Stichting Tawfiq
UncategorizedOpvoeding en radicalisering: een Islamitisch perspectief

Kleine klassen

online lessen vanuit huis

Opvoeding en radicalisering: een Islamitisch perspectief

Wij vragen Allah de Alhorende, Alziende en Alwetende om eventuele obstakels weg te nemen en het ons te vergemakkelijken deze doelen te realiseren, Hij is namelijk de Almachtige en de enige die daarin toe in staat is. Ameen Ameen Ameen!

Meeting Stichting Tawfiq

Islamlessen voor kinderen in en voor een gezonde Nederlandse maatschappij

Stichting Tawfiq
Stichting TawfiqIslamlessen voor moslims in Nederland
Read More
"Samen bouwen aan een gezonde Nederlandse maatschappij: Islamitische lessen voor kinderen als fundament van verrijking en harmonie."

“Samenwerken voor een betere toekomst: opvoeden tegen radicalisering met een Islamitisch perspectief.”

Opvoeding en radicalisering zijn twee onderwerpen die steeds meer aandacht krijgen in de samenleving. Radicalisering is een complex fenomeen dat veel verschillende oorzaken heeft, waaronder opvoeding. In dit artikel wordt er een dieper inzicht gegeven in de relatie tussen opvoeding en radicalisering vanuit een islamitisch perspectief. Er wordt ingegaan op de manier waarop religieuze opvoeding kan bijdragen aan het voorkomen van radicalisering, evenals hoe religieuze leiders kunnen helpen bij het bevorderen van tolerantie en respect voor andere culturen. Daarnaast wordt er ook gekeken naar hoe religieuze leiders kunnen helpen om jongeren te beschermen tegen extremistische ideologieën door middel van educatieve programma’s en activiteiten. Ten slotte zal er ook aandacht besteed worden aan de rol die gemeenschappelijke waarden spelen bij het voorkomen van radicalisering, met name wat betreft tolerantie, respect voor andere culturen en geloofsovertuigingen, evenals verdraagzaamheid ten opzichte van verschillende meningen.

Hoe kunnen ouders hun kinderen helpen om te voorkomen dat ze radicaliseren?

Ouders kunnen hun kinderen helpen om te voorkomen dat ze radicaliseren door open en eerlijk met hen te communiceren. Ouders moeten hun kinderen de ruimte geven om vragen te stellen en hun mening uit te spreken, zodat ze zich gehoord voelen. Ook is het belangrijk dat ouders luisteren naar wat hun kinderen zeggen, in plaats van alleen maar advies te geven. Het is ook belangrijk dat ouders een goede band met hun kind opbouwen, waardoor het vertrouwen tussen hen groeit. Dit helpt bij het creëren van een veilige omgeving waarin de kinderen kunnen praten over wat er in de wereld gebeurt en hoe ze hiermee omgaan. Ook is het belangrijk dat ouders alert blijven op verandering in gedrag of interesses van hun kind, zoals plotselinge verandering in vriendengroep of interesse in extremistische ideologieën. Als er iets niet klopt, moet je direct contact opnemen met professionele hulpverleners die je kunnen helpen bij het aanpakken van dit probleem.

Wat zijn de verschillende manieren waarop ouders hun kinderen kunnen onderwijzen over de islamitische leerstellingen en hoe dit kan helpen bij het voorkomen van radicalisering?

Er zijn verschillende manieren waarop ouders hun kinderen kunnen onderwijzen over de islamitische leerstellingen en hoe dit kan helpen bij het voorkomen van radicalisering.

Ten eerste kunnen ouders hun kinderen betrokken houden bij de islamitische gemeenschap door hen te laten meedoen aan activiteiten zoals gebedsdiensten, vrijwilligerswerk en andere religieuze evenementen. Door deel te nemen aan dergelijke activiteiten, krijgen kinderen eersteklasinzicht in wat er wordt geleerd in de islam en hoe ze zich hieraan moeten conformeren.

Ten tweede kunnen ouders hun kinderen onderwijzen over het belang van tolerantie en respect voor andere culturen, religies en overtuigingen. Ouders moeten hun kinderen leren dat alle mensen gelijkwaardig zijn, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. Dit helpt om radicalisering te voorkomen door het verminderen van angst voor andersdenkenden of buitengewone groepsdruk om iets te doen wat niet overeenstemt met je persoonlijke overtuigingen.

