Stichting Tawfiq
Uncategorized7 basisprincipes voor het opvoeden van kinderen in een niet moslimland

Kleine klassen

online lessen vanuit huis

7 basisprincipes van het opvoeden van kinderen in een niet moslimland

Wij vragen Allah de Alhorende, Alziende en Alwetende om eventuele obstakels weg te nemen en het ons te vergemakkelijken deze doelen te realiseren, Hij is namelijk de Almachtige en de enige die daarin toe in staat is. Ameen Ameen Ameen!

De 7 basis opvoed principes

7 basisprincipes voor het opvoeden van kinderen in een niet-moslimland

Het opvoeden van kinderen waar ook ter wereld is duidelijk een uitdaging in de sterk verbonden en visuele wereld van vandaag.  Maar moslim zijn en kinderen opvoeden in een niet-moslimland kan soms behoorlijk lastig en verontrustend zijn. U bent hoogstwaarschijnlijk zelf opgegroeid in een niet-moslimland en merkt dat het een kwestie is van evenwicht en het op orde brengen van prioriteiten.
Wat belangrijk is, moet altijd op de eerste plaats komen en u zult merken dat al het andere gewoon op zijn plaats valt. Geloof speelt ook een grote rol, geloof ik. Dus alle jonge moslim opvoeders en verzorgers die er zijn, die in een wereld leven die dankzij technologie is gekrompen, wees maar niet bang. Onthoud gewoon je waarden en wat je ouders hebben gedaan om je op te voeden en dingen een beetje aan te passen, en ik weet zeker dat het hele proces van het opvoeden van kinderen een beetje gemakkelijker zal worden. Om u echter gerust te stellen, volgen hier een 7 tips die als gids dienen voor het opvoeden van kinderen in een niet-moslimland.

1. Breng uw kinderen vanaf jonge leeftijd thuis de basisprincipes van de islam bij
Kinderen zullen alleen weten wat de islam is als u als opvoeder en verzorger hen over de islam leert.  Dus leer uw kinderen vanaf jonge leeftijd de  principes en praktijken van de islam . Wat is bijvoorbeeld  halal en haram , wat wordt als goed beschouwd in de islam en wat wordt als fout beschouwd. U hoeft ze niet te grillen, maar zorg ervoor dat ze  begrijpen dat er een verschil is .

Een van de belangrijkste aspecten van het leven in een niet-moslimland is bijvoorbeeld het vermijden van voedsel dat haram is en ervoor zorgen dat we voedsel eten dat halal is of toegestaan in de islam. Dus, door middel van daden en woorden, laat hen de verschillen beseffen en laat hen  begrijpen dat zelfs als hun vrienden bepaald voedsel eten dat haram is, het belangrijk is dat we onze grenzen kennen als moslims en dit voedsel vermijden.
Begin uw kinderen bovendien  thuis met het leren van de islam. U als opvoeder en verzorger heeft deze basis kennis, gebruikt het en leer het uw kinderen. Voor kinderen die nog steeds niet kunnen lezen,  download een koranrecitatie of neem een cd en speel deze dagelijks 15 minuten voor ze af  .

2. Stuur uw kinderen naar Madrasa (religieuze school)
Van cruciaal belang is de studie van de islam in de sfeer van een school in een leuk klasje met kinderen van het zelfde geloof met dezelfde normen en waarden. Er zijn zoveel dingen te leren in de islamitische religie en dit is vrijwel onmogelijk om thuis te doen. Tegenwoordig organiseren de meeste landen met een moslimbevolking religieuze lessen voor de kinderen van de gemeenschap. Dus maak er tijd voor, geef Madrasa hetzelfde belang aan een gewone school  en zorg ervoor dat u uw kind daarheen stuurt.

