Stichting Tawfiq
UncategorizedGrootbrengen met Tarbiyah

Kleine klassen

online lessen vanuit huis

Grootbrengen met Tarbiyah

Wij vragen Allah de Alhorende, Alziende en Alwetende om eventuele obstakels weg te nemen en het ons te vergemakkelijken deze doelen te realiseren, Hij is namelijk de Almachtige en de enige die daarin toe in staat is. Ameen Ameen Ameen!

Grootbrengen met Islamitische opvoeding

Grootbrengen met Tarbiyah?

Het belangrijkste ingrediënt voor het groot brengen van onze kinderen is Tarbiyah
Tarbiyah is een belangrijk concept van iemands opvoeding. Het verwijst naar veel meer dan formeel onderwijs oftewel het onderwijs dat onze kinderen op scholen krijgen. Tarbiyah is de kunst om op verschillende niveaus en in verschillende situaties op een juiste manier met de menselijke natuur om te gaan, en zo een evenwichtige opvoeding van een menselijk wezen te garanderen die het doel van zijn / haar schepping vervult. Tarbiyah, zoals je kunt zien, helpt bij de volledige ontwikkeling van iemands persoonlijkheid. Het doel is om een goede persoon groot te brengen – een goed mens. Maar wat betekent dit? Het betekent dat Tarbiyah zich richt op Adab, wat zowel het spirituele als het materiële leven van een persoon verbetert.

Onderwijsinstellingen
Onderwijs zoals het tegenwoordig wordt begrepen en wordt aangeboden in de meeste onderwijsinstellingen, is bedoeld om studenten te helpen bij het krijgen van goed studieprogramma en een diploma dat weer kan zorgen voor een goede baan en een aangenaam leven. Dit programma is wat een individu of een groep traint om een bepaalde taak efficiënt uit te voeren. Er zijn echter veel studenten die niet de juiste Adab (manieren) hebben meegekregen, zelfs als ze alle grote diploma’s en masters hebben behaald. Het zijn geweldige professionals geworden, maar nog steeds half geschoold, slecht gemanierd, oneerlijk of onrechtvaardig. Velen van hen zijn zeer egoïstisch en negeren opzettelijk hun plichten jegens hun Heer die hen heeft geschapen, ouders, echtgenoten of kinderen, buren, de samenleving enz. Zulke mensen kunnen goed geprogrammeerd zijn, maar als ze hun plichten jegens hun Heer, anderen en de samenleving waar ze deel van uitmaken niet nakomen, dan zijn ze niet opgeleid (ze hebben niet de juiste Tarbiyah) in de zin van hoe ik mijn geloof en mijn plaats binnen de grootste samenleving moet begrijpen.

Aan de andere kant, mensen die hun plichten jegens hun Heer, zichzelf, de families, buren en de mensheid nakomen, en tegelijkertijd islamitische kennis vergaren en diploma’s behalen over hoe ze eerlijk in hun levensonderhoud kunnen voorzien en een fatsoenlijk leven kunnen leiden, zijn in werkelijkheid mensen van Tarbiyah. Deze combinatie van islamitische kennis vergaren en wereldse diploma’s behalen is het ultieme doel voor moslims waar Allah de Almachtige van houdt. Dit zijn de mensen van Akhlaq (goed gedrag) en mensen van kennis.

Zoals uit bovenstaande verklaringen kan worden afgeleid, kunnen louter instructies op scholen een belangrijke rol spelen in het Tarbiyah-proces en ik sta er volledig achter, maar toch ligt de belangrijkste bron van Tarbiyah bij de ouders – familie. Tarbiyah van kinderen zou het belangrijkste aspect van de verantwoordelijkheden van de ouders moeten zijn. Elke ouder moet er alles aan doen om de kunst van Tarbiyah te leren en moet het als een verplichting beschouwen, vooral in deze tijd dat Nederlandse moslims zichzelf proberen te vestigen als een integrale deel van de Nederlandse samenleving. Ouders zijn verplicht hun kinderen te helpen het gevoel te geven dat ze een verantwoordelijke moslim- en een Nederlandse burger zijn – verantwoordelijkheid hebben tegen over Allah die hen geschapen heeft en hen voorziet, zichzelf, anderen en de omgeving waarin ze leven. De islam heeft dit doel van Tarbiyah het meest evenwichtige en alomvattende gemaakt, aangezien mensen worden beschouwd als potentiële plaatsvervangers op aarde. Allah de Meest Almachtige heeft immers de mensheid gezag gegeven over de gehele schepping. Om deze autoriteit in het echte leven te realiseren, moeten mensen wijsheid verwerven en ethiek bezitten die hen in goede mensen verandert en hen tegelijkertijd tot wijze meesters van de rest van de schepping maakt.

