Verplichte participatie in de maatschappij van Nederlandse moslims uit Nieuwlande (Gem. Hoogeveen)-Moslims in de Nederlandse Maatschappij
Verplichte participatie in de maatschappij van Nederlandse moslims uit Nieuwlande (Gem. Hoogeveen)-Moslims in de Nederlandse Maatschappij

Kleine klassen

online lessen vanuit huis

Participatie van Moslims uit Nieuwlande (Gem. Hoogeveen) in de Nederlandse Maatschappij: Een verantwoordelijkheid Gebaseerd op de Koran en Hadith.

Wij vragen Allah de Alhorende, Alziende en Alwetende om eventuele obstakels weg te nemen en het ons te vergemakkelijken deze doelen te realiseren, Hij is namelijk de Almachtige en de enige die daarin toe in staat is. Ameen Ameen Ameen!

Van harte welkom bij Stichting Tawfiq om de identiteit te behouden van uw Islamitische Identiteit in Nederland.

Indien stichting die zich inzet voor moslims in Nederland, is het onze missie om de religieuze identiteit te behouden en moslims bewust te maken van de noodzaak om actief te participeren in de Nederlandse maatschappij. In dit artikel zullen we de plicht van moslims uit Nieuwlande (Gem. Hoogeveen) om te participeren in de maatschappij onderbouwen aan de hand van argumenten uit de Koran en Hadith. We zullen vijf subcategorieën behandelen die laten zien dat participatie een essentiële verantwoordelijkheid is voor moslims uit Nieuwlande (Gem. Hoogeveen).

Verplichting tot correct gedrag en sociale plicht

De Koran benadrukt het belang van goed gedrag en rechtvaardigheid in talrijke verzen, zoals in verscheidene verzen wordt aangehaald, zoals in Soera Al-Hujurat (49:13): “O mensen, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar zouden kennen. Voorzeker, de meest edele onder jullie bij Allah is degene die het meest (Allah) vreest.” De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft ook gezegd: “De beste onder jullie zijn degenen die het beste zijn voor hun gemeenschap.” (Sunan Ibn Majah 4239)

Opdracht tot communicatie en verstandhouding voor moslims uit Nieuwlande (Gem. Hoogeveen)

De Koran moedigt moslims aan om constructieve dialoog en interactie aan te gaan met mensen van andere religies en culturen. In Soera Al-‘Ankabut (29:46) staat: “En redetwist slechts op de beste wijze met de mensen van het boek, behalve de onrechtvaardigen onder hen.” De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) zei ook: “Iemand die een weg volgt om kennis te zoeken, Allah zal hem de weg naar het Paradijs vergemakkelijken.” (Sahih Muslim 2699a)

Bijdragen aan goed leven en eerlijkheid

De islam roept moslims op om bij te dragen aan het welzijn en de gelijkheid in de samenleving. In Soera Al-Ma’idah (5:8) staat: “Wees standvastig in rechtvaardigheid, getuig voor Allah, zelfs al is het tegen jullie eigen familieleden.” De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) zei: “Degene die voorziet in de behoeften van zijn medemens, Allah zal in zijn behoeften voorzien.” (Sahih al-Bukhari 2442)

Verplichting tot oprechtheid en vertrouwen voor moslims uit Nieuwlande (Gem. Hoogeveen)

De islam legt de nadruk op integriteit, geloofwaardigheid en het nakomen van afspraken. In Soera Al-Ma’idah (5:1) staat: “O, jullie die geloven, houd jullie aan jullie overeenkomsten.” De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) zei: “De waarachtigheid leidt tot rechtschapenheid en rechtschapenheid leidt tot het Paradijs.” (Sahih Muslim 2607a)

Streven naar kennis en inzicht en bijdragen aan ontwikkeling voor moslims uit Nieuwlande (Gem. Hoogeveen)

De islam moedigt moslims aan om kennis en wetenschap te vergaren en bij te dragen aan groei in de samenleving waarin de moslim leeft. In Soera Al-Zumar (39:9) staat: “Zeg: ‘Zijn zij gelijk, zij die kennis hebben en zij die geen kennis hebben?'” De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) zei: “Wie op zoek is naar kennis, Allah zal voor hem de weg naar het Paradijs vergemakkelijken.” (Sunan Ibn Majah 224)

Uit de Koran en Hadith kunnen we concluderen dat deelname in de maatschappij een gebod is voor moslims. De islam bevordert moslims aan om netjes gedrag te laten zien, uitwisseling aan te gaan, bij te dragen aan goed leven en gelijkheid, integriteit en geloofwaardig te zijn, en inzicht te verwerven en bij te dragen aan groei. Als stichting willen wij moslims inspireren om actief deel te nemen aan de Nederlandse maatschappij en een constructieve bijdrage te leveren aan een vreedzaam en harmonieus samenleven. De Koran en Hadith fungeren als bronnen die ons leiden naar de plicht tot actieve inzet in de maatschappij waarin we leven.

