Stichting Tawfiq
UncategorizedWat is de geloofsleer van de moslims?

Kleine klassen

online lessen vanuit huis

Wat is de geloofsleer van de moslims?

Wij vragen Allah de Alhorende, Alziende en Alwetende om eventuele obstakels weg te nemen en het ons te vergemakkelijken deze doelen te realiseren, Hij is namelijk de Almachtige en de enige die daarin toe in staat is. Ameen Ameen Ameen!

De islamitische theologie

De geloofsleer van de moslims, ook wel de islamitische theologie genoemd, is gebaseerd op de geloofsbelijdenis van de islam: “Er is geen god dan Allah en Muhammad is de boodschapper van Allah.” Deze geloofsbelijdenis stelt dat er slechts één God bestaat, Allah, en dat Muhammad de laatste en belangrijkste profeet is die door God is gestuurd om de mensheid te leiden.

De islam gelooft dat God almachtig is en dat Hij de Schepper en Heerser is van alles wat bestaat. Hij is ondeelbaar, ondoorgrondelijk en onbegrensd. Hij is de Bron van alle kennis en wijsheid en Hij is de enige die rechtvaardigheid en genade kan uitdelen.

De islam gelooft ook in de profeten die door God zijn gestuurd om de mensen te leiden. De belangrijkste profeten zijn Adam, Noach, Abraham, Mozes, Jezus en Muhammad.

De islam gelooft ook in de openbaring van God in de vorm van de Koran, die wordt beschouwd als de woorden van God zelf. De Koran bevat regels en richtlijnen voor het dagelijks leven en richt zich tot alle mensen in alle tijden.

De islam gelooft ook in het bestaan van engelen, die worden beschouwd als geestelijke wezens die God dienen en die als boodschappers worden gebruikt om mensen te helpen en te adviseren. De islam gelooft ook in het bestaan van andere schepselen die met het blote oog niet te zien zoals de jinns / demonen, die worden beschouwd als van nature kwaadaardige schepselen die mensen proberen af te leiden van hun geloof.

De islam gelooft ook in het bestaan van een eindtijd en een oordeel over de mensen na hun dood. Mensen zullen worden beoordeeld op basis van hun daden en hun geloof en zullen worden beloond of gestraft in het hiernamaals. De islam gelooft ook in het bestaan van een hemel en een hel, waar mensen hun eeuwige lot zullen ontvangen.

De islam gelooft ook in het principe van predestinatie, dat God alles heeft vastgesteld en bepaald voor de mensheid. Dit betekent echter niet dat de mens geen vrije wil heeft of verantwoordelijkheid heeft voor zijn daden. De mens moet zich wel aan de regels en richtlijnen van God houden en zijn best doen om een goed leven te leiden.

De vijf zuilen van de islam zijn:

 1. Shahada: het uitspreken van de islamitische geloofsbelijdenis (het getuigenis dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed zijn profeet is).

 2. Salah: het verrichten van de vijf dagelijkse gebeden.

 3. Zakat: het geven van een vastgestelde hoeveelheid geld aan de armen en behoeftigen.

 4. Sawm: het vasten tijdens de maand ramadan.

 5. Hajj: het pelgrimeren naar de heilige stad Mekka ten minste één keer in het leven als men fysiek en financieel in staat is.

De zes zuilen van het islamitische geloof / Iman zijn:

De zes zuilen van het islamitische geloof, ook wel bekend als de zes zuilen van de Iman, zijn:

 1. geloven in Allah (Tawheed)
 2. geloven in de engelen
 3. geloven in de boeken van Allah
 4. geloven in de profeten van Allah
 5. geloven in de Dag van de Oordeel
 6. geloven in predestinatie (Al-Qadr)

Deze zes zuilen zijn de fundamenten van het islamitische geloof en zijn van groot belang voor iemand die zichzelf als moslim beschouwt. Ze vormen de basis voor de praktijken en overtuigingen van de islam.

Islam, Koran en Arabische lessen

Leerlingen en ouders aan onze online islamitisch onderwijs zijn unaniem enthousiast over hun ervaringen en demolessen met Tawfiq.nl en Zoom. Enkele reacties van ouders die hun kinderen demolessen hebben laten volgen:

 “Erg leuke manier van islamitische kennis overbrengen aan kinderen en ouders.”  

“Mijn gezinssituatie en planning past perfect bij jullie organisatie! Eindelijk islamitische lessen voor onze kinderen!”  

“Een rustgevend gevoel dat je niet bij een instelling of moskee hoort. Op deze manier ligt de focus puur op de islamitische lessen.”  

“Het werd tijd dat islamitische lessen voor kinderen en ouders thuis gevolgd kunnen worden. Het voelt thuis toch een stuk veiliger.”  

“Scheelt een hoop reistijd, tankgeld en organisatie naar een islamitische onderwijsinstelling of moskee! Fijne oplossing voor onze kinderen!”  

“Ik roep dit al jaren dat het mogelijk moet zijn om kinderen vanuit huis lessen te laten volgen. Ik ben blij dat jullie als organisatie met de tijd meegaan.”

Wij zijn geen commerciële instelling maar zijn een zelforganisatie die geen gebruik maakt van overheidssubsidies noch daarom vraagt. Wij zijn een stichting die wanneer daar de nood voor is collectes houdt, financiële steun en donaties vraagt aan haar gemeenschap. Onze stichting zal ook wanneer de nood hoog is of vooruitstrevend benefieten organiseren om de islamitische identiteit van Nederlandse moslims te bewaken. Tevens werkt onze stichting zoveel mogelijk met eigen werkvermogen, zijn vrij, zelfstandig en ongebonden en vertrouwen alleen op Allah als de Enige Voorziener.

Geloofsleer (Aqieda)
Geloofspraktijk (Ibada)
Karaktervorming (Achlaq)
Goede manieren (Adaab)
Arabisch (Lezen en Spreken)

Biografie Metgezellen
Sociale gerechtigheid (Adl)
Biografie Profeet Mohammed
Omgang met mensen (Mu’amalat)
Koran leren reciteren voor beginners

a
Emeritus Education

Lorem ipsum dolor sit amet con sectetur adipisicing elit sed don eiusmod tempor inci