gevoel dat je niet bij een instelling of moskee hoort. Op deze manier ligt de focus puur op de islamitische lessen.”  

“Het werd tijd dat islamitische lessen voor kinderen en ouders thuis gevolgd kunnen worden. Het voelt thuis toch een stuk veiliger.”  

“Scheelt een hoop reistijd, tankgeld en organisatie naar een islamitische onderwijsinstelling of moskee! Fijne oplossing voor onze kinderen!”  

“Ik roep dit al jaren dat het mogelijk moet zijn om kinderen vanuit huis lessen te laten volgen. Ik ben blij dat jullie als organisatie met de tijd meegaan.”

Met veel enthousiasme verwelkomen wij leerlingen uit
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Almere, Nijmegen, Tilburg, Eindhoven, Arnhem, Maastricht, Deventer, Amersfoort, Woerden, Den Bosch, Middelburg, Bergen op Zoom, Waalwijk, Breda, Roermond, Leiden, Sittard, Alphen a/d Rijn, Lelystad, Nieuwegein, Gorinchem, Leerdam, Tiel, Geleen, Zoetermeer, Voorburg, Brunssum, Enschede, Alkmaar, IJsselstein, Moordrecht, Ede, Veenendaal, Zwolle, Weert, Helmond, Assen, Meppel, Dronten, Heerenveen, Leeuwarden, Apeldoorn, Barneveld, Doetinchem, Harderwijk, Nijkerk, Zaltbommel, Wijchen, Zutphen, Groningen, Delfzijl, Stadskanaal, Etten-Leur, Oss,  Uden, Beverwijk, Den Helder, Haarlem, Bronckhorst, Montfoort, Zeist, Middelburg, Vlissingen, Schiedam, Bodegraven, Waddinxveen, Ridderkerk, Zwijndrecht, Vlaardingen, en Gouda.

Wij zijn geen commerciële instelling maar zijn een zelforganisatie die geen gebruik maakt van overheidssubsidies noch daarom vraagt. Wij zijn een stichting die wanneer daar de nood voor is collectes houdt, financiële steun en donaties vraagt aan haar gemeenschap. Onze stichting zal ook wanneer de nood hoog is of vooruitstrevend benefieten organiseren om de islamitische identiteit van Nederlandse moslims te bewaken. Tevens werkt onze stichting zoveel mogelijk met eigen werkvermogen, zijn vrij, zelfstandig en ongebonden en vertrouwen alleen op Allah als de Enige Voorziener.

Geloofsleer (Aqieda)
Geloofspraktijk (Ibada)
Karaktervorming (Achlaq)
Goede manieren (Adaab)
Arabisch (Lezen en Spreken)

Biografie Metgezellen
Sociale gerechtigheid (Adl)
Biografie Profeet Mohammed
Omgang met mensen (Mu’amalat)
Koran leren reciteren voor beginners

a
Emeritus Education

Lorem ipsum dolor sit amet con sectetur adipisicing elit sed don eiusmod tempor inci