Ten derde moet er echt tijd wordengebruikt om met je kind te praten over wat er gebeurt in de wereld rondom hen – waaronder politieke conflicten die vaak gebaseerd zijn op religieuze verschillende – en hoe ze hiermee om moet gaan op basis van hun persoonlijk geloofsovertuigingen. Ook als ouder is het belangrijk dat je open staat voor discussies met je kind over dit soort onderwerpen, want alleen dan kan hij of zij begrijpen waarom sommige acties verkeerd zijn volgens de islam.

Tot slot kunnen ouders hun kind helpenvragen stellen wanneer ze twee verschillende meningen hoort die beide langs religieuze lijn wordengehanteerd; zoals welke interpretatie juist is volgens de Koran? Hierdoor leert hetkind dat hij of zij altijd naar beide partijenzal luisteren maar uiteindelijkzelf eigen keuzes maakten baserend op wat hij ofzhe denkt dat juistis volgens Islamitisch perspectief

Hoe kunnen ouders hun kinderen helpen om eigenwaarde te ontwikkelen en zo radicalisering tegen te gaan?

Ouders kunnen hun kinderen helpen om eigenwaarde te ontwikkelen en radicalisering tegen te gaan door hen liefde, respect en waardering te geven. Ouders moeten hun kinderen leren dat ze uniek zijn en dat ze waardevol zijn, ongeacht wat andere mensen denken of zeggen. Ouders moeten ook hun kinderen aanmoedigen om hun eigen mening uit te drukken en deze met respect voor andere mensen uit te dragen.

Ouders kunnen ook helpen door het creëren van een veilige omgeving waarin kinderen openlijk over gevoelens kunnen praten. Door naar hen te luisteren, begrijpen wat ze voelen en hen steun biedt als ze problematische situaties ervaren, kan dit helpend zijn bij het versterken van hun eigenwaarde. Ook is het belangrijk dat ouders de mogelijkheid bieden aan hun kinderen om nieuwe vaardigheden of interesses op doekomstige leeftijd aan te leren die hen in staat stellen om meer controle over hun levensstijl uit te oefnen. Dit kan helpend zijn bij het versterken van de persoonlijkheid van jeugdige personages die vatbaar kunn

Wat zijn de risicofactoren voor radicalisering binnen een islamitisch gezin en hoe kunnen ouders hiermee omgaan?

Radicalisering binnen een islamitisch gezin kan worden veroorzaakt door verschillende factoren. Deze omvatten onder meer:

– Sociaal-economische achtergrond: mensen die in armoede leven, kunnen gemakkelijker vatbaar zijn voor radicalisering. Ook mensen met een lage opleiding of weinig toegang tot informatie zijn kwetsbaarder.

– Sociale isolatie: als kinderen niet deel uitmaken van een sociale groep, zoals school of sportclubs, kunnen ze gemakkelijk contact zoeken met andere personen die hun ideologieën delen.

– Online radicalisering: het internet biedt toegang tot extremistische websites en forums waar kinderen in contact kunnen komen met andere personen die hun ideologieën delen.

Ouders moeten er alles aan doen om te voorkomen dat hun kinderen wordt blootgesteld aan deze risicofactoren. Ze moetensociale activiteitencreëren waaraan hun kinderen deelnemen en hen helpendiscussies te voeren over religieuze onderwerpen op basis van feitelijke informatie en niet op basis van geruchten of speculaties. Ouders moetentrouw blijven aan hun religieuze overtuigingen maar ook open staan voor discussies over verschillende interpretaties van geloofsovertuigingen en respectvol naar andersdenkendenzijn. Daarnaast is het belangrijk dat ouders alert zijn op onlineactiviteitenvandeirkinderen,zodatzebedreigingennietontgezienwordengebruiktmakenvanhunonervarenheidmethetinternetomradicaliseringspogingen tegen hen te start

Welke rol speelt religieuze opvoeding in het voorkomen van radicalisering bij jongeren met een islamitische achtergrond?

