Stichting Tawfiq
UncategorizedOpvoeden tot goede manieren en etiquetten: Islamitische praktijken

Kleine klassen

online lessen vanuit huis

Opvoeden tot goede manieren en etiquetten: Islamitische praktijken

Wij vragen Allah de Alhorende, Alziende en Alwetende om eventuele obstakels weg te nemen en het ons te vergemakkelijken deze doelen te realiseren, Hij is namelijk de Almachtige en de enige die daarin toe in staat is. Ameen Ameen Ameen!

Meeting Stichting Tawfiq

Islamlessen voor kinderen in en voor een gezonde Nederlandse maatschappij

Stichting Tawfiq
Stichting TawfiqIslamlessen voor moslims in Nederland
Read More
"Samen bouwen aan een gezonde Nederlandse maatschappij: Islamitische lessen voor kinderen als fundament van verrijking en harmonie."

“Opvoeden tot goede manieren en etiquetten: Islamitische praktijken, voor een betere toekomst!”

In de islamitische cultuur is het belangrijk om kinderen op te voeden tot goede manieren en etiquetten. Deze praktijken zijn gebaseerd op de principes van respect, waardigheid en eerbied voor anderen. Het doel van deze praktijken is om kinderen te helpen hun waarden en normen te ontwikkelen die hen in staat stellen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun daden. Deze principes worden geleerd door middel van verschillende methoden, zoals het lezen van religieuze boeken, het luisteren naar verhalen over profetische figuren, het observeren van ouders en andere volwassene die goede manieren tonen, en door middel van dagelijkse interacties met familie-leden. Door deze methodes kunnen kinderen leren hoe ze zichzelf moet gedragen in verschillende situaties.

Hoe de islamitische opvoeding kinderen leert om respectvol te zijn en goede manieren te tonen.

De islamitische opvoeding leert kinderen respectvol te zijn en goede manieren te tonen door middel van een aantal principes. Ten eerste wordt er veel nadruk gelegd op het belang van het tonen van respect voor anderen, ongeacht hun leeftijd, geslacht of religieuze achtergrond. Kinderen worden ook geleerd om hun ouders en andere volwassenen met respect te behandelen. Dit betekent dat ze moeten luisteren naar wat de volwassene zegt en hen met eerbied behandelen.

Ten tweede wordt er veel nadruk gelegd op het belang van goede manieren. Kinderen worden geleerd om altijd beleefd te spreken, netjes gekleed te gaan en fatsoensregels in acht te nemen wanneer ze met andere mensen communiceren of samenzijn. Ze moeten ook leren om dankbaarheid uit te drukken voor alles wat ze krijgen, zoals voedsel of cadeaus.

Ten derde staat de islamitische opvoeding voor tolerantie jegens andere culturen en religies. Kinderen moeten begrijpen dat iedere cultuur unieke waarden heeft die we allemaal kunnen waarderen en respecteren, ongeacht hoe verschillend ze misschien lijken van onze eigen waarden. Door tolerantie jegens andere culturen kan men meer begrip krijgen voor elkaars verschillende perspectieven over de wereld om ons heen.

Hoe de islamitische opvoeding kinderen leert om hun ouders met respect te behandelen.

In de islamitische opvoeding worden kinderen geleerd om hun ouders met respect te behandelen. Dit komt voort uit het feit dat de islam een grote waarde hecht aan familiebanden en respect voor ouderen. Kinderen worden aangemoedigd om hun ouders te eren, liefde en respect te tonen, hen te gehoorzamen en hen in alles wat ze doen te ondersteunen.

Om kinderen dit soort waarden bij te brengen, leren islamitische ouders hun kinderen vaak door middel van voorbeeldgedrag. Ze laten zien hoe je je moet gedragen als je met andere mensen praat of hoe je moet reageren als iemand boos of verdrietig is. Ook proberen ze hun kinderen duidelijkheid over verschillende situaties bij te brengen, zodat ze weten wat er van hen verwacht wordt in bepaalde situaties.

Daarnaast leert de islam dat het belangrijk is om altijd naar je ouders toe luisteren en naar hun advies luisteren – zelfs als het niet overeenkomt met wat jij wilt doen of denkt dat juist is. Kinderen wordt geleerd om altijd eerlijkheid en oprechtheid naar hun ouders toe uit te stralen, evenals begrip voor elkaars meningen en standpunten. Ook leren ze hoe belangrijk het is om tederheid en warmte uit te stralend naar elkaar toe – dingen die helpend kunnnen zijn bij het creëren van sterke band tussen ouder(s) en kind(er).

