Stichting Tawfiq
UncategorizedTarbiya methodologie in de Islam

Kleine klassen

online lessen vanuit huis

Tarbiya methode in de Islam

Wij vragen Allah de Alhorende, Alziende en Alwetende om eventuele obstakels weg te nemen en het ons te vergemakkelijken deze doelen te realiseren, Hij is namelijk de Almachtige en de enige die daarin toe in staat is. Ameen Ameen Ameen!

Opvoeden in de Islam

De methodologie van Tarbiyah

Het belang van islamitische opvoeding en onderwijs
Tarbiyah in de islam is erg belangrijk, want inderdaad, de hele het geloof is gebaseerd op tarbiyah, d.w.z. het onderwijzen en opvoeden van de mensheid. Dit begint allereerst met het vergaren van kennis en training van onszelf, van onze families en vervolgens van de gemeenschap als geheel. Maar deze tarbiyah is het belangrijkst met betrekking tot onze kinderen, zodat ze worden opgevoed op het juiste pad van de islam.

“Voorwaar! Allah zal de goede toestand van een volk niet veranderen zolang zij niet zelf hun staat van goedheid veranderen.”
(Sura Ra’d 13:11)

Het is dus aan ons om onze eigen toestand, die van onze families, onze gemeenschappen en de gemeenschap van de moslims in het algemeen te veranderen. Als we deze verantwoordelijkheid zouden negeren, zouden we nooit de juiste tarbiyah, opvoeding en onderwijs – van onze samenlevingen bereiken.

Hieronder volgen enkele praktische stappen om het gezin correct op te voeden:

Een goed voorbeeld geven
Ouders zouden het beste voorbeeld voor hun kinderen moeten zijn. Ze moeten zich haasten om al het goede te doen en, haast u ook om al het kwaad achter te laten. Dit komt omdat kinderen het voorbeeld van hun ouders volgen terwijl ze hen liefhebben, respecteren en bewonderen. Het is niet mogelijk, hoe hard het men ook probeert, om zijn slechte eigenschappen voor zijn kinderen te verbergen. Iemand kan als ouder naar huis gaan en de deur achter hem sluiten, maar het zijn de kinderen die de realiteit van de ouders kennen. Kinderen kennen de karakters van hun ouders; ze kijken, ze observeren en ze kennen hun situatie perfect. Dus als ouders moeten we proberen een goed voorbeeld voor onze kinderen te zijn; de beste eigenschappen hebben, goed zijn voor de mensheid en standvastig zijn onze in ons prachtig geloof de Islam.

Belang hechten aan het geloof
Ouders moeten hun kinderen op een dusdanige manier opvoeden dat ze weten dat het belangrijkste het leven is dat zij overtuigd is middels het hart en daden in het geloof, het corrigeert en er stevig aan vasthoudt.

“En hij maakte het (d.w.z. Laa ilaha illAllah – niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allah alleen) een woord dat onder zijn nakomelingen blijft bestaan (ware monotheïsme), zodat ze terug kunnen keren (d.w.z. berouw tonen aan Allah of vermaning ontvangen).”
(Soera Zukhruf 43:28)

Dus dit zou onze grootste zorg met betrekking tot onze kinderen moeten zijn, dat we hun het belang van hun religie en hun oprechtheid duidelijk maken. Hierna moet de gelovige du’a bij Allah doen en Hem smeken dat Hij zijn kinderen leidt en hen oprecht maakt, want er is inderdaad geen kracht of macht behalve bij Allah.

Liefde en vriendelijkheid tonen jegens kinderen
De ouders moeten hun zaken met liefde, vriendelijkheid en zachtheid beheersen en mag niet altijd hardhandig en slaag of tikken gebruiken om zijn kinderen groot te brengen. Hij zou er eerder naar moeten streven om vooral een liefdevolle en bezorgde ouder te zijn. Als de situatie echter vereist dat hij ook hardheid moet gebruiken, dan moet hij dit doen wanneer de situatie dit vereist. Maar hij mag dit niet als zijn enige manier maken, d.w.z. dat hij altijd hard is jegens zijn kinderen. We mogen niet zijn zoals die mensen die altijd streng zijn voor hun kinderen, omdat dit hen kan leiden tot verdere corruptie en dwalen. We mogen onze kinderen ook niet zonder enige discipline achterlaten, zodat ze volgen wat ze willen en doen wat ze willen. In plaats daarvan moeten we de middenweg (evenwichtig) nemen, soms met hardheid en soms zachtheid, afhankelijk van de situatie. We moeten altijd proberen evenwicht te vinden bij het opvoeden van onze kinderen, hun zaken op de juiste manier in evenwicht te brengen en het allerbelangrijkste kenmerk te maken van vriendelijkheid, zachtheid en barmhartigheid.