Betrokkenheid van Moslims uit Nieuwlande (Gem. Hoogeveen) in de Nederlandse Maatschappij: Een Verplichting Gebaseerd op de Koran en Hadith.

Islam, Koran en Arabische lessen

Leerlingen en ouders aan onze online islamitisch onderwijs zijn unaniem enthousiast over hun ervaringen en demolessen met Tawfiq.nl en Zoom. Enkele reacties van ouders die hun kinderen demolessen hebben laten volgen:

 “Erg leuke manier van islamitische kennis overbrengen aan kinderen en ouders.”  

“Mijn gezinssituatie en planning past perfect bij jullie organisatie! Eindelijk islamitische lessen voor onze kinderen!”  

“Een rustgevend gevoel dat je niet bij een instelling of moskee hoort. Op deze manier ligt de focus puur op de islamitische lessen.”  

“Het werd tijd dat islamitische lessen voor kinderen en ouders thuis gevolgd kunnen worden. Het voelt thuis toch een stuk veiliger.”  

“Scheelt een hoop reistijd, tankgeld en organisatie naar een islamitische onderwijsinstelling of moskee! Fijne oplossing voor onze kinderen!”  

“Ik roep dit al jaren dat het mogelijk moet zijn om kinderen vanuit huis lessen te laten volgen. Ik ben blij dat jullie als organisatie met de tijd meegaan.”

Met veel enthousiasme verwelkomen wij leerlingen uit
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Almere, Nijmegen, Tilburg, Eindhoven, Arnhem, Maastricht, Deventer, Amersfoort, Woerden, Den Bosch, Middelburg, Bergen op Zoom, Waalwijk, Breda, Roermond, Leiden, Sittard, Alphen a/d Rijn, Lelystad, Nieuwegein, Gorinchem, Leerdam, Tiel, Geleen, Zoetermeer, Voorburg, Brunssum, Enschede, Alkmaar, IJsselstein, Moordrecht, Ede, Veenendaal, Zwolle, Weert, Helmond, Assen, Meppel, Dronten, Heerenveen, Leeuwarden, Apeldoorn, Barneveld, Doetinchem, Harderwijk, Nijkerk, Zaltbommel, Wijchen, Zutphen, Groningen, Delfzijl, Stadskanaal, Etten-Leur, Oss,  Uden, Beverwijk, Den Helder, Haarlem, Bronckhorst, Montfoort, Zeist, Middelburg, Vlissingen, Schiedam, Bodegraven, Waddinxveen, Ridderkerk, Zwijndrecht, Vlaardingen, en Gouda.

Wij zijn geen commerciële instelling maar zijn een zelforganisatie die geen gebruik maakt van overheidssubsidies noch daarom vraagt. Wij zijn een stichting die wanneer daar de nood voor is collectes houdt, financiële steun en donaties vraagt aan haar gemeenschap. Onze stichting zal ook wanneer de nood hoog is of vooruitstrevend benefieten organiseren om de islamitische identiteit van Nederlandse moslims te bewaken. Tevens werkt onze stichting zoveel mogelijk met eigen werkvermogen, zijn vrij, zelfstandig en ongebonden en vertrouwen alleen op Allah als de Enige Voorziener.

Geloofsleer (Aqieda)
Geloofspraktijk (Ibada)
Karaktervorming (Achlaq)
Goede manieren (Adaab)
Arabisch (Lezen en Spreken)

Biografie Metgezellen
Sociale gerechtigheid (Adl)
Biografie Profeet Mohammed
Omgang met mensen (Mu’amalat)
Koran leren reciteren voor beginners

a
Emeritus Education

Lorem ipsum dolor sit amet con sectetur adipisicing elit sed don eiusmod tempor inci