De verschillende etiquettes die in de islam worden aanbevolen voor het gedrag van kinderen in het openbaar en thuis.

In de islam worden kinderen aangemoedigd om respectvol en beleefd te zijn in het openbaar en thuis. Hieronder staan ​​enkele etiquettes die worden aanbevolen voor kinderen:

1. Respecteer je ouders: Kinderen moeten hun ouders altijd met respect behandelen, hun advies opvolgen en hen gehoorzamen. Ze moeten ook liefdevol naar hen praten, zelfs als ze het niet eens zijn met wat ze zeggen.

2. Wees beleefd tegen andere mensen: Kinderen moeten altijd beleefd praten tegen andere mensen, ongeacht hun leeftijd of sociale status. Ze moeten nooit schreeuwen of ruzie maken met andere mensen in het openbaar of thuis.

3. Wees dankbaar: Kinderen moeten dankbaarheid tonen voor alles wat ze krijgen van hun ouders, familie en vriendelijke buurtbewoners door gebeden uit te spreken en bedankjes te geven waar mogelijk. Dit helpt hen om eerlijkheid, waardering en verantwoordelijkheid bij kinderen aan te leren.

4 .Wees nederig: Kinderen wordt geadviseerd om nederigheid uit te stralen door humeurige reacties op situaties die buitensporig lijken in plaats van arrogantie of hoogmoedigheid uitstraling .

5 .Wees tolerant :Kinderen wordt aangeraden om tolerantie jegens andere culturen , religieuze overtuigingen , rassengroep enzovoort tonemen . Dit helpt bij het creëren van echte acceptatie tussen verschillende groepmensen .

De rol van religieuze verhalen en symboliek bij het onderwijzen van goede manieren aan kinderen volgens de islamitische tradities.

Religieuze verhalen en symboliek spelen een belangrijke rol bij het onderwijzen van goede manieren aan kinderen volgens de islamitische tradities. De Koran, de heilige tekst van de islam, bevat veel verhalen die als voorbeeld kunnen dienen voor kinderen om goede manieren te leren. Bovendien wordt er in de Koran ook veel gesproken over respect en tolerantie naar andere mensen toe.

Daarnaast zijn er ook verschillende symbolische elementen die worden gebruikt om kinderen te helpen begrijpen wat goed gedrag is. Zo staat bijvoorbeeld het symbool van de halve maan vaak symbool voor liefde, respect en tolerantie. Ook wordt er vaak gebruik gemaakt van religieuze figuren zoals profeet Mohammed (vrede zij met hem) of andere profeten uit de Koran om kinderen te helpen begrijpen wat goede manieren zijn.

Tot slot kunnen religieuze verhalen ook nuttig zijn bij het onderwijzen van waarden zoals eerlijkheid, medeleven en compassie aan kinderen volgens islamitische tradities. Door middel van verhalende technieken kunnen ze leren hoe ze hun emoties moet uitdrukken op eerlijke wijze en hoe ze hun medemens met respect moet behandeln. Dit kan hen help om betere burgerschapsvaardighedentekrijgen die nodig zijn in hun latere leven als volwassene in eender welke samenhang of cultuur waarin ze terechtkomen

Hoe ouders kunnen helpen bij het ontwikkelen van eerlijkheid, integriteit en verantwoordelijkheid bij hun kinderen door middel van islamitische opvoedingstechnieken

Ouders kunnen hun kinderen helpen om eerlijkheid, integriteit en verantwoordelijkheid te ontwikkelen door middel van islamitische opvoedingstechnieken. Hier zijn enkele tips die ouders kunnen gebruiken:

1. Geef je kinderen de ruimte om hun eigen keuzes te maken. Laat ze weten dat je er altijd voor hen bent als ze hulp nodig hebben, maar geef ze ook de vrijheid om hun eigen beslissingen te nemen. Dit helpt hen bij het leren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun acties.

2. Stimuleer je kinderen om goede keuzes te maken door hen positieve feedback te geven wanneer ze iets goed doen of juiste beslissingen nemen. Laat hen weten dat je trots bent op wat ze bereiken en dat je er altijd voor hen bent als ze hulp nodig hebben bij het maken van goede keuzes in het leven.