Tarbiyah is dat proces dat mensen helpt in het verwerven van deze wijsheid. Het is daarom een alomvattend proces omdat het tegelijkertijd emotionele, intellectuele en sensuele vermogens traint. Allah de Almachtige heeft aan de mensheid hun aard en de wetten geopenbaard die hen tot een goede ontwikkeling van hun persoonlijkheden leiden. Van de mensheid wordt verwacht dat ze continue leren door middel van lessen te trekken uit de bevelen en verhalen in de Koran en wiens menselijk voorbeeld historisch is bewaard in het leven, de daden en de uitspraken van de Laatste Boodschapper van Allah – Khatamul Anbiya -Muhammad s.a.w..

Ouders
De meeste ouders zijn tegenwoordig van mening dat het gezin niet verantwoordelijk is voor de handelingen van hun kinderen. Slechts een minderheid van de ouders is van mening dat de ouders degenen zijn die hun verantwoordelijkheid moeten nemen om hun kinderen groot te brengen. Deze ouders zijn zich er terdege van bewust dat ze van hun kinderen niet mogen verwachten dat ze de principes van calculus zelf ontdekken, net zoals ze de principes van moraliteit, ethiek en waarden niet kunnen ontdekken zonder de juiste begeleiding. Net zoals ze iemand nodig hebben om hen te begeleiden en te coachen in de principes van calculus, hebben ze een coach nodig op het gebied van ethiek, moraliteit en waarden.

We zijn ons er terdege van bewust dat de meeste scholen tegenwoordig geen moreel onderwijs aan de leerlingen en studenten aanbieden, moreel onderwijs bestaat gewoon niet meer op scholen. Het lijkt er dan ook op dat dit niet op de lijst van onderwijsprioriteiten staat en dat dit nu de verantwoordelijkheid is van de film en muziekindustrie met alle gevolgen van dien.

Doel van Tarbiyah
Het doel van Tarbiyah, zoals bekend is de islamitische intellectuele traditie, is om kinderen op te voeden met waarden en middelen die hen zullen helpen gerechtigheid en geluk te bereiken in beide werelden: Akhirah (het hiernamaals) en Duniya (deze wereld).

Gerechtigheid omvat alle grote en goede waarden. Het is de belichaming van verheven morele en ethische principes en manifesteert zich door een evenwichtig en gematigd leven, positief reflecterend op het individuele gedrag. Echt geluk, het belangrijkste doel van Tarbiyah dat vooral gericht is op de Akhirah, komt van binnenuit en is het resultaat van een sterk geloof en kennis hebben van het doel van het leven en dit omzetten in daden. Een sterk geloof en kennis van het doel van het leven garanderen gemoedsrust voor lichaam en geest. Allah de Almachtige herinnert de mensheid eraan:

“Wie het goede doet, man of vrouw, en hij gelooft: voorwaar, aan hem geven Wij een goed leven. En Wij zullen hen zeker belonen met hun beloning, volgens het beste van wat zij plachten te doen”{An Nahl vers 97}

Nieuwe generatie Nederlandse moslims
Behalve dat onze kinderen rechtschapen, vroom en gelukkig moeten zijn, hebben we ze nodig om datgene te doen wat wij niet konden doen. Het is niet voldoende dat ze een kopie van hun ouders zijn. De uitdagingen waarmee ze nu worden geconfronteerd en de uitdagingen waarmee ze morgen worden geconfronteerd, vereisen eigenschappen die hen niet alleen in staat stellen te overleven en volgelingen van anderen te zijn, maar ook om de gemeenschap te leiden en echte ambassadeurs van rechtvaardigheid te zijn in ons geboorte en thuisland – Nederland. Laten we enkele van de benodigde eigenschappen noemen voor de toekomstige generatie Nederlandse moslims:

  1. Het hebben van een sterk geloof en zijn er trots op moslims te zijn – grondslag van een sterke religieuze identiteit: ze verbergen de kenmerken die hen als moslims identificeren niet en zorgen ervoor dat ze als anderen worden gezien. Ze weten dat anders zijn in termen van mooie waarden zoals eerlijkheid, fatsoen, rechtvaardigheid, rechtvaardigheid enz. betekent dat je beter bent dan degenen die niet dezelfde kwaliteiten bezitten. Daarnaast vertellen ze mensen graag over de redenen van hun keuzes en zijn ze praktische voorbeelden voor anderen in alle aspecten van het leven.
  2. Ze hebben sterke persoonlijkheden – de hoede voor sociale fouten: zelfs wanneer ze worden uitgedaagd, veranderen ze niet van gedachten om gewoon bij de massa bij te horen. Ze geven altijd hun persoonlijke mening verstandig weer en proberen vaak op een begrijpelijke manier mensen te overtuigen van hun standpunt zonder geweld te gebruiken in hun betoog.
  3. Ze zijn zelfverzekerd – de basis voor zelf actualisatie: ze vinden niet dat ze zich moeten gedragen als hun leeftijdsgenoten; ze worden niet beïnvloed door de opmerkingen over hun persoonlijkheid. Ze zijn zich terdege bewust van hun privileges als ze zich eerlijk gedragen.
  4. Ze zijn vooruitstrevend, nemen het initiatief en zijn gemotiveerd – de hoeksteen van succes: ze zijn niet alleen gemotiveerd, maar motiveren ook andere mensen om zich bij goede doelen aan te sluiten omdat ze altijd de moeilijkste stap zetten. Ze hebben het grotere plaatje in gedachten – het uiteindelijke doel en geluk van anderen, niet alleen van zichzelf.
  1. Ze zijn en handelen bekwaam en oplossingsgericht – de instrumenten en middelen om uitdagingen het hoofd te bieden: ze leren gemakkelijk nieuwe dingen en gebruiken alle informatie voor het beste van zichzelf en anderen. Ze stoppen pas met werken als ze het gewenste resultaat hebben bereikt.
  2. Ze zijn vastberaden en volhardend – het licht op de weg: ze zijn bereid risico’s te nemen en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Ze worden niet ontmoedigd vanwege obstakels. Hoe groter de uitdaging, hoe harder ze werken; ze zijn erg geduldig en volhardend, en blinken meestal uit in hun werk.

Als we onze kinderen helpen een gevoel voor ethiek te ontwikkelen, zullen ze dit niveau van zelfbewustzijn en verantwoordelijkheid bereiken. Door onze kinderen te helpen deze houding te bereiken, hebben we de grote taak die op onze schouders is gelegd – de toekomstige generaties voorbereid – gedaan en hen de essentiële instrumenten gegeven voor persoonlijk succes, evenals het succes van de Nederlandse moslimgemeenschap en de Nederlandse samenleving in het algemeen.

Islam, Koran en Arabische lessen

Leerlingen en ouders aan onze online islamitisch onderwijs zijn unaniem enthousiast over hun ervaringen en demolessen met Tawfiq.nl en Zoom. Enkele reacties van ouders die hun kinderen demolessen hebben laten volgen:

 “Erg leuke manier van islamitische kennis overbrengen aan kinderen en ouders.”  

“Mijn gezinssituatie en planning past perfect bij jullie organisatie! Eindelijk islamitische lessen voor onze kinderen!”  

“Een rustgevend gevoel dat je niet bij een instelling of moskee hoort. Op deze manier ligt de focus puur op de islamitische lessen.”  

“Het werd tijd dat islamitische lessen voor kinderen en ouders thuis gevolgd kunnen worden. Het voelt thuis toch een stuk veiliger.”  

“Scheelt een hoop reistijd, tankgeld en organisatie naar een islamitische onderwijsinstelling of moskee! Fijne oplossing voor onze kinderen!”  

“Ik roep dit al jaren dat het mogelijk moet zijn om kinderen vanuit huis lessen te laten volgen. Ik ben blij dat jullie als organisatie met de tijd meegaan.”

Wij zijn geen commerciële instelling maar zijn een zelforganisatie die geen gebruik maakt van overheidssubsidies noch daarom vraagt. Wij zijn een stichting die wanneer daar de nood voor is collectes houdt, financiële steun en donaties vraagt aan haar gemeenschap. Onze stichting zal ook wanneer de nood hoog is of vooruitstrevend benefieten organiseren om de islamitische identiteit van Nederlandse moslims te bewaken. Tevens werkt onze stichting zoveel mogelijk met eigen werkvermogen, zijn vrij, zelfstandig en ongebonden en vertrouwen alleen op Allah als de Enige Voorziener.

Geloofsleer (Aqieda)
Geloofspraktijk (Ibada)
Karaktervorming (Achlaq)
Goede manieren (Adaab)
Arabisch (Lezen en Spreken)

Biografie Metgezellen
Sociale gerechtigheid (Adl)
Biografie Profeet Mohammed
Omgang met mensen (Mu’amalat)
Koran leren reciteren voor beginners

a
Emeritus Education

Lorem ipsum dolor sit amet con sectetur adipisicing elit sed don eiusmod tempor inci