Goed karakter leren kennen
De ouders moeten hun kinderen vanaf jonge leeftijd opvoeden met een goed karakter. Ouders zouden hen de Koran moeten leren, de Sierah van de Profeet Mohameed s.a.w. en die van de Metgezellen ra. Men moet zijn kinderen niet blijven begaan met het maken van fouten door te zeggen dat hij ze zal corrigeren als ze ouder worden, omdat het inderdaad steeds moeilijker wordt om een persoon te corrigeren als hij volwassen is geworden door onjuiste handelingen en slechte eigenschappen . We moeten onze kinderen van jongs af aan de juiste Aqeedah en geloof leren. We moeten hen ook aspecten van een goed karakter leren, zoals moedig, vriendelijk, genereus en bescheiden zijn. Als een van onze kinderen een fout maakt, moeten we hen dan op deze fout wijzen en uitleggen dat de actie verkeerd is en hen niet achterlaat en zeggen ‘het zijn maar kinderen’ of dat zullen we ze vertellen als ze ouder worden. Dit komt door het gezegde: “Wie opgroeit in iets, hij wordt oud op datzelfde.” En van de leiding van de profeet Mohammed is dat hij de kinderen van jongs af aan trainde en opvoedde met goede manieren en karakter. Evenzo in de hadith van de zoon van Umm Salamah, die vertelde dat hij in het huis van de profeet Mohammed verbleef en dat hij op een verkeerde manier at, d.w.z. van overal op het bord. Dus de Profeet zei tegen hem: “O jongen! Noem Allah’s Naam, zeg ‘Bismillah’, eet met je rechterhand en eet wat voor je ligt. Dus deze Sahabah vertelde verder dat hij deze etiquette van eten tot die dag hanteerde, dat wil zeggen totdat hij ouder was geworden. Dit toont aan dat de profeet de kinderen zou corrigeren door op hun fouten te wijzen, en hij deed dat ook op een zodanige manier dat ze door zouden gaan op de juiste manier die hij hun had geleerd totdat ze ouder werden.

Gerechtigheid betrachten jegens iemands kinderen
De ouder mag geen van zijn kinderen onderdrukken of onrecht aandoen. Hij mag de ene van zijn kinderen niet meer de gunst bewijzen dan de andere, door hem meer te geven dan zijn andere kinderen of hem meer te prijzen dan de andere. Inderdaad, dit soort onderdrukking en vriendjespolitiek kan een reden zijn waarom de kinderen van het juiste pad afwijken en later in hun leven persoonlijke problemen ontwikkelen. De profeet s.a.w. zei: “Vrees Allah en wees rechtvaardig met betrekking tot uw kinderen.” In feite kan gewoon zijn de tarbiyah van de kinderen positief beïnvloeden, net zoals onrechtvaardigheid negatieve gevolgen kan hebben voor hun tarbiyah. Van deze negatieve effecten is dat het kind het gevoel kan hebben dat als hij geen gerechtigheid kan vinden bij zijn eigen ouders, bij wie kan hij dan gerechtigheid vinden? En hij kan dit probleem en dit gevoel zijn hele leven in zijn hart dragen.

Uitgeven aan je kinderen
De ouders, zowel de moeder als de vader, zouden aan hun kinderen moeten uitgeven.
Profeet s.a.w. zei:
“Twee dinars die je uitgeeft op de weg van Allah, of twee dinars die je uitgeeft via sadaqah (liefdadigheid), of twee dinars die je aan de miskeen (armen) geeft, of de twee dinars die je aan je geeft familie – met welke van deze is de grootste beloning? Inderdaad is de grootste van deze beloning die dinar die u aan uw gezin uitgeeft. “
(Hadith Muslim)

Dus, tot slot, iedereen zou voor zijn gezin moeten zorgen, want als het zo zou zijn dat iedereen in de samenleving voor de opvoeding van hun families en hun financiële behoeften zou zorgen, dan zou dit goed zijn voor de samenleving Als geheel. Maar als iedereen de zaken van hun familie en hun kinderen aan iemand anders zou overlaten, dan zou dit tot corruptie van de samenleving leiden en zou armoede wijdverspreid zijn. Door geld uit te geven aan onze families en voor hun tarbiyah te zorgen, is dit de manier waarop we ze trainen en hen helpen rechtop te blijven staan op deze Deen van Al-Islam.

Islam, Koran en Arabische lessen

Leerlingen en ouders aan onze online islamitisch onderwijs zijn unaniem enthousiast over hun ervaringen en demolessen met Tawfiq.nl en Zoom. Enkele reacties van ouders die hun kinderen demolessen hebben laten volgen:

 “Erg leuke manier van islamitische kennis overbrengen aan kinderen en ouders.”  

“Mijn gezinssituatie en planning past perfect bij jullie organisatie! Eindelijk islamitische lessen voor onze kinderen!”  

“Een rustgevend gevoel dat je niet bij een instelling of moskee hoort. Op deze manier ligt de focus puur op de islamitische lessen.”  

“Het werd tijd dat islamitische lessen voor kinderen en ouders thuis gevolgd kunnen worden. Het voelt thuis toch een stuk veiliger.”  

“Scheelt een hoop reistijd, tankgeld en organisatie naar een islamitische onderwijsinstelling of moskee! Fijne oplossing voor onze kinderen!”  

“Ik roep dit al jaren dat het mogelijk moet zijn om kinderen vanuit huis lessen te laten volgen. Ik ben blij dat jullie als organisatie met de tijd meegaan.”

Wij zijn geen commerciële instelling maar zijn een zelforganisatie die geen gebruik maakt van overheidssubsidies noch daarom vraagt. Wij zijn een stichting die wanneer daar de nood voor is collectes houdt, financiële steun en donaties vraagt aan haar gemeenschap. Onze stichting zal ook wanneer de nood hoog is of vooruitstrevend benefieten organiseren om de islamitische identiteit van Nederlandse moslims te bewaken. Tevens werkt onze stichting zoveel mogelijk met eigen werkvermogen, zijn vrij, zelfstandig en ongebonden en vertrouwen alleen op Allah als de Enige Voorziener.

Geloofsleer (Aqieda)
Geloofspraktijk (Ibada)
Karaktervorming (Achlaq)
Goede manieren (Adaab)
Arabisch (Lezen en Spreken)

Biografie Metgezellen
Sociale gerechtigheid (Adl)
Biografie Profeet Mohammed
Omgang met mensen (Mu’amalat)
Koran leren reciteren voor beginners

a
Emeritus Education

Lorem ipsum dolor sit amet con sectetur adipisicing elit sed don eiusmod tempor inci