3. Leer je kinderen over de islamitische waarden zoals eerlijkheid, integriteit en verantwoordelijkheid door met hen over dit onderwerp te praten en boeken met betrekking tot dit onderwerp aan te schaffen die geschikt zijn voor hun leeftijdscategorieën . Ook kun je samenvatten wat de Koran hierover zegt tijdens familiegesprekken of tafelscholing sessies thuis .

4 . Geef jezelf als ouder ook als rolmodel door naar andere toe altijd eerlijk , integer en verantwoordelijk op te treden . Je kinderen zullen dan meestal volgen in jouw voetstappen , waardoor zij beter begrijpen wat er wordt bedoeld met deze waarden .De conclusie is dat opvoeden tot goede manieren en etiquetten een belangrijk onderdeel is van de Islamitische praktijken. Het is een essentiële levensstijl die moet worden aangeleerd en gehandhaafd om te zorgen voor respectvolle, verantwoordelijke en productieve leden van de samenleving. Door middel van het aanmoedigen van goede gewoontes, zoals beleefdheid, respect voor anderen, tolerantie en verdraagzaamheid, kunnen kinderen worden opgevoed tot volwassene met hoge morele waarden.

De Kracht van Islamitische Lessen voor Kinderen

Stichting Tawfiq
Stichting TawfiqIslamlessen voor moslims in Nederland
Read More
"De waardevolle bijdrage van moslims: Het stimuleren van een dieper begrip en een verhoogd bewustzijn voor een inclusieve en verrijkte Nederlandse samenleving"

Islam, Koran en Arabische lessen

Leerlingen en ouders aan onze online islamitisch onderwijs zijn unaniem enthousiast over hun ervaringen en demolessen met Tawfiq.nl en Zoom. Enkele reacties van ouders die hun kinderen demolessen hebben laten volgen:

 “Erg leuke manier van islamitische kennis overbrengen aan kinderen en ouders.”  

“Mijn gezinssituatie en planning past perfect bij jullie organisatie! Eindelijk islamitische lessen voor onze kinderen!”  

“Een rustgevend gevoel dat je niet bij een instelling of moskee hoort. Op deze manier ligt de focus puur op de islamitische lessen.”  

“Het werd tijd dat islamitische lessen voor kinderen en ouders thuis gevolgd kunnen worden. Het voelt thuis toch een stuk veiliger.”  

“Scheelt een hoop reistijd, tankgeld en organisatie naar een islamitische onderwijsinstelling of moskee! Fijne oplossing voor onze kinderen!”  

“Ik roep dit al jaren dat het mogelijk moet zijn om kinderen vanuit huis lessen te laten volgen. Ik ben blij dat jullie als organisatie met de tijd meegaan.”

Met veel enthousiasme verwelkomen wij leerlingen uit
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Almere, Nijmegen, Tilburg, Eindhoven, Arnhem, Maastricht, Deventer, Amersfoort, Woerden, Den Bosch, Middelburg, Bergen op Zoom, Waalwijk, Breda, Roermond, Leiden, Sittard, Alphen a/d Rijn, Lelystad, Nieuwegein, Gorinchem, Leerdam, Tiel, Geleen, Zoetermeer, Voorburg, Brunssum, Enschede, Alkmaar, IJsselstein, Moordrecht, Ede, Veenendaal, Zwolle, Weert, Helmond, Assen, Meppel, Dronten, Heerenveen, Leeuwarden, Apeldoorn, Barneveld, Doetinchem, Harderwijk, Nijkerk, Zaltbommel, Wijchen, Zutphen, Groningen, Delfzijl, Stadskanaal, Etten-Leur, Oss,  Uden, Beverwijk, Den Helder, Haarlem, Bronckhorst, Montfoort, Zeist, Middelburg, Vlissingen, Schiedam, Bodegraven, Waddinxveen, Ridderkerk, Zwijndrecht, Vlaardingen, en Gouda.

Wij zijn geen commerciële instelling maar zijn een zelforganisatie die geen gebruik maakt van overheidssubsidies noch daarom vraagt. Wij zijn een stichting die wanneer daar de nood voor is collectes houdt, financiële steun en donaties vraagt aan haar gemeenschap. Onze stichting zal ook wanneer de nood hoog is of vooruitstrevend benefieten organiseren om de islamitische identiteit van Nederlandse moslims te bewaken. Tevens werkt onze stichting zoveel mogelijk met eigen werkvermogen, zijn vrij, zelfstandig en ongebonden en vertrouwen alleen op Allah als de Enige Voorziener.

a
Emeritus Education

Lorem ipsum dolor sit amet con sectetur adipisicing elit sed don eiusmod tempor inci