Stichting Tawfiq
UncategorizedZijn er sociale klassen in de Islam?

Kleine klassen

online lessen vanuit huis

Zijn er sociale klassen in de islam?

Wij vragen Allah de Alhorende, Alziende en Alwetende om eventuele obstakels weg te nemen en het ons te vergemakkelijken deze doelen te realiseren, Hij is namelijk de Almachtige en de enige die daarin toe in staat is. Ameen Ameen Ameen!

Principe waarop de samenleving in de islam is gebaseerd.

Zijn er sociale klassen in de islam? Menselijke samenlevingen hebben allerlei klassensystemen gekend. In sommige samenlevingen is er een klasse van prinsen, een klasse van krijgers, een klasse van boeren en een klasse van slaven, en op basis hiervan is er veel onderdrukking, misbruik en schending van de rechten van mensen. Maar de sharie’ah of de wet van Allah erkent zulke systemen helemaal niet. De islam geeft gelijke rechten aan iedereen, rijk en arm, nobel en onedel. Het basisprincipe waarop mensen worden gedifferentieerd in de islam wordt genoemd in de Koran, in surah al-Hujuraat (interpretatie van de betekenis):

“O mensheid! Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw, en jullie tot naties en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Voorwaar, de meest eervolle van jullie bij Allaah is degene (gelovige) die al-taqwa heeft [ie, is een van de moettaqoon of vrome]. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alwetend”
[al-Hujuraat 49:13]

De Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) zei: “O mensen! Voorwaar, uw Heer is Eén en uw vader [Adam] is één. Een Arabier is niet beter dan een niet-Arabier, en een niet-Arabier is niet beter dan een Arabier; een rode man is niet beter dan een zwarte man en een zwarte man is niet beter dan een rode man – behalve als het in termen van taqwa (vroomheid) is…”
(Overgeleverd door Imaam Ahmad, 22391; al-Silsilat al-Saheeh, 2700).

Dit is het principe waarop de samenleving in de islam is gebaseerd. Dit is de mondiale menselijke samenleving die de mensheid probeert te bereiken door middel van haar vergezochte ideeën, maar daarin niet slaagt, omdat ze niet het ene rechte pad volgen dat hen daarheen zal leiden, de weg naar God, moge Hij verheerlijkt worden, en omdat ze niet onder die ene banier staan die hen zou kunnen verenigen, de banier van God, moge Hij verheven zijn.

Mensen leven op deze aarde verbonden door allerlei soorten relaties, die allemaal enig gewicht in de schaal leggen of enige aantrekkingskracht in hun leven hebben … deze omvatten afstamming, macht, rijkdom, enz. Hieruit komen andere verbindingen voort, praktisch, economisch, enz., waar mensen verschillende posities hebben en statusniveaus ten opzichte van elkaar. Dus sommige mensen hebben meer status dan anderen in wereldse termen… Dan komt de islam en zegt:
“de meest eervolle van jullie bij Allah [God] is die (gelovige) die al-taqwa heeft [ie, is een van de moettaqoon of vrome] ” dus negeert het alle waarden die gewicht in de schaal leggen in het leven van mensen, en vervangt ze allemaal door deze nieuwe waarde die rechtstreeks is afgeleid van de Openbaring en de enige is die wordt erkend in de normen van God. Dit is vroomheid en bewustzijn van God, wat tot uiting komt in de aanbidding van God alleen.
Allah is de Alziende van Zijn dienaren.

Vertaald uit >>> Islam

Islam, Koran en Arabische lessen

Leerlingen en ouders aan onze online islamitisch onderwijs zijn unaniem enthousiast over hun ervaringen en demolessen met Tawfiq.nl en Zoom. Enkele reacties van ouders die hun kinderen demolessen hebben laten volgen:

 “Erg leuke manier van islamitische kennis overbrengen aan kinderen en ouders.”  

“Mijn gezinssituatie en planning past perfect bij jullie organisatie! Eindelijk islamitische lessen voor onze kinderen!”  

“Een rustgevend gevoel dat je niet bij een instelling of moskee hoort. Op deze manier ligt de focus puur op de islamitische lessen.”  

“Het werd tijd dat islamitische lessen voor kinderen en ouders thuis gevolgd kunnen worden. Het voelt thuis toch een stuk veiliger.”  

“Scheelt een hoop reistijd, tankgeld en organisatie naar een islamitische onderwijsinstelling of moskee! Fijne oplossing voor onze kinderen!”  

“Ik roep dit al jaren dat het mogelijk moet zijn om kinderen vanuit huis lessen te laten volgen. Ik ben blij dat jullie als organisatie met de tijd meegaan.”

Wij zijn geen commerciële instelling maar zijn een zelforganisatie die geen gebruik maakt van overheidssubsidies noch daarom vraagt. Wij zijn een stichting die wanneer daar de nood voor is collectes houdt, financiële steun en donaties vraagt aan haar gemeenschap. Onze stichting zal ook wanneer de nood hoog is of vooruitstrevend benefieten organiseren om de islamitische identiteit van Nederlandse moslims te bewaken. Tevens werkt onze stichting zoveel mogelijk met eigen werkvermogen, zijn vrij, zelfstandig en ongebonden en vertrouwen alleen op Allah als de Enige Voorziener.

Geloofsleer (Aqieda)
Geloofspraktijk (Ibada)
Karaktervorming (Achlaq)
Goede manieren (Adaab)
Arabisch (Lezen en Spreken)

Biografie Metgezellen
Sociale gerechtigheid (Adl)
Biografie Profeet Mohammed
Omgang met mensen (Mu’amalat)
Koran leren reciteren voor beginners

a
Emeritus Education

Lorem ipsum dolor sit amet con sectetur adipisicing elit sed don eiusmod tempor inci