Het bijwonen van een religieuze school geeft je kinderen niet alleen een  sterke basis  van de  concepten en praktijken van de islam, naast het leren  reciteren van de Koran, het reciteren van dua en het uitvoeren van de 5 dagelijkse gebeden, maar het zal hen ook in staat stellen om te communiceren met andere moslimkinderen en geeft ze de kans om vrienden voor het leven te maken.

3. Ontmoet regelmatig familie en leden van de gemeenschap
Ontmoetingen met familie en de moslimgemeenschap kan  een beter begrip en acceptatie vormen en creëren . Kinderen zullen de interacties en acties van mensen observeren, en door dergelijke bijeenkomsten kunnen ze zelf de kameraadschap en nabijheid van de gemeenschap ervaren. Als ze samen eten,  zullen ze ook leren dat anderen ook op dezelfde manier oefenen als hun ouders,  en dit zorgt ervoor dat kinderen dergelijke bepalingen meer accepteren. Toegegeven, soms vindt het oudere kind het misschien een beetje gênant om te vragen of de ingrediënten in het voedsel dat ze in restaurants hebben besteld allemaal halal zijn, en als ze zien dat anderen dit doen, zullen ze beseffen dat het geen onnodige poespas is, maar een geaccepteerde praktijk.

4. Woon islamitische festivals en evenementen bij
Het bijwonen van  islamitische evenementen zoals Eid , naar de moskee gaan tijdens de maand Ramadan, het bijwonen van islamitische evenementen, etc., en het meenemen van de kinderen kan een geweldige leerervaring zijn. Hierdoor begrijpen kinderen ook dat deze dagen belangrijk zijn en als zodanig moeten worden behandeld. Naarmate ze ouder worden, zullen kinderen veel verschillende dingen hebben die ze in verschillende richtingen trekken. Als kinderen dergelijke evenementen bijwonen, zullen ze beseffen dat het belangrijk is om tijdens de Ramadan naar de moskee te gaan en dat het ook belangrijk is om de Eid-gebeden bij te wonen.

5. Luister naar uw kinderen
Het is erg belangrijk voor opvoeders en verzorgers om te luisteren naar wat uw kinderen zeggen. Als kinderen thuiskomen van school en praten over hun dag en wat er op school is gebeurd, luister dan alsjeblieft, hoe druk of moe je ook bent. Luisteren naar kinderen die hun dag vertellen, kan inzicht geven in wat zijn / haar mening is over wat iemand (zelfs vrienden) op school deed.

Ouders kunnen ook een beter begrip krijgen van de andere kinderen waarmee uw kind omgaat. Luisteren naar uw kinderen kan ouders de opening bieden die nodig is om bepaalde onderwerpen ter sprake te brengen of uw kinderen in de goede richting te begeleiden. Luisteren is niet alleen voor moslimouders in niet-moslimlanden, maar voor alle ouders wereldwijd!

6. Praten met uw kinderen
Praten is net zo belangrijk , vooral als uw kinderen ouder worden en meer worden blootgesteld aan internet en al het andere in de wereld. Door met kinderen te praten, kunnen ouders dichter bij hun kinderen komen te staan en kunnen kinderen hun ouders vragen stellen. Tegenwoordig is de wereld een open plek geworden en zijn kinderen vanaf jonge leeftijd erg nieuwsgierig. Er bestaat niet zoiets als een “taboe-onderwerp” . Ouders moeten hun kinderen aanmoedigen om over van alles en nog wat met hen te praten. Hoe weet u anders hoe uw kinderen denken of kijken naar een bepaald onderwerp of scenario? Kennis is macht, en alleen als kinderen weten dat iets niet acceptabel is om moslim te zijn, zelfs als het acceptabel is voor de ouders van hun niet-moslimvrienden, kunt u uw kinderen de mogelijkheid geven om het juiste pad te volgen.