Religieuze opvoeding speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van radicalisering bij jongeren met een islamitische achtergrond. Door deze jongeren te leren over hun religie en de waarden die daarmee samenhangen, kunnen ze beter begrijpen wat er wordt verwacht van hen als moslims. Ze kunnen ook meer inzicht krijgen in hoe ze hun religieuze overtuigingen op een constructieve manier kunnen uitdragen. Bovendien kan religieuze opvoeding helpen om jongeren te leren omgaan met verschillende meningen en ideeën, waardoor ze minder vatbaar zijn voor extremistische ideologieën. Door middel van religieuze opvoeding wordt ook geleerd dat iedere persoon uniek is en dat iedere persoon respect verdient, ongeacht hun geloof of achtergrond. Dit helpt om radicalisering te voorkomen door het creëren van een tolerantere samenleving waarin mensen elkaar accepteren zoals ze zijn.Uit onderzoek blijkt dat opvoeding een belangrijke rol speelt bij het voorkomen van radicalisering. Het is duidelijk dat de manier waarop ouders hun kinderen opvoeden, een grote invloed heeft op hun kijk op de wereld en hoe ze zich gedragen. In het Islamitische perspectief is er veel nadruk gelegd op het versterken van de band tussen ouders en kinderen, waardoor kinderen meer respect voor andere mensen kunnen tonen en minder geneigd zijn om te radicaliseren. Ook wordt er in dit perspectief veel aandacht besteed aan religieuze educatie, wat helpt om kinderen te leren over tolerantie en respect voor andere culturen. Door middel van goede communicatie met hun kinderen kunnen ouders ervoor zorgen dat ze begrijpen wat juist is en wat niet, waardoor ze minder geneigd zijn om te radicaliseren.

De Kracht van Islamitische Lessen voor Kinderen

Stichting Tawfiq
Stichting TawfiqIslamlessen voor moslims in Nederland
Read More
"De waardevolle bijdrage van moslims: Het stimuleren van een dieper begrip en een verhoogd bewustzijn voor een inclusieve en verrijkte Nederlandse samenleving"

Islam, Koran en Arabische lessen

Leerlingen en ouders aan onze online islamitisch onderwijs zijn unaniem enthousiast over hun ervaringen en demolessen met Tawfiq.nl en Zoom. Enkele reacties van ouders die hun kinderen demolessen hebben laten volgen:

 “Erg leuke manier van islamitische kennis overbrengen aan kinderen en ouders.”  

“Mijn gezinssituatie en planning past perfect bij jullie organisatie! Eindelijk islamitische lessen voor onze kinderen!”  

“Een rustgevend gevoel dat je niet bij een instelling of moskee hoort. Op deze manier ligt de focus puur op de islamitische lessen.”  

“Het werd tijd dat islamitische lessen voor kinderen en ouders thuis gevolgd kunnen worden. Het voelt thuis toch een stuk veiliger.”  

“Scheelt een hoop reistijd, tankgeld en organisatie naar een islamitische onderwijsinstelling of moskee! Fijne oplossing voor onze kinderen!”  

“Ik roep dit al jaren dat het mogelijk moet zijn om kinderen vanuit huis lessen te laten volgen. Ik ben blij dat jullie als organisatie met de tijd meegaan.”

Met veel enthousiasme verwelkomen wij leerlingen uit
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Almere, Nijmegen, Tilburg, Eindhoven, Arnhem, Maastricht, Deventer, Amersfoort, Woerden, Den Bosch, Middelburg, Bergen op Zoom, Waalwijk, Breda, Roermond, Leiden, Sittard, Alphen a/d Rijn, Lelystad, Nieuwegein, Gorinchem, Leerdam, Tiel, Geleen, Zoetermeer, Voorburg, Brunssum, Enschede, Alkmaar, IJsselstein, Moordrecht, Ede, Veenendaal, Zwolle, Weert, Helmond, Assen, Meppel, Dronten, Heerenveen, Leeuwarden, Apeldoorn, Barneveld, Doetinchem, Harderwijk, Nijkerk, Zaltbommel, Wijchen, Zutphen, Groningen, Delfzijl, Stadskanaal, Etten-Leur, Oss,  Uden, Beverwijk, Den Helder, Haarlem, Bronckhorst, Montfoort, Zeist, Middelburg, Vlissingen, Schiedam, Bodegraven, Waddinxveen, Ridderkerk, Zwijndrecht, Vlaardingen, en Gouda.

Wij zijn geen commerciële instelling maar zijn een zelforganisatie die geen gebruik maakt van overheidssubsidies noch daarom vraagt. Wij zijn een stichting die wanneer daar de nood voor is collectes houdt, financiële steun en donaties vraagt aan haar gemeenschap. Onze stichting zal ook wanneer de nood hoog is of vooruitstrevend benefieten organiseren om de islamitische identiteit van Nederlandse moslims te bewaken. Tevens werkt onze stichting zoveel mogelijk met eigen werkvermogen, zijn vrij, zelfstandig en ongebonden en vertrouwen alleen op Allah als de Enige Voorziener.

a
Emeritus Education

Lorem ipsum dolor sit amet con sectetur adipisicing elit sed don eiusmod tempor inci