Stichting Tawfiq
UncategorizedWaarom verrichten moslims het gebed 5 keer per dag?

Kleine klassen

online lessen vanuit huis

Waarom verrichten moslims vijf keer per dag het gebed?

Wij vragen Allah de Alhorende, Alziende en Alwetende om eventuele obstakels weg te nemen en het ons te vergemakkelijken deze doelen te realiseren, Hij is namelijk de Almachtige en de enige die daarin toe in staat is. Ameen Ameen Ameen!

Het gebed een zuil van de islam

Het gebed is een van de vijf zuilen van de islam en is een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven van een moslim. Het gebed wordt verricht vijf keer per dag en is een moment van aanbidding en verbinding met God.

De vijf gebeden zijn Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib en Isha. Fajr wordt verricht voor zonsopgang, Dhuhr rond middag, Asr in de late middag, Maghrib na zonsondergang en Isha slaaptijd. Elk gebed bestaat uit een aantal rakat (gedeelten van gebed) en wordt voorafgegaan door een reiniging van het lichaam en geest. Het gebed wordt vaak uitgevoerd in een moskee, maar kan ook thuis of op een andere plaats worden verricht.

Het gebed heeft een aantal spirituele en praktische voordelen voor moslims. Het helpt hen bij het concentreren op God en het versterken van hun geloof. Het dient ook als een moment van dankbaarheid en verzoening. Het helpt hen om hun gedachten te ordenen en te reflecteren op hun daden en gedrag. Het gebed helpt ook om een gevoel van gemeenschap en solidariteit te creëren, aangezien moslims over de hele wereld op hetzelfde moment bidden.

Het verrichten van het gebed vijf keer per dag is ook een manier om discipline en verantwoordelijkheid te ontwikkelen. Het vereist regelmaat en toewijding, en helpt moslims om hun tijd efficiënt te besteden en hun dagelijkse taken en verantwoordelijkheden beter te beheren.

In de Koran wordt ook benadrukt dat het gebed een van de manieren is waarop moslims hun zonden kunnen vergiffenis kunnen vragen en zich in een positie van verzoening met God kunnen begeven. Het is een manier om de nederigheid en onderwerping aan God te tonen en om zich te verontschuldigen voor eventuele fouten die zijn gemaakt.

In het algemeen is het gebed een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven van een moslim en helpt het hen om hun verbinding met God te versterken en hun spirituele groei te bevorderen. Het helpt hen ook om discipline en verantwoordelijkheid te ontwikkelen en hun leven in overeenstemming met de waarden en principes van de islam te leiden.

Islam, Koran en Arabische lessen

Leerlingen en ouders aan onze online islamitisch onderwijs zijn unaniem enthousiast over hun ervaringen en demolessen met Tawfiq.nl en Zoom. Enkele reacties van ouders die hun kinderen demolessen hebben laten volgen:

 “Erg leuke manier van islamitische kennis overbrengen aan kinderen en ouders.”  

“Mijn gezinssituatie en planning past perfect bij jullie organisatie! Eindelijk islamitische lessen voor onze kinderen!”  

“Een rustgevend gevoel dat je niet bij een instelling of moskee hoort. Op deze manier ligt de focus puur op de islamitische lessen.”  

“Het werd tijd dat islamitische lessen voor kinderen en ouders thuis gevolgd kunnen worden. Het voelt thuis toch een stuk veiliger.”  

“Scheelt een hoop reistijd, tankgeld en organisatie naar een islamitische onderwijsinstelling of moskee! Fijne oplossing voor onze kinderen!”  

“Ik roep dit al jaren dat het mogelijk moet zijn om kinderen vanuit huis lessen te laten volgen. Ik ben blij dat jullie als organisatie met de tijd meegaan.”

Wij zijn geen commerciële instelling maar zijn een zelforganisatie die geen gebruik maakt van overheidssubsidies noch daarom vraagt. Wij zijn een stichting die wanneer daar de nood voor is collectes houdt, financiële steun en donaties vraagt aan haar gemeenschap. Onze stichting zal ook wanneer de nood hoog is of vooruitstrevend benefieten organiseren om de islamitische identiteit van Nederlandse moslims te bewaken. Tevens werkt onze stichting zoveel mogelijk met eigen werkvermogen, zijn vrij, zelfstandig en ongebonden en vertrouwen alleen op Allah als de Enige Voorziener.

Geloofsleer (Aqieda)
Geloofspraktijk (Ibada)
Karaktervorming (Achlaq)
Goede manieren (Adaab)
Arabisch (Lezen en Spreken)

Biografie Metgezellen
Sociale gerechtigheid (Adl)
Biografie Profeet Mohammed
Omgang met mensen (Mu’amalat)
Koran leren reciteren voor beginners

a
Emeritus Education

Lorem ipsum dolor sit amet con sectetur adipisicing elit sed don eiusmod tempor inci