7. Ten slotte (maar vooral), leef en doe datgene wat u predikt
Uw kinderen leren over de islam is geweldig, maar als ouder moet u zelf in praktijk brengen wat u predikt . Als u uw kind bijvoorbeeld vijf keer per dag leert dat bidden belangrijk is, zorg er dan voor dat uw kinderen u thuis zien bidden. Laat oudere kinderen met u bidden . Voor degenen die hun wudu nog aan het leren zijn, zorg ervoor dat u ze wudu laat verrichten als voorwaarde voor het gebed.
Als u wilt dat uw kind dagelijks de koran reciteert, dan moet u zelf de koran dagelijks reciteren – in feite, als u kleine kinderen heeft die nog steeds niet kunnen lezen, zet ze dan naast u als u de koran reciteert en laat ze naar je luisteren. Als u uit eten gaat, zorg er dan voor dat uw kind weet dat het halal is, vraag het aan de serveerder/ster waar uw kinderen bij zijn. Deze acties zullen uw kinderen het belang laten zien dat u hecht aan de leringen en praktijken van de islam en zullen op hun beurt deze praktijken hen bijbrengen.

Een paar tips over ‘wat u niet moet doen’ …
Hoewel het belangrijk is om uw kinderen over de islam, zijn praktijken, zijn edicten en de rechten en onrecht (halal en haram) te leren, is het ook belangrijk dat u NIET :
• Geweld gebruikt terwijl u hen over de islam leert. 
• Geef uw kinderen de indruk dat wat aanhangers van andere religies doen, verkeerd is (leg gewoon uit dat wat wij, als moslims doen, anders is omdat we in iets anders geloven)
• Uw kinderen op zo’n manier uitlegt en leert dat ze bang worden voor de leerstellingen van onze prachtige religie de islam

 

Islam, Koran en Arabische lessen

Leerlingen en ouders aan onze online islamitisch onderwijs zijn unaniem enthousiast over hun ervaringen en demolessen met Tawfiq.nl en Zoom. Enkele reacties van ouders die hun kinderen demolessen hebben laten volgen:

 “Erg leuke manier van islamitische kennis overbrengen aan kinderen en ouders.”  

“Mijn gezinssituatie en planning past perfect bij jullie organisatie! Eindelijk islamitische lessen voor onze kinderen!”  

“Een rustgevend gevoel dat je niet bij een instelling of moskee hoort. Op deze manier ligt de focus puur op de islamitische lessen.”  

“Het werd tijd dat islamitische lessen voor kinderen en ouders thuis gevolgd kunnen worden. Het voelt thuis toch een stuk veiliger.”  

“Scheelt een hoop reistijd, tankgeld en organisatie naar een islamitische onderwijsinstelling of moskee! Fijne oplossing voor onze kinderen!”  

“Ik roep dit al jaren dat het mogelijk moet zijn om kinderen vanuit huis lessen te laten volgen. Ik ben blij dat jullie als organisatie met de tijd meegaan.”

Wij zijn geen commerciële instelling maar zijn een zelforganisatie die geen gebruik maakt van overheidssubsidies noch daarom vraagt. Wij zijn een stichting die wanneer daar de nood voor is collectes houdt, financiële steun en donaties vraagt aan haar gemeenschap. Onze stichting zal ook wanneer de nood hoog is of vooruitstrevend benefieten organiseren om de islamitische identiteit van Nederlandse moslims te bewaken. Tevens werkt onze stichting zoveel mogelijk met eigen werkvermogen, zijn vrij, zelfstandig en ongebonden en vertrouwen alleen op Allah als de Enige Voorziener.

Geloofsleer (Aqieda)
Geloofspraktijk (Ibada)
Karaktervorming (Achlaq)
Goede manieren (Adaab)
Arabisch (Lezen en Spreken)

Biografie Metgezellen
Sociale gerechtigheid (Adl)
Biografie Profeet Mohammed
Omgang met mensen (Mu’amalat)
Koran leren reciteren voor beginners

a
Emeritus Education

Lorem ipsum dolor sit amet con sectetur adipisicing elit sed don eiusmod tempor inci