Stichting Tawfiq
UncategorizedMoslim gedrag in een niet Islamitische samenleving

Kleine klassen

online lessen vanuit huis

Moslim gedrag in niet-Islamitische samenleving

Wij vragen Allah de Alhorende, Alziende en Alwetende om eventuele obstakels weg te nemen en het ons te vergemakkelijken deze doelen te realiseren, Hij is namelijk de Almachtige en de enige die daarin toe in staat is. Ameen Ameen Ameen!

Gedrag van een moslim in een niet Islamitische-samenleving

Hoe hoort een moslim zicht te gedragen
in een niet-islamitische samenlevingen

De gewaardeerde en overleden sjeik Muhammad bin Salih al-‘Uthaimin van Saoedi-Arabië verklaarde tijdens een telelink in de avond van vrijdag 28 juli 2000 voor een publiek in de stad Birmingham, VK, tijdens een conferentie:

… Evenzo nodig ik u uit om respect te hebben voor die mensen die het recht hebben dat ze gerespecteerd moeten worden, degenen tussen wie er een overeenkomst (van bescherming) voor u is. Voor het land waarin u woont, is er een overeenkomst tussen u en hen. Als dit niet het geval was, zouden ze je hebben vermoord of verdreven. Bewaar deze overeenkomst dus en wees er niet verraderlijk voor, aangezien verraad een teken is van de huichelaars en niet van de weg van de gelovigen komt.

En weet dat het authentiek is overgeleverd door de profeet dat hij zei:
“Wie iemand doodt die onder en instemming van bescherming staat, zal de geur van het paradijs niet ruiken.”

Laat u niet voor de gek houden door die uitspraken van de dwaze mensen, degenen die zeggen: “Die mensen zijn niet-moslims, dus hun rijkdom is voor ons geoorloofd (om zich te misbruiken of door middel van moord en moord). Want bij Allah – dit is een leugen. Een leugen over de religie van Allah en een leugen over islamitische samenlevingen .

We mogen dus niet zeggen dat het geoorloofd is om verraderlijk te zijn tegenover mensen met wie we een overeenkomst hebben.

O mijn broers. O jeugd. O moslims. Wees eerlijk bij het kopen en verkopen, en huren en leasen, en bij alle onderlinge transacties . Omdat waarachtigheid voortkomt uit de karakteristieken van de gelovigen, en Allah – de Allerhoogste – heeft waarachtigheid geboden – in de uitspraak van Allah – de Allerhoogste – “O jullie die geloven – vrees en houd jullie plicht jegens Allah en wees bij de waarachtigen”

En de profeet moedigde waarheid aan en zei:
“Houd vast aan waarachtigheid, want waarachtigheid leidt tot goedheid en goedheid leidt tot paradijs. En een persoon zal waarheidsgetrouw blijven en ernaar streven om waarheidsgetrouw te zijn totdat hij samen met Allah zal worden opgeschreven als een waarheidsgetrouw persoon.”

En hij waarschuwde voor leugen, en zei:
“Pas op voor onwaarheid, want leugen leidt tot goddeloosheid en goddeloosheid leidt tot vuur. En een persoon zal blijven liegen en ernaar streven om te liegen totdat hij samen met Allah wordt opgeschreven als een grote leugenaar.”

O mijn broeder moslims. O jeugd. Wees waar in je uitspraken met je broeders en met die niet-moslims met wie je samenleeft – zodat je uitnodigingen zult zijn voor de religie van de Islam, door je daden en in werkelijkheid. Dus hoeveel mensen zijn er die voor het eerst de Islam zijn binnengegaan vanwege het gedrag en de manieren van de moslims, en hun waarheidsgetrouwheid, en hun waarheidsgetrouwheid in hun handelingen.

Sheikh al-Uthaimeen: hoe moslims zich moeten gedragen in niet-islamitische samenlevingen

Islam, Koran en Arabische lessen

Leerlingen en ouders aan onze online islamitisch onderwijs zijn unaniem enthousiast over hun ervaringen en demolessen met Tawfiq.nl en Zoom. Enkele reacties van ouders die hun kinderen demolessen hebben laten volgen:

 “Erg leuke manier van islamitische kennis overbrengen aan kinderen en ouders.”  

“Mijn gezinssituatie en planning past perfect bij jullie organisatie! Eindelijk islamitische lessen voor onze kinderen!”  

“Een rustgevend gevoel dat je niet bij een instelling of moskee hoort. Op deze manier ligt de focus puur op de islamitische lessen.”  

“Het werd tijd dat islamitische lessen voor kinderen en ouders thuis gevolgd kunnen worden. Het voelt thuis toch een stuk veiliger.”  

“Scheelt een hoop reistijd, tankgeld en organisatie naar een islamitische onderwijsinstelling of moskee! Fijne oplossing voor onze kinderen!”  

“Ik roep dit al jaren dat het mogelijk moet zijn om kinderen vanuit huis lessen te laten volgen. Ik ben blij dat jullie als organisatie met de tijd meegaan.”

Wij zijn geen commerciële instelling maar zijn een zelforganisatie die geen gebruik maakt van overheidssubsidies noch daarom vraagt. Wij zijn een stichting die wanneer daar de nood voor is collectes houdt, financiële steun en donaties vraagt aan haar gemeenschap. Onze stichting zal ook wanneer de nood hoog is of vooruitstrevend benefieten organiseren om de islamitische identiteit van Nederlandse moslims te bewaken. Tevens werkt onze stichting zoveel mogelijk met eigen werkvermogen, zijn vrij, zelfstandig en ongebonden en vertrouwen alleen op Allah als de Enige Voorziener.

Geloofsleer (Aqieda)
Geloofspraktijk (Ibada)
Karaktervorming (Achlaq)
Goede manieren (Adaab)
Arabisch (Lezen en Spreken)

Biografie Metgezellen
Sociale gerechtigheid (Adl)
Biografie Profeet Mohammed
Omgang met mensen (Mu’amalat)
Koran leren reciteren voor beginners

a
Emeritus Education

Lorem ipsum dolor sit amet con sectetur adipisicing elit sed don eiusmod tempor inci